Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente MaastrichtArchiefinspecteur Toezicht & Advies RHCL

Solliciteer

Solliciteer uiterlijk zaterdag 31 augustus

Solliciteer

Archiefinspecteur Toezicht & Advies RHCL

Archiefinspecteur Toezicht & Advies RHCL

Het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHC Limburg) verwerft en beheert archieven van de Rijksorganen in de provincie, archieven van de gemeente Maastricht, Eijsden-Margraten, Valkenburg a/d Geul en de archieven van de provincie Limburg. Daarnaast zijn er meerdere gemeenten in de regio die de wettelijke toezichttaak op het niet-overgedragen archief hebben geborgd middels diensterleningsovereenkomsten met het RHC Limburg.
Het RHC Limburg beschikt over een locatie in de binnenstad van Maastricht waar het publiek terecht kan en de archiefdepots zijn gevestigd.

De komende jaren zal de aanwas van archieven in toenemende mate een digitaal karakter krijgen. Met het oog op het beheer van alle langdurig te bewaren digitale informatie beschikt het RHC Limburg sinds 2016 naast een fysiek depot ook over een aansluiting op het landelijke e-Depot, waarbinnen het een eigen bewaaromgeving beheert. Deze transitie naar digitaal archiefbeheer en digitale dienstverlening plaatst het RHC Limburg en haar aangesloten zorgdragers voor grote uitdagingen, die niet alleen krachtige technische oplossingen vraagt maar ook nieuwe kennis en kunde in de organisatie.
Binnen het toezichtdomein heeft het RHC Limburg het accent verlegd van toezicht op afstand, naar proactieve advisering op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau om de aangesloten zorgdragers te ondersteunen bij de inrichting van informatiemanagement, procesinrichtingen en duurzaam digitaal archiefbeheer, gericht op overbrenging naar het e-Depot van het RHC Limburg. Deze kerntaak van het RHC Limburg zal in de komende jaren uitgebreid worden bij meerdere gemeenten en overheidsorganisaties in de regio.

Om deze uitbreiding van de dienstverlening op het gebied van Toezicht & Advies mogelijk te maken zijn we op zoek naar een Archiefinspecteur Toezicht & Advies. Je maakt deel uit van het team Toezicht & Advies en werkt nauw samen met de gemeentearchivaris, bij wie ook het formele toezicht op de aangesloten gemeentelijke zorgdragers is belegd. Het zwaartepunt van de werkzaamheden zal bestaan uit het adviseren en inspecteren bij de aangesloten gemeenten en/of samenwerkingsverbanden in de regio, zowel op tactisch, als uitvoerend niveau. Deze werkzaamheden zullen plaatsvinden in nauwe afstemming met de e-Depot beheerder van het RHC Limburg.

Functie-inhoud

Als Archiefinspecteur Toezicht & Advies ben je verantwoordelijk voor de volgende taken:
 • Het op zelfstandige wijze een integrale -, facet- en incidentinspectie uitvoeren bij kleine tot middelgrote lokale overheidsorganisaties;
 • Het op zelfstandige wijze opstellen van een KPI-meting inclusief rapportage;
 • Jaarlijkse verslaglegging van de stand van zaken bij de verschillende aangesloten zorgdragers;
 • Bovengenoemde werkzaamheden gelden voor papieren archief, digitaal archief en hybride archieven;
 • Het analyseren en toetsen van data en systemen bij aangesloten zorgdragers met het oog op archief-wettelijke duurzaamheidsaspecten, in nauwe samenwerking met de e-Depot beheerder;
 • Het bijdragen aan kennisontwikkeling en -deling in de regio op het gebied van duurzaam informatiebeheer;
 • Het toetsen van nieuwe werkprocessen en protocollen, voortkomend uit de ontwikkeling van het e-depot, op archiefwettelijke aspecten bij de aansluiting van de aangesloten zorgdragers (op tactisch en uitvoerend niveau);
 • Adviseren omtrent procesverbeteringen en het inrichten van digitale informatieprocessen;
 • Als archivaris nieuwe stijl mede uitvoering kunnen geven aan vernieuwend archiefbeleid.
Functie-eisen en competenties
 • HBO werk- en denkniveau met kennis van ICT toepassingen. Een archiefdiploma strekt tot aanbeveling evenals ervaring met digitale werkprocessen, digitaal archiefmateriaal en gemeentelijke applicaties binnen een archiefcontext;
 • Gedegen kennis van de archief-wettelijke bepalingen en voortvloeiende normenkaders (standaarden) en de praktische uitvoering daarvan;
 • Aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie;
 • Integer en resultaatgericht, met een goede 'antenne' voor moderne archiefontwikkelingen;
 • Wij verwachten de volgende competenties: goed in organiseren en plannen, zelfstandig kunnen werken, goed kunnen documenteren, grote mate van flexibiliteit, creatief, innovatief, samenwerkings- en oplossingsgericht en goede communicatieve vaardigheden.
Arbeidsvoorwaarden

Een boeiende baan op basis van 1,0 fte ( 0,8 fte is bespreekbaar) met een bruto maandsalaris van maximaal € 4.225,-- op fulltime basis, schaal 10 (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring). In eerste instantie is er sprake van een aanstelling bij wijze van proef voor een jaar. Bij goed functioneren volgt daarna een aanstelling in vaste dienst bij het RHC Limburg. Het RHC Limburg volgt de CAO en rechtspositie van de gemeente Maastricht.

Reageren

Ben jij die Archiefinspecteur Toezicht en Advies die van aanpakken weet en op zoek is naar een uitdaging? Dan zien we je sollicitatie zien graag vóór 1 september 2019 tegemoet. Solliciteren kan alleen door je sollicitatiebrief en CV te sturen naar secretariaat@rhcl.nl ter attentie van de directeur van het RHC Limburg, mevrouw drs. Lita Wiggers, onder vermelding van het vacaturenummer.

De sollicitatiegesprekken zijn voorzien voor week 37.

Informatie

Voor nadere informatie omtrent deze vacature kan je vanaf 12 augustus 2019 vrijblijvend contact opnemen met dhr. Boy Gerrits, provincie- en gemeentearchivaris, via telefoonnummer 043-328 55 00, of e-mail gerrits@rhcl.nl.

Overig

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

#LI-DNI

Over RHCL
Maastricht is de hoofdstad van de provincie Limburg en telt meer dan 123.000 inwoners. Het is de geboortestad van de Europese Unie en de euro. De grensligging van Maastricht maakt dat mensen in deze regio grensoverschrijdend denken en handelen, verbinden en bruggen bouwen. Vanuit deze unieke internationale ligging en dit rijke historische verleden kan Maastricht ook wel de bakermat voor Europa genoemd worden. De gemeente werkt samen met de provincie, de universiteit en andere partners aan Europa: 'Working on Europe'.

Maastricht is een sociale en saamhorige stad die zich steeds nadrukkelijker ontwikkelt en profileert als een internationale universiteitsstad. Ons rijke productieve en culturele erfgoed bouwen we samen verder uit in een gezonde, duurzame, kansrijke, veiliger, bereikbare, innovatieve en creatieve stad. Daarmee belooft Maastricht een top leef-, werk- en verblijfsklimaat van Europese allure aan al zijn bewoners, bezoekers en bedrijven.
building

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Afdeling recruitment van Gemeente Maastricht ()

Over de Gemeente Maastricht

Maastricht is een Europese stad. Een universiteitsstad. Een 'stadse stad' die ruimte biedt voor spannende ontmoetingen. Zichtbaar creatief, innoverend en ondernemend door veelkleurige bewoners en bedrijven. Een scharnierpunt in een Europese regio. Maar bovenal een stad met een unieke kwaliteit van leven waar iedere Maastrichtenaar meetelt en meedoet. Hier is iedereen een ster.

Bij de gemeente Maastricht werken we aan het Maastricht van morgen. Wij blijven investeren, om het goede te behouden en innovaties te stimuleren. Zowel fysiek, economisch, sociaal-maatschappelijk als in cultuur en kennis. In onze keuzes zijn we helder en betrouwbaar. Wij creëren de randvoorwaarden zodat individuen, groepen en bedrijven kansen krijgen en kunnen benutten.

Wij bieden onze medewerkers alle gelegenheid om zich verder te ontwikkelen en hun talenten en ambities zo veel mogelijk in te zetten op een plek in de organisatie die daarbij past.

meer over Gemeente Maastricht

Adres

Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

14 043