Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente MaastrichtAdviseur DIM met specialisme kwaliteitsborging

Adviseur DIM met specialisme kwaliteitsborging

Adviseur DIM met specialisme kwaliteitsborging

Gemeente Maastricht is op zoek naar een

Adviseur DIM met specialisme kwaliteitsborging

(1 fte)

"Ben jij die medewerker met passie voor digitale archivering en kwaliteit en staat voor de zaak?"

Bij de gemeente Maastricht werk je samen met ongeveer 2.000 collega's aan het Maastricht van morgen. Geen dag bij ons is hetzelfde. Ons werkveld is enorm: het bestaat uit zoveel verschillende taken, zowel binnen de stad als in de regio: Sociale en maatschappelijke taken om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking kunnen blijven meedoen. Culturele taken om de stad bruisend en aantrekkelijk te houden voor bewoners en bezoekers en puur fysieke taken op het gebied van leefkwaliteit en bereikbaarheid.

Voor het team Frontoffice (FO) van het organisatieonderdeel Shared Service Center Maastricht (SSCM) zijn we op zoek naar een adviseur DIM (Documentair Informatiemanagement). Als adviseur DIM ben je onderdeeel van het team DIM. Binnen dit team ben je een onmisbare speler in het proces van zaakgericht- / digitaal werken en digitaal archiveren. Het werkveld van het team is volop in ontwikkeling. Je wordt met name ingezet voor kwaliteitsborging binnen het documentmanagementsysteem (DMS) en zaaksysteem. Door de integratie van de informatiesystemen in de gemeentelijke werkprocessen ben je nadrukkelijk een centrale informatieprofessional.

Als adviseur DIM leg je functioneel en hiërarchische verantwoording af aan de teammanager Frontoffice en maak je onderdeel uit van de serviceline Zaakgericht werken en Digitale archivering binnen het team Frontoffice.

Wat wordt van jou verwacht?
 • Je promoot actief en vertegenwoordigt het digitaal zaakgericht werken;
 • Je bent verantwoordelijk voor de eindcontrole en steekproefsgewijze kwaliteitscontrole op het inrichten, vullen en onderhouden van het metadatamodel;
 • Je fungeert in het kader van de functiescheiding als interne controle/intermedair tussen gebruikers, adviseur DIM en derden (gemeentearchivaris);
 • Je adviseert op actieve wijze Concernzaken bij het opstellen van strategisch beleid;
 • Je bent verantwoordelijk voor de juiste inrichting, het beheer en de afhandeling van het substitutieproces;
 • In samenspraak met de betreffende lijnafdeling bepaal je de metadata (conform het metadatamodel) en je inventariseert de eventuele aanvullende metadata;
 • Je adviseert, gevraagd en ongevraagd, de gebruikers en het team- en sectormanagement over het inrichten en gebruik van een informatiesysteem;
 • Je adviseert richting teammanagers en SIO;
 • Afstemming als mentor/contactpersoon voor de digitale scan registratoren en aanspreekpunt voor de kwaliteitsmedewerker DIM, waar het gaat om aanpassingen, wijzigingen en fouten in proces-, documentstromen, metadata en het DMS;
 • Overleggen met functioneel beheerder over aanpassingen, wijzigingen en fouten in het DMS;
 • In het kader van verdere professionalisering van het team vervul je een coachende rol.
 • Ontsluiten, beheren en verstrekken van informatie uit DMS;
 • Indien nodig assisteer je (lijn)gebruikers bij het opslaan van en het zoeken naar de juiste, gearchiveerde zaken en documenten.
Wat breng jij mee?
 • HBO werk- en denkniveau (voorkeur IDM);
 • Gezien de complexiteit van zaken op gebied van procesanalyse en metadatamodel en controlerende rol een adequate archief- danwel informatie-opleiding met aanvullende kennis van DMS systemen;
 • Kennis van kwaliteitssystemen binnen de overheid;
 • Kennis van tmlo en e-depot is noodzakelijk;
 • Kennis en ervaring binnen het werkveld van archiefinspectie strekt tot aanbeveling.
Jouw kwaliteiten

Samenwerken, klantgericht werken, integriteit, overtuigingskracht, daadkracht, analyseren, omgevingsbewust en oordeelsvorming, resultaatgerichtheid en handen uit de mouwen.

Wij kun je van ons verwachten?

Een boeiende, dynamische baan op basis van een maximum van schaal 10 (max. € 4225,00 bruto per maand op fulltime basis). We bieden een aanstelling van 1,0 fte.

Verder een individueel keuze budget (IKB) dat je naar eigen wens kunt besteden aan diverse zaken zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie, mogelijkheid tot opbouwen van ADV en pensioenopbouw bij het ABP.

Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAR-UWO.

Heb jij Interesse?

Dan zien wij je gemotiveerde sollicitatie graag uiterlijk 15 juli 2019 tegemoet.

De briefselectie zal plaatsvinden op 16 juli waarna de eerste sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 18 en 19 juli. Voor de 2e sollicitatieronde zijn 23 en 25 juli gereserveerd.

Indien deze data niet passen als gevolg van vakantieplanning, gelieve je vakantieplanning in je sollicitatiebrief te vermelden.

Eerst meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Marcel Mol, teammanager Frontoffice (marcel.mol@maastricht.nl)

Over Shared Service Center
De organisatie van de gemeente Maastricht bestaat uit 10 organisatieonderdelen met in totaal ongeveer 1.600 medewerkers. De uitvoering van de ondersteunende bedrijfsvoeringstaken is geconcentreerd in één organisatieonderdeel, het Shared Service Center Maastricht (SSC-M)

Het SSC-M is een opdrachtnemend organisatieonderdeel. De opdrachtgevende organisatieonderdelen van de gemeente realiseren de doelstellingen uit de programmabegroting met behulp van de diensten van het SSC-M. Met de opdrachtgevers wordt afgesproken welke producten en diensten worden geleverd, wat de bijbehorende leveringsvoorwaarden zijn en welke prestaties van ons worden verwacht en wat dat kost. De afspraken worden vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten.

Het SSC-M bestaat uit verschillende teams en servicelines (SL). De teams voeren taken uit op het gebied van financiële administratie & treasury, financieel advies, informatie en automatisering, documentaire informatievoorziening, huisvesting, personeel- en organisatieadvies. Dit alles wordt ondersteund door een frontoffice en een bedrijfsbureau. In de SL's worden alle werkzaamheden georganiseerd en verricht die nodig zijn om de bedrijfsinformatiesystemen up and running te houden.
building

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Afdeling recruitment van Gemeente Maastricht ()

Over de Gemeente Maastricht

Maastricht is een Europese stad. Een universiteitsstad. Een 'stadse stad' die ruimte biedt voor spannende ontmoetingen. Zichtbaar creatief, innoverend en ondernemend door veelkleurige bewoners en bedrijven. Een scharnierpunt in een Europese regio. Maar bovenal een stad met een unieke kwaliteit van leven waar iedere Maastrichtenaar meetelt en meedoet. Hier is iedereen een ster.

Bij de gemeente Maastricht werken we aan het Maastricht van morgen. Wij blijven investeren, om het goede te behouden en innovaties te stimuleren. Zowel fysiek, economisch, sociaal-maatschappelijk als in cultuur en kennis. In onze keuzes zijn we helder en betrouwbaar. Wij creëren de randvoorwaarden zodat individuen, groepen en bedrijven kansen krijgen en kunnen benutten.

Wij bieden onze medewerkers alle gelegenheid om zich verder te ontwikkelen en hun talenten en ambities zo veel mogelijk in te zetten op een plek in de organisatie die daarbij past.

meer over Gemeente Maastricht

Adres

Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

14 043