Gemeente Heerlen

Concerncontroller

Solliciteer uiterlijk donderdag 22 april, 2021
 • Heerlen
 • 4777 - 6365
 • WO

Vacature

Functie concerncontroller Gemeente Heerlen - Bestuursdienst

1 fte – schaal 13 – Vacaturenummer 21001

Werken voor de gemeente Heerlen is bouwen aan Heerlen

Heerlen is een jonge stad die eigenzinnig, vastberaden en met overtuiging werkt aan grote, maar vooral boeiende opgaven. De afgelopen jaren hebben wij gebouwd met en voor de Heerlenaren. Met resultaat: Heerlenaren zijn trots op hun stad. Het borrelt van de ideeën en initiatieven. Als stad met zo’n 90.000 inwoners vervullen we de centrumfunctie voor de regio Parkstad Limburg. Daarmee werken we aan het leefgenot van 240.000 inwoners.

Naast onze stad is ook onze organisatie volop in ontwikkeling. We werken aan een nieuwe, plattere organisatie waar we steeds beter samenwerken. Elk team heeft eigen uitdagingen, maar we creëren met alle collega’s onze organisatiecultuur. Die cultuur omschrijven we als open en op basis van vertrouwen. Alles wat we doen draagt bij aan ons gezamenlijk doel: Heerlen een nog fijnere plek maken om te wonen, werken en leven voor onze inwoners. Dat doen we door te investeren in onze stad en in onze medewerkers. U krijgt de ruimte om uzelf te ontwikkelen en dingen anders te doen. Kiest u voor Heerlen? Dan bent u niet bang om uw handen uit de mouwen te steken. U wordt er blij van om uitdagingen met creativiteit en lef aan te pakken.

Bestuursdienst

De bestuursdienst is verantwoordelijk voor het verzorgen van strategisch advies op politiek bestuurlijk niveau. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het programmamanagement.

In de bestuursdienst zijn de volgende taken ondergebracht:

 • politiek bestuurlijke strategische advisering;
 • Concern control en interne audit;
 • Programmamanagement: Sommige opgaven van de gemeente zijn zo groot en complex dat ze in een programma verwerkt zijn. Een programmamanager vanuit de bestuursdienst stuurt deze programma’s aan.
 • bestuurssecretaris en kabinetszaken.


Positionering

De concerncontroller heeft een onafhankelijke adviserende en toetsende rol en heeft een functionele relatie met het college en het MT. Het gaat hierbij om brede control, zowel inhoudelijk als middelenbreed, gericht op relatie doelen, middelen en effecten (effectiviteits- en efficiencyvraagstukken). De concerncontroller adviseert lijnmanagement, MT en bestuur over beleidskeuzes in relatie tot de vastgestelde inhoudelijke kaders, maar ook over de middelen en mogelijke risico’s en alternatieven.

De concerncontroller overlegt met het MT omtrent standpunten, ziens- of handelwijzen binnen de organisatie en met name die naar zijn oordeel in strijd zijn met het beleid. De concerncontroller toetst de kwaliteit van de gehele bedrijfsvoering en de planning en control cyclus en doet zo nodig voostellen ter verbetering daarvan. De concerncontroller verzorgt samen met de strategen de bestuurlijke teksten in de producten van de planning en control cyclus.

De controller valt hiërarchisch onder de algemeen directeur/gemeentesecretaris en rapporteert direct aan haar. Hij kan daarnaast rechtstreeks rapporteren aan het college.

Wat gaat u doen?

 • U draagt verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en beheer van de control strategie en –instrumentarium;
 • U stelt kaders op en toetst de uitvoering van de PDCA-cyclus, risicomanagement en AO/IC;
 • U bewaakt de financiële rechtmatigheid, het coördineren van ramingen, prognoses en analyses;
 • U voert regie bij de opstelling van auditplannen, de audits en de voorstellen voor interne beheersing, kwaliteitsverbetering en procesmanagement;
 • U ontwikkelt het risicomanagement door, waaronder het uitvoeren van strategische risicoanalyses;
 • U adviseert over de toepassing van relevante wetgeving in de organisatie en ziet toe op correcte naleving daarvan;
 • U signaleert en analyseert trends en ontwikkelingen op het vakgebied voor verdere optimalisering van interne beheersing en doet voorstellen ter verbetering;
 • U geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en het MT over de kwaliteit en de doelmatigheid van bedrijfsprocessen en de effectiviteit van de gemeentelijke producten.
 • U adviseert het bestuur en MT over de naleving van kaders en richtlijnen en de kwaliteit van de in het kader van de begroting, jaarrekening en periodieke managementrapportages opgestelde informatie.
 • U verricht onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de organisatie of delen daarvan of laat dit doen.


Wie bent U?

U bent een stevige persoonlijkheid met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. U kijkt integraal bedrijfskundig naar de organisatie en zet de mogelijkheden, die technologische ontwikkelingen bieden, in. U kunt makkelijk schakelen van strategie naar operatie en kent de finesses van het vak. Communicatief vaardig, waar nodig treedt u diplomatiek op. U bent gericht op samenwerken en weet te verbinden. U trekt samen met het MT op om de gewenste verbeteringen te realiseren, waar nodig bent u helpend en ondersteunend. U bent een bouwer, die waar nodig de mouwen opstroopt.

De volgende competenties passen hierbij: overtuigingskracht, visie, communiceren, sensitief, onderzoeken en doelgericht.

Functie-eisen:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Om deze functie optimaal te vervullen heeft u een opleiding tot controller gevolgd;
 • Brede kennis van risicomanagement, bedrijfseconomische vraagstukken, control, AO/IC en financiële verslaglegging;
 • Tenminste 5 jaar relevante werkervaring;
 • Ervaring met het werken bij een gemeente en politiek-bestuurlijk sensitiviteit.


Aanbod en arbeidsvoorwaarden

Bij de gemeente Heerlen bieden we u een omgeving waar u de ruimte krijgt om uzelf en de organisatie te ontwikkelen. De functie is ingeschaald in schaal 13 met een bruto maandsalaris van minimaal €4777,- en maximaal €6365,- (afhankelijk van opleiding en ervaring, bij een fulltime dienstverband). Het is mogelijk om 40 uur te werken en 36 uur uitbetaald te krijgen. Daarmee bouwt u wekelijks 4 uur extra vrije tijd (ADV) op. U krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Deze arbeidsovereenkomst loopt na de afgesproken periode van rechtswege af. Het gaat om een structurele formatieplaats. Eventuele continuering van de arbeidsovereenkomst wordt tijdig besproken.

Verder ontvangt u een individueel keuze budget (IKB). Dit is 17.05% van uw salaris. Daarnaast bieden wij mogelijkheden om opleidingen te volgen, flexibel te werken en hebben wij onze eigen sportstimuleringsregeling. Wilt u meer weten over werken voor de gemeente Heerlen? Neem dan eens een kijkje op onze website.

Meer informatie en solliciteren

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met dhr. Aad Scheepers via tel. 06-23379226.

Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd? Stuur dan uw CV en motivatie met vermelding van vacaturenummer via e-mail: c.wlodarczyk@heerlen.nl naar onze Algemeen Directeur L. Schouterden. U kunt solliciteren tot en met 22 april 2021.

Onze procedure in tijd van Covid-19

Ondanks covid-19 lopen de sollicitatieprocedures gewoon door. De gesprekken vinden zo veel mogelijk digitaal plaats via Microsoft Teams. Laat u dus niet weerhouden als u interesse heeft!


 


 


 

Over de organisatie

Heerlen is een eigentijdse stad die net zo divers is als we zelf zijn. Wij zijn nuchter en staan met beide benen op de grond, zijn niet bang om samen uitdagingen aan te pakken en te leren. Het verleden verdient ons respect en daarop bouwen we onze toekomst.
Wij zijn een resultaatgerichte organisatie. Samen met bestuur, burgers en bedrijven werken we aan onze stad en regio. Een aantrekkelijke, vitale stad met een sterk economisch profiel en een stevig sociaal fundament. Wij doen dat met een gezonde dosis lef en creativiteit.

meer over Gemeente Heerlen >
Adres
Geleenstraat 25-27
6411 HP Heerlen

Gerelateerde vacatures