BOA openbare ruimte
asd

€ 1818 - € 2729 bpm.
 
 • Locatie
 • Dienstverband
 • Opleiding
 • Publicatiedatum
 • Sluitingsdatum
€ 1818 - € 2729 bpm.
 

Het team Handhaven Openbare Ruimte van het Organisatie onderdeel Veiligheid & Leefbaarheid is op zoek naar een Boa openbare ruimte.

Veiligheid & Leefbaarheid

Het organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid (V&L) ontleent haar naam aan haar doel: een zo veilig en leefbaar mogelijke stad. Om dat doel te bereiken zijn er regels, afspraken en richtlijnen. Sommigen zijn landelijk vastgesteld, anderen bepalen we zelf. Het leeuwendeel van het werk van V&L bestaat uit het opstellen van, toezien op naleving en het handhaven van de regels, afspraken en richtlijnen.

V&L bestaat uit een aantal teams. Ieder team heeft eigen taken en specialiteiten.

Boa openbare ruimte

Functiehouder draagt zorg voor het adequaat en zorgvuldig uitvoeren van zijn/haar taken als Buitengewoon Opsporingsambtenaar.

Op het gebied van Mulder-overtredingen en bij de toepassing van geweldsmiddelen valt hij/zij onder directe verantwoordelijkheid van de Officier van Justitie.

Fungeren als zelfstandig toezichthouder (in juridische zin) en handhaver in de openbare ruimte (parkeren, milieu, leefbaarheid en Openbare orde en veiligheid).

De ambtenaar wordt hierbij gestuurd door het operationeel handhavings-programma en de doelen die door de teamleiding gesteld worden.

De werkzaamheden hebben inhoudelijk betrekking op de toezicht- en handhavingsdoelen op gebied van parkeren, milieu, openbare ruimte en Leefbaarheid (o.m. project Veilige buurten) en bij de vele evenementen die Maastricht rijk is.

Het uitvoeren van geüniformeerd toezicht en handhaven waarbij de burger op adequate wijze (klantvriendelijk, klantgericht, rechtvaardig) wordt benadert.

De BOA openbare ruimte is de vooruitgeschoven post van de gemeente in de openbare ruimte en bepaald als zodanig mede het beeld van de gemeente Maastricht.

 

Overige functie-informatie:

Het werk op straat omvat ondermeer:

 • Parkeertoezicht en -handhaven (fiscaal/mulder)
 • Wegsleepbeleid (projectmatig wegslepen in Binnenstad)
 • Toezicht en handhaven bij evenementen
 • Toezicht en handhaven bij milieuperrons
 • Toezicht en handhaven op drugsgerelateerde overlast inclusief handhaven bij hotspots (met diverse problematiek) en toezicht en handhaven op het gebied van hondenoverlast

 

Functie-eisen:

MBO Diploma nivo 3 of HTV Diploma (Handhaving Toezicht en Veiligheid)

Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA-domein I)

 

Specifieke opleidingen:

 • In bezit van een Boa basiscertificaat: Rechtskennis/Gesprek Benadering/Combibon (EXTH)
 • PHB traject: WKPV1 Strafrecht, WKPV2 Bijzondere wetten/Milieu, Sanctionerend Optreden, Dienstverlening en Calamiteiten
 • RTGB (Regeling Toetsing Geweldsbeheersing voor BOA’s)
 • Toezicht en handhaving ten aanzien van horecagerelateerde overlast (drankmisbruik, wildplassen, geluidsoverlast)

 

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Integriteit
 • Samenwerk
 • Analytisch vermogen
 • Aanpassingsvermogen
 • Verantwoordelijkheid

 

Bijzonderheden:

Goede lichamelijke conditie i.v.m. de fysieke kant van de functie. Er worden eisen gesteld aan de manier van optreden: Stressbestendigheid, Conflicten beheersen / de-escalerend gedrag, lef /durf, assertiviteit, bereid zijn tot flexibel werken en extra inzet bij evenementen. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor het feit dat hij over een steeds geldige boa-akte dient te beschikken. Het niet hebben van een geldige boa-akte kan een reden zijn om het dienstverband te beëindigen. Er wordt gewerkt in onregelmatige diensten waarbij er een keer per twee weken sprake is van een  zogenaamd werkweekend.

 

Salaris en dienstverband

Het salaris bedraagt maximaal € 2.729,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (OIK schaal 6). Bij deze functie hoort onregelmatig werken, de onregelmatigheidstoeslag (ORT) wordt op basis van de gewerkte uren (het rooster) uitbetaald. De voorkeur gaat uit naar een invulling van 36 uur per week.

In eerste instantie is het dienstverband voor de duur van 12 maanden. Afhankelijk van organisatorische factoren behoort een vaste aanstelling hierna tot de mogelijkheden.

 

Inlichtingen

Nadere inlichtingen over de inhoud van de functie kun je inwinnen bij Brigit dela Haije, Teammanager Handhaven Openbare Ruimte, telefoonnummer 043-3504573.

 

 

 

 

 

 

 

€ 1818 - € 2729 bpm.
 

Gemeente Maastricht

De gemeente Maastricht: iedereen een ster
Maastricht is een Europese stad. Een universiteitsstad. Een 'stadse stad' die ruimte biedt voor spannende ontmoetingen. Zichtbaar creatief, innoverend en ondernemend door veelkleurige...
Lees meer

Gemeente Maastricht

Bezoekadres:
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

Postadres:
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

Andere vacatures bij Gemeente Maastricht: 
Accountmanager Binnenstad
Senior beleidsmedewerker groenstrateeg