Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente MaastrichtJuridisch medewerker bestuurlijk afpakken RIEC

Juridisch medewerker bestuurlijk afpakken RIEC

Juridisch medewerker bestuurlijk afpakken RIEC

Per direct is het RIEC- Limburg op zoek naar een juridisch medewerker bestuurlijk afpakken.

Het RIEC Limburg is een belangrijke schakel in de integrale aanpak om de georganiseerde misdaad te bestrijden en zal optreden als verbindende schakel tussen de partijen.


Misdaad mag niet lonen!

Daarom maken wij werk van afpakken. Wij zorgen dat openstaande vorderingen bij de gemeenten worden betaald. Hierbij is de “één overheidsaanpak” cruciaal.

Bestuurlijk afpakken is nog een vrij onontgonnen onderdeel van integraal afpakken. Bij bestuurlijk afpakken gaat het om terugvorderen- oftewel bestuurlijke incasso – van openstaande gemeentelijke vorderingen, dwangsommen, boetes en onterecht verstrekte uitkeringen etc. bij ondermijners die niet willen betalen.

Door de ondersteuning van het bestuurlijk afpakteam wordt er een link tussen veiligheid (ondermijning) en debiteuren gemaakt. Een openstaande vordering innen van een ondermijner kan namelijk een wezenlijke bijdrage leveren aan de aanpak van de ondermijning.

Het gaat er dus om dat met de netwerkpartners informatie gedeeld en uitgewisseld wordt zodat bijvoorbeeld voorkomen wordt dat de ene overheidsorganisatie bijvoorbeeld in beslaggenomen geld teruggeeft terwijl de andere overheidsinstantie nog een vordering heeft openstaan.

Belangrijk onderdeel hiervan is dat het juridisch kader onderzocht wordt waardoor de lokale overheid vanuit de sectorale wetgeving (Awb, Participatiewet, Gemeentewet, Invorderingswet 1990 enzovoorts) informatiedeling en uitwisseling met convenantpartners van het RIEC kan realiseren en tevens duurzaam kan borgen. Zodra de juridische mogelijkheden in beeld zijn gebracht die kunnen worden gebruikt tot het (laten) innen van de openstaande vorderingen, bieden wij de gemeenten een op maatwerk advies aan om de vordering te kunnen innen. Daarnaast zullen wij integrale casussen onder het RIEC convenant van convenantpartners ondersteunen waarbij er (afpak)mogelijkheden bestaan om crimineel vermogen af te pakken.Wat ga je doen?

 • Je adviseert gevraagd of ongevraagd over juridische vraagstukken, zowel bij casuïstiek als bij processen c.q. werkwijzen bestuurlijk afpakken;
 • Je ontwikkelt het wettelijk kader waarbinnen informatiewisseling gerealiseerd kan worden, zo nodig initieer jij het initiatief om te komen tot een gedragen convenant in Limburg;
 • Je brengt specifieke expertise in en bent daarin waar nodig de expertise makelaar rondom invorderingsprocedures en andere juridische vraagstukken;
 • Je levert een bijdrage aan voorlichting en training voor betrokken medewerkers en convenantpartners over bestuurlijk afpakken;


Wat verwachten we van jou?


 • Een academische opleiding Nederlands recht;
 • Veel affiniteit met het publiekrecht, in het bijzonder bestuursrecht;
 • Goede kennis van wet en regelgeving die verband houden met de bestuurlijke incasso ofwel de invorderingsprocedures;
 • Gedegen kennis van de sectorale wetgeving binnen de lokale overheid;
 • Gedegen kennis op het gebied van ondermijnende criminaliteit;
 • Gedegen kennis en ervaring op het gebied van projectmatig werken;
 • Altijd op zoek naar juridische mogelijkheden om de doelen van bestuurlijk afpakken te kunnen realiseren en draagt dat actief uit;
 • Bedenkt daarbij niet alledaagse oplossingen voor een vraagstuk;
 • Spreekt duidelijke verwachtingen uit ten aanzien van de te behalen doelen/resultaten en geeft hierbij tijdig feedback.
 • Zorgt voor een goede en professionele samenwerking binnen het projectteam;Competenties

 • Integriteit
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Leergierig
 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Plannen en organiseren
 • Vasthoudend
 • Overtuigen
 • Communiceren
 • AnalytischContacten

 • Met je opdrachtgever (Hoofd RIEC) en de ketenregisseur bestuurlijk afpakken over:
 •   project(resultaten);
 • wettelijke en financiële kaders en randvoorwaarden om afspraken te maken en in de projectuitvoering af te stemmen, terug te koppelen en de relatie te onderhouden.
 • Intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren, onderhandelen en overbruggen van belangentegenstellingen.Wat hebben we jou te bieden:

 • Een uitdagende baan in een boeiend team met een groot netwerk in een integere omgeving binnen een spannend taakveld;
 • Een detacheringcontract van (vooralsnog) een jaar (met mogelijkheid van verlenging voor de duur van het project) op basis van minimaal 28 en maximaal 36 uur per week
 • De functie is geïndiceerd op een bruto maandsalaris van schaal 10 of 11 CAR UWO en is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.


Openstelling vacature

De functie wordt opengesteld zowel bij de deelnemende convenantpartners van het RIEC Limburg, maar ook bij niet deelnemende partijen. Kandidaten van de deelnemende convenantpartners hebben voorrang op kandidaten buiten die organisaties. De plek van te werkstelling is momenteel Hoensbroek, gemeente Heerlen.


Kosten in geval van detachering

De uitlenende organisatie is verantwoordelijk voor de betaling aan de gedetacheerde van salaris en overige vergoedingen en toelagen. Alle kosten worden per kwartaal door de uitlenende organisatie gedeclareerd bij de inlenende organisatie, in dit geval de beheergemeente Maastricht.


Meer weten over het RIEC? Kijk op https://www.riec.nl/over-het-riec-liec


Voor procedurele vragen kan contact worden opgenomen met Hans Geerkens, manager bedrijfsvoering RIEC-Limburg

Email: hans.geerkens@maastricht.nl

Telefoon: 06 52 57 14 22

Voor inhoudelijke vragen kan contact worden opgenomen met Luciano Grimaldi, projectleider bestuurlijk afpakken RIEC-Limburg

Email: luciano.grimaldi@politie.nl

Telefoon: 06 18 62 88 98


Geïnteresseerd?

Solliciteer dan uiterlijk voor 1 april 2019 via www.werkenvoorlimburg.nl

Alleen via deze site kun je solliciteren naar deze functie.


Over de Gemeente Maastricht

Maastricht is een Europese stad. Een universiteitsstad. Een 'stadse stad' die ruimte biedt voor spannende ontmoetingen. Zichtbaar creatief, innoverend en ondernemend door veelkleurige bewoners en bedrijven. Een scharnierpunt in een Europese regio. Maar bovenal een stad met een unieke kwaliteit van leven waar iedere Maastrichtenaar meetelt en meedoet. Hier is iedereen een ster.

Bij de gemeente Maastricht werken we aan het Maastricht van morgen. Wij blijven investeren, om het goede te behouden en innovaties te stimuleren. Zowel fysiek, economisch, sociaal-maatschappelijk als in cultuur en kennis. In onze keuzes zijn we helder en betrouwbaar. Wij creëren de randvoorwaarden zodat individuen, groepen en bedrijven kansen krijgen en kunnen benutten.

Wij bieden onze medewerkers alle gelegenheid om zich verder te ontwikkelen en hun talenten en ambities zo veel mogelijk in te zetten op een plek in de organisatie die daarbij past.

meer over Gemeente Maastricht

Adres

Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

14 043