Gemeente Maastricht

Concernjurist

Solliciteer uiterlijk zondag 7 maart, 2021
 • Maastricht
 • 36 uur
 • 4279 - 6365
 • HBO

Vacature

Wij zoeken een concernjurist voor 36 uur per week!

Wij zoeken jouw talent!
Bij de gemeente Maastricht werk je samen met ongeveer 1.600 collega's aan het Maastricht van morgen. Geen dag bij ons is hetzelfde. Ons werkveld bijvoorbeeld is gigantisch: het beslaat de hele stad, de regio en we zetten zelfs internationale stappen. En het bestaat uit zoveel verschillende taken: sociale-maatschappelijke - het ervoor zorgen dat mensen met een beperking kunnen blijven meedoen-, culturele taken - om de stad bruisend en aantrekkelijk te houden voor bewoners en bezoekers- en puur fysieke taken op het gebied van leefkwaliteit en bereikbaarheid.

Onze missie?
Maastricht is een sociale en saamhorige stad die zich steeds nadrukkelijker ontwikkelt en profileert als een internationale universiteitsstad met een top leef-, werk- en verblijfsklimaat voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Aan jou om samen met ons die missie waar te maken. Een hands-on mentaliteit, betrokken, samenwerken, resultaatgericht, integer, vooruit willen en enthousiasme zijn daarbij onmisbare eigenschappen.

Doel van het organisatieonderdeel
Concernzaken valt binnen het organisatieonderdeel BCCP, bestaande uit Bestuurszaken en Externe betrekkingen, Concernzaken, Communicatie en Personeel en Organisatie. Concernzaken (CZ) is een strategische beleidsontwikkelaar en opdrachtgever voor de middelenfuncties. Tot CZ behoren de disciplines Juridische zaken, I&A, Financiën en Control. CZ ondersteunt en levert een professioneel en strategisch advies aan College van B&W, het Directieteam of het management en fungeert als co-creator bij nieuwe ontwikkelingen. Ook vervult Concernzaken het ambtelijk opdrachtgeverschap rond bedrijfsvoeringsprojecten. Ten aanzien van het cluster Juridische zaken zijn wij op zoek naar een ervaren (concern)jurist.

Dit ga je doen
 • Je bent een van de drie concernjuristen binnen de gemeente Maastricht. Je adviseert gevraagd en ongevraagd alle organisatieonderdelen en bestuursorganen. Je beantwoordt de meest uiteenlopende (complexe) juridische vraagstukken.
 • Je bent strategisch adviseur voor management en bestuur ten aanzien van juridische aangelegenheden en de concrete toepassing daarvan op geformuleerd en voorgenomen beleid in maatschappelijk en politiek complexe situaties;
 • Je bewaakt de samenhang op de juridische kwaliteit concernbreed en draagt zorg voor de implementatie/uitvoering van wet- en regelgeving met gemeentebrede impact.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling en professionalisering van de bestuursrechtelijke kennis en vaardigheden van collega's door middel van het ontwikkelen van workshops, supervisie en het adviseren met betrekking tot het inrichten en vernieuwen van werkprocessen etc. (juridische kwaliteitszorg);
 • Je ontwikkelt samen met je collega's strategische beleidskaders, o.a. door deelname aan (kern)groepen zoals ten aanzien van de omgevingswet, mandaatregelingen, "tweewegenleer-thema's en staatssteunkwesties;
 • Je bent contactpersoon voor de externe juridische dienstverlening (advocatenkantoren, adviesbureaus) en coördineert en begeleidt deze procedures waar nodig.
Dit breng jij mee
 • Je hebt een afgeronde WO-opleiding Master Rechtsgeleerdheid (LLM) met in ieder geval als afstudeerrichting het staats- en bestuursrecht. Indien je daarnaast nog een relevante afstudeerrichting hebt afgerond, zoals het privaatrecht, is dat een pre.
 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare (brede) ervaring als (concern)jurist binnen een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Senioriteit m.b.t. interpretatie, advisering en toepassing van wet- en regelgeving.
 • Gedegen en actuele kennis van in ieder geval de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Gemeentewet (Gemw), de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Hiernaast ben je
 • Integer en onafhankelijk, je bent in staat om onafhankelijk jouw oordeel te vormen en hiernaar te adviseren;
 • Flexibel en resultaatgericht, je weet je aan elke situatie aan te passen zonder het resultaat uit het oog te verliezen;
 • Overtuigend en analytisch sterk, je beargumenteert je standpunt op een begrijpelijk manier en vanuit verschillende invalshoeken.
 • Schakelt gemakkelijk tussen juridische en beleidsmatige werkzaamheden
 • Communicatief sterk: in elke situatie en context.
 • Een leuke collega.
Dit bieden wij jou!

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1,0 fte.

Het salaris wordt ingepast in schaal 12-13 (€4279 - €6365), afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de cao Gemeenten.

Ben je enthousiast?
Reageer dan vóór 8 maart 2021 via de button en stuur je motivatie en cv.
Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Raymond Dirx, manager concernzaken 043-350 4227, raymond.dirx@maastricht.nl of Sam Spoelstra, concernjurist, via sam.spoelstra@maastricht.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden bij elkaars organisatie als interne kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Gemeente Maastricht
Maastricht is de hoofdstad van de provincie Limburg en telt meer dan 123.000 inwoners. Het is de geboortestad van de Europese Unie en de euro. De grensligging van Maastricht maakt dat mensen in deze regio grensoverschrijdend denken en handelen, verbinden en bruggen bouwen. Vanuit deze unieke internationale ligging en dit rijke historische verleden kan Maastricht ook wel de bakermat voor Europa genoemd worden. De gemeente werkt samen met de provincie, de universiteit en andere partners aan Europa: 'Working on Europe'.

Maastricht is een sociale en saamhorige stad die zich steeds nadrukkelijker ontwikkelt en profileert als een internationale universiteitsstad. Ons rijke productieve en culturele erfgoed bouwen we samen verder uit in een gezonde, duurzame, kansrijke, veiliger, bereikbare, innovatieve en creatieve stad. Daarmee belooft Maastricht een top leef-, werk- en verblijfsklimaat van Europese allure aan al zijn bewoners, bezoekers en bedrijven.
Over de organisatie

Maastricht is een Europese stad. Een universiteitsstad. Een 'stadse stad' die ruimte biedt voor spannende ontmoetingen. Zichtbaar creatief, innoverend en ondernemend door veelkleurige bewoners en bedrijven. Een scharnierpunt in een Europese regio. Maar bovenal een stad met een unieke kwaliteit van leven waar iedere Maastrichtenaar meetelt en meedoet. Hier is iedereen een ster.

Bij de gemeente Maastricht werken we aan het Maastricht van morgen. Wij blijven investeren, om het goede te behouden en innovaties te stimuleren. Zowel fysiek, economisch, sociaal-maatschappelijk als in cultuur en kennis. In onze keuzes zijn we helder en betrouwbaar. Wij creëren de randvoorwaarden zodat individuen, groepen en bedrijven kansen krijgen en kunnen benutten.

Wij bieden onze medewerkers alle gelegenheid om zich verder te ontwikkelen en hun talenten en ambities zo veel mogelijk in te zetten op een plek in de organisatie die daarbij past.

meer over Gemeente Maastricht >
Adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht