Gemeente Maastricht

Senior Beleidsmedewerker Jeugd

Solliciteer uiterlijk vrijdag 16 april, 2021
 • Maastricht
 • 36 uur
 • 4279 - 5872
 • WO

Vacature

Wij zoeken jouw talent!

Senior beleidsmedewerker Jeugd (regio Zuid-Limburg)

2,0 fte

Tijdelijk tot 1 jan 2023

Werken voor Maastricht
In Maastricht werken 1700 collega's, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van 'leven en laten leven', maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.

De gemeente Maastricht streeft ernaar een wendbare, integraal werkende en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

De senior beleidsmedewerker Jeugd zal voor regio Zuid-Limburg actief zijn en gepositioneerd worden binnen de centrumgemeente in het team Jeugdhulp, Onderwijs en Sociale Zekerheid(JOSZ) wat onderdeel uitmaakt van het organisatieonderdeel Sociaal van de afdeling Beleid en Ontwikkeling van de gemeente Maastricht.
Dit team is actief op de beleidsvelden jeugd, onderwijs, inkomen, armoede, re-integratie, gesubsidieerde arbeid, educatie en inburgering.

Wij zoeken

Om dit te realiseren zijn we op zoek naar een ervaren beleidsmedewerker Jeugd met een sterke regionale focus.

Met het oog op de doelstelling om kinderen gezond, veilig en kansrijk op te laten groeien, ga je vanuit je inhoudelijke kennis en waarden samen aan de slag. Als senior beleidsmedewerker voor de regio ga je onderdeel uitmaken van één of meerdere integrale teams waar beleid nauw samenwerkt met inkoop en bedrijfsvoering. Samen staan jullie aan de lat om voor 2023 vanuit een doelgroep benadering het Jeugdzorglandschap in Zuid-Limburg nieuw vorm te geven.

De senior beleidsmedewerker Jeugd die wij zoeken is daadkrachtig, overziet wat nodig is en denkt in mogelijkheden. Je hebt een visie over hoe het anders kan en weet deze uit te dragen. Naast het kunnen uitdragen van deze visie krijg je partners gemotiveerd om hun rol en verantwoordelijkheid hierin te pakken en mee te bewegen naar het realiseren van deze visie.

Je werkt voor en met de 16 gemeenten in Zuid-Limburg. Ondanks de diversiteit en verschillen tussen individuele gemeenten zoek je naar gemeenschappelijke waarden en belangen. Door je intrinsieke drive zie je de individuele belangen en zet je deze om naar win-win situaties, dit doe je zonder het doel, resultaat en menselijke maat uit het oog te verliezen. Je legt verbindingen, hebt aandacht voor communicatie en maneuvreert je goed in deze complexe ambtelijke- en bestuurlijke setting.

Je bent verantwoordelijk voor het initiëren, ontwikkelen, coördineren en evalueren van een adequaat integraal regionaal beleid op tactisch- en strategisch niveau. Je laat je goed adviseren door de deskundigen op inkoop en bedrijfsvoering om zo gezamenlijk tot de juiste vorm van aanbesteden te komen. Je draagt proactief zorg voor het opstellen van de betreffende college- en raadsstukken, voorlichting en advisering aan directies, colleges, raden en raadsleden in de regio.

We zijn op zoek naar een ervaren beleidsmedewerker Jeugd die deze bijzondere tijd, waarbij thuiswerken vooralsnog de norm is, niet als een belemmering ziet om verbinding te maken.

Dit ga je doen
 • Je adviseert de regionale stuurgroep alsmede de bestuurder van de centrumgemeente.
 • Je adviseert je (team)manager en directieteam.
 • Je signaleert en vertaalt interne en externe ontwikkelingen naar beleidscyclus.
 • Je bent mede verantwoordelijk voor het behalen van de vooraf gedefinieerde doelstellingen.
 • Je signaleert en schaalt op bij het ontstaan van eventuele risico's en zet hier maatregelen op in.
 • Je stelt en onderbouwt (strategische) regionale beleidsstukken, begrotingen en tussentijdse rapportages.
 • Je evalueert (strategisch) beleid.
 • Je neemt actief deel aan regionale multidisciplinaire werkgroepen.
 • Je treedt op als projectleider van complexe regionale projecten.
 • Je draagt zorg voor begeleiding en bewaking van procedures.
 • Je zorgt voor kennisoverdracht.
Dit alles doe je in teamverband met collega's uit diverse gemeenten in Zuid-Limburg.

Dit breng jij mee
 • WO werk- en denkniveau;
 • tenminste 2 jaar relevante werkervaring met complexe beleidsprocessen, liefst op het gebied van Jeugd;
 • goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • ervaring met het omgaan van tegenstrijdige belangen;
 • ervaring in en vermogen om te opereren in een complex bestuurlijk, ambtelijk en maatschappelijk krachtenveld;
 • ervaring in een gemeentelijke organisatie of zich dit op een snelle manier eigen kunnen maken;
 • kennis van het zorglandschap in Zuid-Limburg;
 • besef en kennis van de culturele en sociaal demografische verschillen in Zuid-Limburg;
 • Je vindt het een uitdaging om zelfstandig je weg te zoeken in een dynamische omgeving waar veel wijzigingen plaatsvinden.
Dit ben jij
 • Gericht op samenwerken (teamplayer)
 • Doelgericht en weet van aanpakken
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • Werken in netwerken
 • Communicatief vaardig
Dit bieden wij jou!


Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1 fte. Het salaris wordt ingepast in schaal 12 (€ 4279 - € 5872). Afhankelijk van opleiding en ervaring kan gebruik worden gemaakt van een aanloopschaal (schaal 11). Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO- gemeenten.

Het contract is in eerste instantie tot 1 jan 2023 met mogelijke verlenging.

Ben je enthousiast?


Reageer dan uiterlijk 16 april a.s. via de button en stuur je motivatie en cv.
Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Mirjam Bos, teammanager JOSZ 06-29223064 of e-mail mirjam.bos@maastricht.nl

De eerste selectieronde vindt plaats op donderdag 22 april 2021. In verband met het coronavirus vinden de sollicitatiegesprekken plaats via een videobelverbinding. De geselecteerde kandidaten worden hierover geïnformeerd.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden bij elkaars organisatie als interne kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Beleid en Ontwikkeling
Maastricht is de hoofdstad van de provincie Limburg en telt meer dan 123.000 inwoners. Het is de geboortestad van de Europese Unie en de euro. De grensligging van Maastricht maakt dat mensen in deze regio grensoverschrijdend denken en handelen, verbinden en bruggen bouwen. Vanuit deze unieke internationale ligging en dit rijke historische verleden kan Maastricht ook wel de bakermat voor Europa genoemd worden. De gemeente werkt samen met de provincie, de universiteit en andere partners aan Europa: 'Working on Europe'.

Maastricht is een sociale en saamhorige stad die zich steeds nadrukkelijker ontwikkelt en profileert als een internationale universiteitsstad. Ons rijke productieve en culturele erfgoed bouwen we samen verder uit in een gezonde, duurzame, kansrijke, veiliger, bereikbare, innovatieve en creatieve stad. Daarmee belooft Maastricht een top leef-, werk- en verblijfsklimaat van Europese allure aan al zijn bewoners, bezoekers en bedrijven.
Over de organisatie

Maastricht is een Europese stad. Een universiteitsstad. Een 'stadse stad' die ruimte biedt voor spannende ontmoetingen. Zichtbaar creatief, innoverend en ondernemend door veelkleurige bewoners en bedrijven. Een scharnierpunt in een Europese regio. Maar bovenal een stad met een unieke kwaliteit van leven waar iedere Maastrichtenaar meetelt en meedoet. Hier is iedereen een ster.

Bij de gemeente Maastricht werken we aan het Maastricht van morgen. Wij blijven investeren, om het goede te behouden en innovaties te stimuleren. Zowel fysiek, economisch, sociaal-maatschappelijk als in cultuur en kennis. In onze keuzes zijn we helder en betrouwbaar. Wij creëren de randvoorwaarden zodat individuen, groepen en bedrijven kansen krijgen en kunnen benutten.

Wij bieden onze medewerkers alle gelegenheid om zich verder te ontwikkelen en hun talenten en ambities zo veel mogelijk in te zetten op een plek in de organisatie die daarbij past.

meer over Gemeente Maastricht >
Adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht