Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente MaastrichtBOA Openbare Ruimte

BOA Openbare Ruimte

BOA Openbare Ruimte

Het team Handhaven Openbare Ruimte van het Organisatie onderdeel Veiligheid & Leefbaarheid is op zoek naar een Boa openbare ruimte.

Veiligheid & Leefbaarheid

Het organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid (V&L) ontleent haar naam aan haar doel: een zo veilig en leefbaar mogelijke stad. Om dat doel te bereiken zijn er regels, afspraken en richtlijnen. Sommigen zijn landelijk vastgesteld, anderen bepalen we zelf. Het leeuwendeel van het werk van V&L bestaat uit het opstellen van, toezien op naleving en het handhaven van de regels, afspraken en richtlijnen.

V&L bestaat uit een aantal teams. Ieder team heeft eigen taken en specialiteiten.

Boa openbare ruimte
 • Functiehouder draagt zorg voor het adequaat en zorgvuldig uitvoeren van zijn/haar taken als Buitengewoon Opsporingsambtenaar;
 • Op het gebied van Mulder-overtredingen en bij de toepassing van geweldsmiddelen valt hij/zij onder directe verantwoordelijkheid van de Officier van Justitie;
 • Fungeren als zelfstandig toezichthouder (in juridische zin) en handhaver in de openbare ruimte (parkeren, milieu, leefbaarheid en Openbare orde en veiligheid);
 • De ambtenaar wordt hierbij gestuurd door het operationeel handhavings-programma en de doelen die door de teamleiding gesteld worden;
 • De werkzaamheden hebben inhoudelijk betrekking op de toezicht- en handhavingsdoelen op gebied van parkeren, milieu, openbare ruimte en Leefbaarheid (o.m. project Veilige buurten) en daarmee buurtgericht werken;
 • Het uitvoeren van ge√ľniformeerd toezicht en handhaving waarbij de burger op adequate wijze (klantvriendelijk, klantgericht, rechtvaardig) wordt benaderd;
 • De BOA openbare ruimte is de vooruitgeschoven post van de gemeente in de openbare ruimte en bepaald als zodanig mede het beeld van de gemeente Maastricht.
Overige functie-informatie:

Het werk op straat heeft de volgende inhoudelijke uitvoerende taken:
 • Parkeertoezicht en -handhaven (fiscaal/mulder)
 • Wegsleepbeleid
 • Toezicht handhaving evenementen
 • Toezicht en handhaving milieuperrons
 • Toezicht op en handhaving van Drugsgebonden overlast inclusief handhaving hotspots Toezicht en handhaving ten aanzien van hondenoverlast
 • Toezicht en handhaving ten aanzien van horecagerelateerde overlast (drankmisbruik, wildplassen, geluidsoverlast)
Functie-eisen:
 • MBO Diploma nivo 3 of HTV Diploma (Handhaving Toezicht en Veiligheid)
 • Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA-domein I)
Specifieke opleidingen:
 • In bezit van een Boa basiscertificaat: Rechtskennis/Gesprek Benadering/Combibon (EXTH)
 • PHB traject: WKPV1 Strafrecht, WKPV2 Bijzondere wetten/Milieu, Sanctionerend Optreden, Dienstverlening en Calamiteiten
 • RTGB (Regeling Toetsing Geweldsbeheersing voor BOA's)
Competenties:
 • Klantgerichtheid
 • Integriteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Flexibiliteit
 • Vasthoudendheid
Bijzonderheden:

Goede lichamelijke conditie i.v.m. de fysieke kant van de functie. Er worden eisen gesteld aan de manier van optreden: Stressbestendigheid, Conflicten beheersen / de-escalerend gedrag, lef /durf, assertiviteit, bereid zijn tot flexibel werken en extra inzet bij evenementen. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor het feit dat hij over een steeds geldige boa-akte dient te beschikken. Het niet hebben van een geldige boa-akte kan een reden zijn om het dienstverband te be√ęindigen. Een keer per twee weken is er sprake van een zogenaamd werkweekend.

Salaris en dienstverband

Het salaris bedraagt maximaal ‚ā¨ 2.689,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (OIK schaal 6). Bij deze functie hoort onregelmatig werken, de onregelmatigheidstoeslag (ORT) wordt op basis van de gewerkte uren (het rooster) uitbetaald. De voorkeur gaat uit naar een invulling van 36 uur per week.

In eerste instantie is het dienstverband voor de duur van 12 maanden.

Inlichtingen

Nadere inlichtingen over de inhoud van de functie kun je inwinnen bij Teammanager Handhaven Openbare Ruimte Brigit Dela Haije, telefoonnummer 06-15868902.

Over Veiligheid en Leefbaarheid
Wij zoeken jouw talent!
Bij de gemeente Maastricht werk je samen met ongeveer 1.600 collega's aan het Maastricht van morgen. Geen dag bij ons is hetzelfde. Ons werkveld bijvoorbeeld is gigantisch: het beslaat de hele stad, de regio en we zetten zelfs internationale stappen. En het bestaat uit zoveel verschillende taken: sociale-maatschappelijke -het ervoor zorgen dat mensen met een beperking kunnen blijven meedoen-, culturele taken -om de stad bruisend en aantrekkelijk te houden voor bewoners en bezoekers- en puur fysieke taken op het gebied van leefkwaliteit en bereikbaarheid.

Gevonden: een uitdaging…
Onze missie? Maastricht is een sociale en saamhorige stad die zich steeds nadrukkelijker ontwikkelt en profileert als een internationale universiteitsstad met een top leef-, werk- en verblijfsklimaat voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Aan jou om samen met ons die missie waar te maken. Een hands-on mentaliteit, betrokken, samenwerken, resultaatgericht, integer, vooruit willen en enthousiasme zijn daarbij onmisbare eigenschappen.

… en ruimte
Wat wij te bieden hebben? Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. En er is ruimte: om werk en zorg te combineren. Om je werkplek te kiezen: binnen en buiten het kantoor. Maar vooral om je idee√ęn tot uitvoer te laten komen.

Wij weten wat we willen: een stad die klaar is voor de toekomst, een stad waar het goed toeven is. Aan jou de keuze of jij daaraan je steentje bijdraagt. Kortom: let's match! Kijk voor meer informatie ook op www.gemeentemaastricht.nl.

Het organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid (VenL) ontleent haar naam aan haar doel: een zo veilig en leefbaar mogelijke stad. Om dat doel te bereiken zijn er regels, afspraken en richtlijnen. Sommige zijn landelijk vastgesteld, andere bepalen we zelf. Het leeuwendeel van het werk bestaat uit het opstellen van, toezien op naleving en het handhaven van de regels, afspraken en richtlijnen. Verder hebben we een aantal specifieke (beleidsmatige) taken rondom het thema veiligheid (Veiligheidshuis en Integrale Veiligheid).
building

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Afdeling recruitment van Gemeente Maastricht ()

Over de Gemeente Maastricht

Maastricht is een Europese stad. Een universiteitsstad. Een 'stadse stad' die ruimte biedt voor spannende ontmoetingen. Zichtbaar creatief, innoverend en ondernemend door veelkleurige bewoners en bedrijven. Een scharnierpunt in een Europese regio. Maar bovenal een stad met een unieke kwaliteit van leven waar iedere Maastrichtenaar meetelt en meedoet. Hier is iedereen een ster.

Bij de gemeente Maastricht werken we aan het Maastricht van morgen. Wij blijven investeren, om het goede te behouden en innovaties te stimuleren. Zowel fysiek, economisch, sociaal-maatschappelijk als in cultuur en kennis. In onze keuzes zijn we helder en betrouwbaar. Wij cre√ęren de randvoorwaarden zodat individuen, groepen en bedrijven kansen krijgen en kunnen benutten.

Wij bieden onze medewerkers alle gelegenheid om zich verder te ontwikkelen en hun talenten en ambities zo veel mogelijk in te zetten op een plek in de organisatie die daarbij past.

meer over Gemeente Maastricht

Adres

Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

14 043