Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente MaastrichtJuridisch beleidsmedewerker Grond- en Vastgoedzaken

Juridisch beleidsmedewerker Grond- en Vastgoedzaken

Juridisch beleidsmedewerker Grond- en Vastgoedzaken

Het organisatieonderdeel Beleid en Ontwikkeling (BenO) van de gemeente Maastricht bestaat uit de beleidsvelden Bedrijfsvoering & Control, Sociaal, Ontwikkeling, Economie & Cultuur en Ruimte.

Voor het beleidsveld Ontwikkeling, bestaande uit de teams Projectmanagement en Vastgoed zijn wij binnen het team Vastgoed op zoek naar een juridisch beleidsmedewerker Grond- en vastgoedzaken. Het team Vastgoed bestaat uit ca. 30 fte en is onderverdeeld in drie clusters, te weten de cluster Beheer en Exploitatie, de cluster Plan- en vastgoedeconomie, Verwerving, Uitgifte, Vastgoedjuridica en Beleid en de cluster Geo- en Vastgoedinformatie.
Bij het cluster Plan- en vastgoedeconomie, Verwerving, Uitgifte, Vastgoedjuridica en Beleid is de functie juridisch beleidsmedewerker Grond- en Vastgoedzaken (1 fte) vacant.

Het team Vastgoed kent de volgende kerntaken:
 • Het op een bedrijfseconomische wijze verwerven, beheren en exploiteren van het gemeentelijk vastgoed.
 • Het ondersteunen in functionele opgaven (ruimtelijk-fysiek, economisch, sociaal-maatschappelijk, cultureel) van programma's en projecten in alle fasen, zowel in majeure gebiedsontwikkelingen als kleinschalige locatieontwikkelingen op het gebied van plan- en vastgoedeconomie, vastgoedjuridica, verwervingen, uitgifte alsook vastgoedinformatie.
 • Ontwikkelen en toepassing geven aan het grond- en vastgoedbeleidsinstrumentarium
 • Advisering juridische vraagstukken grond- en vastgoedzaken.
Juridisch beleidsmedewerker Grond- en Vastgoedzaken m/v (1,0 fte)

Hoofdtaken
 • Belast met de beleidsontwikkeling en beleidsimplementatie op het terrein van grond- en vastgoedbeleidszaken zowel op tactisch als strategisch nivo.
 • Belast met de (door)ontwikkeling van het (juridisch) instrumentarium ten behoeve van de uitvoering van het fysieke omgevingsbeleid, waaronder het kostenverhaalsinstrumentarium.
 • Bewaken en uitdragen van het grond- en vastgoedbeleid binnen en buiten de organisatie
 • Algemene en juridische ondersteuning/advisering op het gebied van het privaat- en vastgoedrecht binnen het werkgebied van Ontwikkeling/team Vastgoed. Tot de taken behoren in ieder geval contractering (met betrekking tot publiek-private samenwerking, grondexploitatie, realisatie en gronduitgifte), advisering op het gebied van vastgoedrecht, uitvoering geven aan de Grondexploitatiewet, (invoering van) Omgevingswet en aanvullingswet grondeigendom.
 • Zorgdragen voor voorbereiding van en uitvoering geven aan de toewijzing van bouwterreinen, zowel voor (complexmatige) woningbouw, industriële en andere bestemmingen;
 • Strategisch onderhandelen bij contractering over (anterieure) exploitatie-, en koop-/verkoopovereenkomsten alsook contractenbeheer en -bewaking.
 • Juridische ondersteuning/advisering in de breedste zin van het woord op publiekrechtelijk terrein binnen heel Beleid en ontwikkeling (o.a. WOB verzoeken-bezwaar en beroep, subsidieverlening).
Functie-eisen
 • Afgeronde functierelevante HBO/WO opleiding, afstudeerrichting privaatrecht, vastgoedrecht en bij voorkeur in combinatie met bestuurs(proces)recht.
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van beleidsadvisering alsook privaat- en bestuursrechtelijk advisering en contractering bij grond- en vastgoedzaken.

Overige functie-eisen:
 • Uitstekende adviesvaardigheden
 • Kennis van het Omgevingsrecht
 • Ontwikkeld gevoel voor financiën is een pre
 • Proactieve en flexibele grondhouding
 • Creatief, zelfstandig opererend en initiatiefrijk.
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • Durft (overwogen) risico's te nemen die noodzakelijk zijn om innovatief te zijn en te blijven.
 • Uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden.
Wij bieden

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1 fte,

Het salaris wordt ingepast in schaal 11 (€ 3348 - € 4859) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAR-UWO

Ben je enthousiast?
Reageer dan vóór 26 augustus 2019 via de solliciteerbutton en stuur je motivatie en cv.

Eerst meer weten?
Dan kun je contact opnemen met Francois Weerts, Teammanager Vastgoed via telefoonnummer (043) 350 4530.

Over Beleid en Ontwikkeling
Maastricht is de hoofdstad van de provincie Limburg en telt meer dan 123.000 inwoners. Het is de geboortestad van de Europese Unie en de euro. De grensligging van Maastricht maakt dat mensen in deze regio grensoverschrijdend denken en handelen, verbinden en bruggen bouwen. Vanuit deze unieke internationale ligging en dit rijke historische verleden kan Maastricht ook wel de bakermat voor Europa genoemd worden. De gemeente werkt samen met de provincie, de universiteit en andere partners aan Europa: 'Working on Europe'.

Maastricht is een sociale en saamhorige stad die zich steeds nadrukkelijker ontwikkelt en profileert als een internationale universiteitsstad. Ons rijke productieve en culturele erfgoed bouwen we samen verder uit in een gezonde, duurzame, kansrijke, veiliger, bereikbare, innovatieve en creatieve stad. Daarmee belooft Maastricht een top leef-, werk- en verblijfsklimaat van Europese allure aan al zijn bewoners, bezoekers en bedrijven.
building

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Afdeling recruitment van Gemeente Maastricht ()

Over de Gemeente Maastricht

Maastricht is een Europese stad. Een universiteitsstad. Een 'stadse stad' die ruimte biedt voor spannende ontmoetingen. Zichtbaar creatief, innoverend en ondernemend door veelkleurige bewoners en bedrijven. Een scharnierpunt in een Europese regio. Maar bovenal een stad met een unieke kwaliteit van leven waar iedere Maastrichtenaar meetelt en meedoet. Hier is iedereen een ster.

Bij de gemeente Maastricht werken we aan het Maastricht van morgen. Wij blijven investeren, om het goede te behouden en innovaties te stimuleren. Zowel fysiek, economisch, sociaal-maatschappelijk als in cultuur en kennis. In onze keuzes zijn we helder en betrouwbaar. Wij creëren de randvoorwaarden zodat individuen, groepen en bedrijven kansen krijgen en kunnen benutten.

Wij bieden onze medewerkers alle gelegenheid om zich verder te ontwikkelen en hun talenten en ambities zo veel mogelijk in te zetten op een plek in de organisatie die daarbij past.

meer over Gemeente Maastricht

Adres

Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

14 043