Teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling
asd

€ 4022 - € 5520 bpm.
 
 • Locatie
 • Dienstverband
 • Opleiding
 • Publicatiedatum
 • Sluitingsdatum
€ 4022 - € 5520 bpm.
 

HERHAALDE OPROEP

Cluster/team:  Beleid

Schaalniveau:  12 (max. € 5.520,-- bruto per maand bij een volledig dienstverband)

Algemene informatie  

Organisatie

Eén stad, één organisatie (ESEO). Dat is de titel van de visie voor de ontwikkeling van de organisatie die sinds 2012 door de gemeente Sittard-Geleen is ingezet op weg naar een kleinere hoogwaardige organisatie.

We staan als organisatie voor een vertrouwenwekkende ondersteuning van ons bestuur en een klantgerichte dienstverlening. We maken ontwikkelslagen op het gebied van informatisering, opgave-gestuurd werken, coachend leiderschap en eigentijds werknemer-schap. We investeren in burger en stad door het creëren van een hoogwaardige, weerbare en waarderende organisatie.

Als cluster Beleid leveren we betrouwbare ondersteuning aan het bestuur, zorgen we dat aan de voorkant van processen gestuurd kan worden, zorgen we dat de gemeente ook voor strategische zaken een loket heeft (strategische frontoffice) en zorgen we voor heldere opdrachten richting uitvoering (opdrachtgeverschap). Binnen het cluster Beleid is, in drie teams (ruimtelijke-, maatschappelijke- en economische ontwikkeling), de beleids- en ontwikkelcapaciteit van de organisatie gebundeld.

Specifieke informatie 

ls teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de hoofdtaken, maak je het mogelijk en stimuleer je dat de medewerkers eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen in de uitvoering van hun werkzaamheden en stuur je op prestaties.

Je bent als teammanager stimulerend in het proces van visievorming en ontwikkeling en stuurt inhoudelijk mee op de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid.

Als teammanager leg je het accent primair bij het coachen en ontwikkelen van de teamleden. De factor managementvaardigheden is daarbij belangrijker dan de focus op inhoud. Niet zozeer de kwaliteit van de inhoud maar de kwaliteit en efficiency van het proces binnen het team vinden we belangrijk in de aansturing. Je weet het beste uit de mensen (individueel en gezamenlijk) naar boven te brengen.

Als teammanager ga je voorop in het mede vormgeven en uitdragen van de gewenste bedrijfscultuur en draag je zorg voor een goede P&C.

Hoofdtaken • 

 • Binnen je bevoegdheden c.q. binnen de door de hiërarchisch leidinggevende gestelde kaders ben je verant¬woordelijk voor het functioneren van het team. Je geeft op een coachende manier hiërarchisch leiding aan de individuele medewerkers binnen het team. Je bevordert hun inzet¬baar¬heid, zelfstandigheid, betrokkenheid en talent¬ontwikkeling, met inachtneming van de overeengekomen HRM-kaders.
 • Je draagt zorg voor het realiseren van de teamtaken en van de afgesproken output.
 •  Binnen je bevoegdheden c.q. binnen de door de hiërarchisch leidinggevende gestelde kaders, ben je verantwoorde¬lijk voor een efficiënt en effectief beheer en inzet van de productie¬middelen personeel, informatie, organisatie, financiën, automati¬se¬ring en huisvesting. Je ontwikkelt en beheert de werkprocessen.
 •  Je anticipeert op interne en externe ontwikkelingen, zet de beleids-kaders uit op het eigen werkterrein en participeert in de beleids-ontwikkeling op flankerende terreinen.
 •  Je ondersteunt, informeert en adviseert je eigen hiërarchisch leidinggevende ten aanzien van het uitvoeren van het gemeentelijk beleid voor het werkterrein van het team.
 •  Je participeert in het beleidsoverleg met de portefeuillehouder, met name waar het aangelegenheden op het eigen werkterrein aangaat.
 •  Je fungeert als communicatieschakel in het werkoverleg en in de besluitvormingsprocessen. Je vertegenwoordigt het team naar andere geledingen binnen de organisatie en in extern overleg.

Functie-eisen:

 •  HBO +/ academisch werk- en denkniveau
 • Je hebt bij voorkeur ervaring op het gebied van leidinggeven aan mensen
 • Je hebt affiniteit met het werkveld ruimtelijke ontwikkeling
 • Je hebt aantoonbare ervaring met strategische beleidsontwikkeling
 • Je beschikt over een duidelijk aantoonbaar verbindend vermogen

Persoonsprofiel 

We zoeken een ‘people-manager’ die enthousiast wordt van het bouwen aan een team. Die weet te anticiperen en draagvlak te creëren. Die mensen in beweging brengt en verbindingen weet te leggen. Een coach voor medewerkers die in staat is medewerkers te faciliteren op hun persoonlijke ontwikkeling en groei. Een cultuurdrager die de beoogde verandering van de gemeente uitstraalt en met de organisatie een nieuwe weg inslaat. Die samenwerkt binnen de organisatie en over grenzen heen aan de ontwikkeling van centraal beleid voor de gehele organisatie.

Competenties 

 •  Verantwoordelijkheid
 •  Omgevingsbewust
 •  Resultaatgerichtheid
 •  Plannen en organiseren
 •  Klantgerichtheid
 •  Coachen en verbinden
 •  Ondernemingszin
 •  Proactief richting bestuur
 •  Stressbestendig zijn

Informatie 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Paula L’Ortye, Hoofd Beleid (tel. 06-11179041). Voor vragen over de procedure met Relinde Zits, adviseur HRM (tel. 06-50203319).

Selectieprocedure  Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Solliciteren kan tot en met 21 november 2018 via onderstaande button "solliciteren". 

 

Online solliciteren & meer informatie
Interesse in deze functie? Solliciteer dan direct online of neem voor meer informatie contact op met mw. Paula L'Ortye van Gemeente Sittard-Geleen (tel. 046-4778280).

€ 4022 - € 5520 bpm.
 

Gemeente Sittard-Geleen

...
Lees meer

Gemeente Sittard-Geleen

Bezoekadres:
Hub Dassenplein 1
6131 LB Sittard

Postadres:
Postbus 18
6130 AA Sittard

Andere vacatures bij Gemeente Sittard-Geleen: 
Leerplichtambtenaar / RMC / Jongerenloket