Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente MaastrichtKetenregisseur mensenhandel

Ketenregisseur mensenhandel

Ketenregisseur mensenhandel

RIEC Limburg zoekt per direct een

Ketenregisseur mensenhandel (1 fte)


De aanpak van georganiseerde misdaad vraagt om een georganiseerde overheid. Daarom zijn er 10 Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's) en een Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) in Nederland gerealiseerd.

Het RIEC-Limburg heeft tot doel het faciliteren van de bestuurlijke aanpak en van de geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit. De basis voor deze samenwerking is het door alle partijen ondertekende “Convenant ten behoeve van bestuurlijke en geïntegreerde aanpak georganiseerde criminaliteit, bestrijding handhavingsknelpunten en bevordering integriteitbeoordelingen”.

Het RIEC Limburg is een netwerkorganisatie die faciliterend optreedt bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit door het bestuur en de overige bij het convenant RIEC aangesloten partners. Het RIEC is daarin de spil als informatie- en kenniscentrum, waarbij gebruik wordt gemaakt van bij de partners aanwezige expertise.

Het RIEC kent twee hoofddoelstellingen:

1.  De ondersteuning en advisering van het lokale bestuur op het terrein van de Bestuurlijke Aanpak;

2.  De ondersteuning van de geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit.

Met behulp van het netwerk van de partners is daarbij de expertise van het RIEC een belangrijke schakel in de geïntegreerde aanpak.

Vanwege het versterken van RIEC-Limburg zoeken wij een enthousiaste ketenregisseur mensenhandel als aanjager van de integrale aanpak van mensenhandel in Limburg. Deze zorgt ervoor dat de integrale aanpak van mensenhandel op beleidsmatig en operationeel niveau geborgd is in de gemeenten van Limburg en de daarmee samenwerkende organisaties. Hij/zij stuurt het complexe proces aan van samenwerking tussen de ketenpartners.

Dit ga je doen:

De kern van je werk is het versterken van de aanpak van mensenhandel door de samenhang en samenwerking binnen de keten van betrokken organisaties te verbeteren. De keten begint bij preventie en loopt van zorg en hulpverlening aan slachtoffers tot de persoonsgerichte aanpak van daders. De keten betreft eveneens alles wat ligt tussen daadkrachtig aanpakken van individuele casussen tot aan regionale strategische afspraken tussen organisaties.

Tevens werk je aan het vergroten van het bewustzijn over mensenhandel zodat er zo veel mogelijk ogen en oren gemobiliseerd worden om mensenhandel in een zo vroeg stadium te signaleren.

Jij informeert, begeleidt en adviseert organisaties. Je geeft hierbij een advies aan management en bestuur hoe de gezamenlijke effectiviteit van de inzet van ketenpartners verbeterd kan worden. Je richt je hierbij op het tegengaan en aanpakken van mensenhandel in brede zin: seksuele-, arbeids- en criminele uitbuiting.

Je bent in staat om de bestuurlijke ambities te genereren en te vertalen naar een vernieuwd plan van aanpak mensenhandel.

Je vormt de verbindende schakel tussen de gemeenten en ketenpartners en draagt zorg voor verbinding van divers experts ( kennisopbouw en kennisbehoud).

Je organiseert voorlichting en preventie in afstemming met interne en externe partners. Bijv. voor loketmedewerkers, leerkrachten en hulpverleners.

Je onderhoudt contacten en komt tot betere samenwerking( afspraken) met ketenpartners als team mensenhandel van de politie, het Openbaar Ministerie, Belastingdienst, Inspectie SZW, zorgcoördinatoren mensenhandel, Comensha en zorginstellingen voor slachtoffers mensenhandel.

Je werkt aan een actieve signalering van mensenhandel en bent voorzitter van een provincie brede werkgroep mensenhandel die thematisch onderwerpen aanpakt.

We verwachten van jou:

  • een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau
  • inzicht in de wereld van openbaar bestuur, politie, belastingdienst en justitie;
  • politieke en bestuurlijke sensitiviteit en belangstelling;
  • ervaring en affiniteit met bestuurlijke aangelegenheden;
  • bij voorkeur kennis van het werkveld mensenhandel;
  • op strategische en tactisch niveau kunnen denken en de vertaalslag naar het uitvoeringsniveau kunnen maken;
  • vaardig zijn in het verbinden van personen en organisaties;
  • uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden;
  • je moet flexibel, ondernemend en enthousiast zijn;
  • je moet partners kunnen motiveren, begeleiden en sturen en de verbinding tussen hen kunnen realiseren.


De kerncompetenties zijn: integriteit, samenwerken en klantgerichtheid. Daarnaast moet je problemen goed kunnen analyseren, het vermogen hebben om te kunnen organiseren en resultaat- en kwaliteitsgericht zijn.

Ook moet je hoge eisen stellen aan de kwaliteit van het eigen werk en dat van anderen en moet je voortdurend op zoek zijn naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.

Je moet goed kunnen luisteren, samenvatten en doorvragen, kansen kunnen signaleren en er naar handelen en liever uit jezelf willen beginnen dan passief af te wachten.

Je moet voor je taakuitoefening relevante relaties, allianties en coalities in en buiten de eigen organisatie kunnen ontwikkelen en onderhouden om op die manier informatie, steun en medewerking te kunnen krijgen.

Je moet laten blijken dat je goed geïnformeerd bent over actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren van de gemeenten en om kunnen gaan met de gevoeligheden die dat met zich meebrengt.

We bieden jou een uitdagende baan in een boeiend team met een groot netwerk in een integere omgeving binnen een spannend taakveld en een detacheringcontract van (vooralsnog) een jaar op basis van 1 fte met een bruto maandsalaris van maximaal €4.859 (schaal 11 CAR UWO, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring). Bij goed functioneren is verlenging mogelijk.

De plek van te werkstelling is Hoensbroek, gemeente Heerlen.

Openstelling vacature

De functie van accountmanager RIEC Limburg wordt opengesteld zowel bij de deelnemende convenantpartners van het RIEC Limburg, als ook bij niet deelnemende partijen.

Kandidaten van de deelnemende convenantpartners hebben voorrang op kandidaten buiten die organisaties. De uitlenende organisatie dient echter wel in te stemmen met detachering bij het RIEC en blijft verantwoordelijk voor de betaling aan de gedetacheerde van salaris en overige vergoedingen en toelagen. Alle kosten worden periodiek door de uitlenende organisatie gedeclareerd bij de inlenende organisatie, in dit geval de beheergemeente Maastricht.

De selectiegesprekken staan gepland op 12 maart 2019.

Voor inhoudelijke vragen kan contact worden opgenomen met:

Trudy Jansen, ketenrergisseur mensenhandel.

Email: trudy.jansen@politie.nl

Telefoon: 06 11 38 86 53

Voor vagen over de procedure kun je terecht bij:

Hans Geerkens, manager bedrijfsvoering RIEC-Limburg

Email: hans.geerkens@maastricht.nl

Telefoon: 06 52 57 14 22

Geïnteresseerd?

Solliciteer dan uiterlijk op 22 februari 2019 via www.werkenvoorlimburg.nl

Alleen via deze site kun je solliciteren naar deze functie.

Meer weten over het RIEC? Kijk op https://www.riec.nl/over-het-riec-liec


Over de Gemeente Maastricht

Maastricht is een Europese stad. Een universiteitsstad. Een 'stadse stad' die ruimte biedt voor spannende ontmoetingen. Zichtbaar creatief, innoverend en ondernemend door veelkleurige bewoners en bedrijven. Een scharnierpunt in een Europese regio. Maar bovenal een stad met een unieke kwaliteit van leven waar iedere Maastrichtenaar meetelt en meedoet. Hier is iedereen een ster.

Bij de gemeente Maastricht werken we aan het Maastricht van morgen. Wij blijven investeren, om het goede te behouden en innovaties te stimuleren. Zowel fysiek, economisch, sociaal-maatschappelijk als in cultuur en kennis. In onze keuzes zijn we helder en betrouwbaar. Wij creëren de randvoorwaarden zodat individuen, groepen en bedrijven kansen krijgen en kunnen benutten.

Wij bieden onze medewerkers alle gelegenheid om zich verder te ontwikkelen en hun talenten en ambities zo veel mogelijk in te zetten op een plek in de organisatie die daarbij past.

meer over Gemeente Maastricht

Adres

Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

14 043