Gemeente Maastricht

Financieel adviseur Team Inkoop Sociaal Domein

Solliciteer uiterlijk dinsdag 26 oktober, 2021
 • Maastricht
 • 24 - 32 uur
 • 4494 - 4494

Vacature

structureel 1,0 fte / deeltijd invulling is mogelijk

Informatie
Voor de inkoop van jeugdhulp hebben de 16 gemeenten in Zuid-Limburg gekozen voor gezamenlijke verwerving van de professionele jeugdhulp door middel van een centrumgemeenteconstructie waarbij gemeente Maastricht optreedt als centrumgemeente voor de regio. Voor de nieuwe taken Wmo geldt dat Maastricht als centrumgemeente de inkoop verzorgt voor Maastricht en de overige Heuvellandgemeenten. Voor de Wmo geldt dat gemeenten zelf het contractmanagement en de financiële administratie verzorgen.

Voor Beschermd Wonen als onderdeel van de Wmo geldt dat de gemeente Maastricht door het Rijk is aangewezen als centrumgemeente voor de gemeenten in de regio's Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek. Maastricht verzorgt hiervoor naast inkoop ook contractmanagement en administratie.

De centrumgemeente heeft voor de uitvoering van deze taken het Team Inkoop binnen het Sociaal Domein ingericht.

Het Sociaal Domein van de gemeente Maastricht is volop in ontwikkeling. Met de beweging Duurzaam Sociaal Domein wordt koers gezet naar een toekomstbestendige organisatie. Waarin het op peil houden van de sociale basis en gemeentelijke financiële kaders met elkaar in balans zijn. Zodat de inwoners nu en in de toekomst de ondersteuning krijgen die nodig is. In deze beweging wordt het gehele sociaal domein integraal benaderd; in de combinatie van (beleids-)inhoud, bedrijfsvoering en financiën.

Team Inkoop is verantwoordelijk voor inkoop, contractmanagement en de financiën van de taken die namens de 16 gemeenten worden uitgevoerd binnen de daarvoor geldende wettelijke en gemeentelijke kaders.

Zo zien jouw hoofdtaken eruit

Team Inkoop Sociaal Domein is verantwoordelijk voor inkoop, contractmanagement en de financiën van de taken die namens de 16 gemeenten worden uitgevoerd binnen de daarvoor geldende wettelijke en gemeentelijke kaders. De financieel adviseurs werken nauw samen met de inkopers en contractmanagers binnen het team Inkoop van het Sociaal Domein Maastricht. Daarnaast wordt zowel via gestructureerd overleg als op ad hoc basis intensief samengewerkt met financials, beleidsambtenaren en toegangsteams van de samenwerkende gemeenten. De financieel adviseur onderhoudt verder goede contacten met zorgaanbieders en adviseert de contractmanager over de uitvoering van de contractafspraken ten behoeve van het contractmanagement. De financieel adviseur draagt vanuit zijn rol bij aan de opdracht om de transformatie binnen het Sociaal Domein vorm te geven.

Dit ga je doen
 • Inhoudelijk voorbereiden van kwartaalgesprekken met zorgaanbieders en adviseren t.a.v. te bespreken bedrijfsvoering onderwerpen;
 • Participeren in accountmanagement richting aanbieders/zorginstellingen via kwartaalgesprekken;
 • Uitvoeren van financiële analyses en opstellen van periodieke rapportages / informatievoorziening aan regiogemeenten;
 • Adviseren t.a.v. risicomanagement en ondersteunen bij uitvoering van materiele controles bij zorgaanbieders;
 • Adviseren en ondersteunen in financiële vraagstukken aan management, contractmanagers en zorginkopers.
 • Gegevensverwerking en analyse van data uit geautomatiseerde systemen;
 • Actief participeren in projectteams;
 • Uitvoeren en bewaken van het facturatie-/declaratieproces;
 • Doorbelasten van kosten aan regiogemeenten inclusief voorschotten en eindafrekening;
 • Inrichten, onderhouden en toetsen van de administratieve organisatie;
 • Ondersteunen en bewaken van de planning & control cyclus waaronder jaarafsluiting en interim controles;
Dit breng je mee
 • Succesvol afgeronde HBO opleiding in een bedrijfseconomische of financiële richting,
 • Ruime kennis en aantoonbare ervaring op het vakgebied financiën (stevig adviserend, maar zeker ook uitvoerend met betrekking tot financiële administratie en boekhoudkundige systemen);
 • Uitgebreide kennis van automatiseringssystemen en gegevensverwerking;
 • Goed onderlegd in Excel en gegevensverwerking;
 • Gevoel voor data analyse;
 • Gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen, ook in regionaal samenwerkingsverband;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en gemakkelijk in staat om netwerken op te bouwen en te onderhouden;
 • Teamspeler die het vermogen heeft om "prestatiedruk" te vertalen naar uitdaging, actie en resultaat;
 • Zelfstandig kunnen plannen en organiseren;
 • Je beschikt over gedegen kennis en ervaring op een of meer van de volgende gebieden: Wmo, Jeugdhulp of participatie;
 • Je bent in staat collega`s op een positieve manier feedback te geven op hun handelen;
 • 3 jaar (+/-) relevante werkervaring opgedaan binnen gemeenten of zorg;
Dit bieden wij jou!

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1,0 fte. Deeltijd 24 - 32 uur is bespreekbaar.

De functie is op dit moment gewaardeerd op schaal 10 (max €4.494,- bruto per maand). Daarnaast biedt onze cao de mogelijkheid om een arbeidsmarkttoelage toe te kennen van maximaal 10 % van het salaris. Als onderdeel van de Doorontwikkeling Sociaal Domein wordt de functie in 2022 opnieuw gewaardeerd. Inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring.Je ontvangt 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.

Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO Gemeenten.

Interesse?

Ben jij geïnteresseerd dan zien wij jouw sollicitatie graag vóór 27-10-2021 tegemoet. Eerst meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Richard Hönen, manager bedrijfsvoering Sociaal Domein via richard.honen@maastricht.nl of 06-52758682.

In verband met het coronavirus vinden de sollicitatiegesprekken in de eerste selectieronde plaats via een videobelverbinding. De geselecteerde kandidaten worden hierover geïnformeerd.

Overig

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Beleid en Ontwikkeling
In Maastricht werken 1.700 collega’s, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van ‘leven en laten leven’, maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen. De gemeente Maastricht streeft ernaar een opgavegerichte en resultaatgerichte or-ganisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoef-ten, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrek-kelijk werkklimaat biedt voor iedereen.
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Afdeling recruitment van Beleid en Ontwikkeling ( )
Over de organisatie

Maastricht is een Europese stad. Een universiteitsstad. Een 'stadse stad' die ruimte biedt voor spannende ontmoetingen. Zichtbaar creatief, innoverend en ondernemend door veelkleurige bewoners en bedrijven. Een scharnierpunt in een Europese regio. Maar bovenal een stad met een unieke kwaliteit van leven waar iedere Maastrichtenaar meetelt en meedoet. Hier is iedereen een ster.

Bij de gemeente Maastricht werken we aan het Maastricht van morgen. Wij blijven investeren, om het goede te behouden en innovaties te stimuleren. Zowel fysiek, economisch, sociaal-maatschappelijk als in cultuur en kennis. In onze keuzes zijn we helder en betrouwbaar. Wij creëren de randvoorwaarden zodat individuen, groepen en bedrijven kansen krijgen en kunnen benutten.

Wij bieden onze medewerkers alle gelegenheid om zich verder te ontwikkelen en hun talenten en ambities zo veel mogelijk in te zetten op een plek in de organisatie die daarbij past.

meer over Gemeente Maastricht >
Adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

Gerelateerde vacatures