Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente MaastrichtToezichthouder Verhardingen en Ondergrondse infra (kabels en leidingen)

Toezichthouder Verhardingen en Ondergrondse infra (kabels en leidingen)

Toezichthouder Verhardingen en Ondergrondse infra (kabels en leidingen)

Toezichthouder Verhardingen en Ondergrondse Infra (Kabels en Leidingen) (1 FTE)

Wij zoeken jouw talent!

Stadsbeheer is verantwoordelijk voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en gemeentelijke begraafplaats, het faciliteren van een beperkt aantal publieksevenementen. Hierin fungeren we tevens als leerwerkplek voor maatschappelijke partners.

Dit verzorgen wij door op een duurzame en innovatieve manier samen te werken met inwoners, bedrijven en sociaal maatschappelijke partners aan een schone, hele en veilige openbare ruimte. Stadsbeheer zit in een verandertraject met een drietal ontwikkelingen:
 • In het uitvoeren van het onderhoud van de openbare ruimte komen de accenten meer te liggen op opgavegericht, integraal en gebiedsgericht werken, met speciale aandacht voor de inzet van de doelgroepen uit de Participatiewet in de vorm van een leerwerkbedrijf.
 • Een regiegroep zal de technische dienstverlening op het niveau van tactisch beheer en opdrachtgeverschap verder professionaliseren, waarin het opstellen van beheer- en uitvoeringsplannen, contracten en het voeren van directie de kernactiviteiten zijn.
 • Meer samenwerken met gemeenten in het Heuvelland.
Binnen het team Beheer en Onderhoud is een vacature ontstaan voor een Toezichthouder Verhardingen en Ondergrondse Infra (Kabels en Leidingen).

Doel van de functie:

De Toezichthouder verhardingen en Ondergrondse Infra van Stadsbeheer richt zich op het ondersteunen en zelfstandig uitvoeren van het vastgesteld beleid ten aanzien van beheer en onderhoud van de verhardingen en het coördineren en verstrekken van vergunning voor de aanleg van ondergrondse kabels en leidingen. Dit gebeurt op stedelijk en/of gebiedsniveau vanuit een inhoudelijk specialisme. Specifieke producten zijn civiele techniek, verhardingen in relatie tot de wegbeheerdersfunctie, ondergrondse infra in deze kabels en leidingen van de netwerkbeheerders inclusief de Nutsbedrijven Enexis en WML.

Wat zijn jouw werkzaamheden?
 • Coördineert technische werkzaamheden en voorzieningen inzake verhardingen en kabels en leidingen
 • Draagt zorg voor de planning van beheer- en onderhoudsactiviteiten van civieltechnische werkzaamheden in de openbare ruimte en ondergrondse infrastructuur
 • Coördineert de uitvoering van werk door derden. Houdt hierbij rekening met de geldende regelgeving
 • Levert vanuit het aandachtsgebied een bijdrage aan de integrale bedrijfsvoering van het team;
 • Draagt zorg voor de beoordeling van vergunning- c.q. instemmingsverlening en uitvoering van kabels en leidingen werkzaamheden op specifieke punten
 • Stemt de uitvoering van de werkzaamheden af met de verschillende gemeentelijke diensten
 • Draagt zorg voor de functionele aansturing en begeleiding van de toezichthouder straatwerk- en onderhoudsploegen op dagelijkse basis en plant de te verrichten werkzaamheden
 • Verricht inspecties op het terrein van verhardingen en kabels- en leidingentracés en treedt coördinerend op bij het verrichten van onderhoudswerkzaamheden
 • Fungeert als eerste aanspreekpunt voor diverse netwerkbedrijven en gemeentelijke afdelingen
 • Is als beheerder weesleidingen verantwoordelijk voor de beoordeling van meldingen op dit terrein;
 • Draagt zorg voor de ontvangst van klachten en communiceert met de indiener over de afhandeling hiervan.
Wat verwachten we van je?
 • Mbo werk- en denkniveau (niveau 4), ondersteunt met relevante opleiding in een civieltechnische richting
 • Ervaring in beheer van civieltechnische voorzieningen
 • Enkele jaren ervaring in uitvoering en begeleiding van kabels en leidingenwerkzaamheden
 • Relevante vakkennis door studie en ervaring. Kennis van regelgeving ondergrondse infra / kabels en leidingen is een pré
 • Ervaring met het aansturen van medewerkers
 • Goede communicatieve vaardigheden met derden zowel intern als extern
Welke competenties zijn nodig?
 • Integriteit
 • Samenwerken
 • Klantgerichtheid
 • Overtuigingskracht
 • Analytisch vermogen
 • Flexibiliteit
 • Stressbestendigheid
 • Probleemoplossend vermogen
Wat mag je van ons verwachten?

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1 fte, met een bruto maandsalaris van maximaal € 3.805,- bruto, OIK 9 (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring),

Verder ontvang je een individueel keuze budget (IKB) dat je naar eigen wens kunt besteden aan diverse zaken zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie, mogelijkheid tot opbouwen van ADV en pensioenopbouw bij het ABP.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAR-UWO

Ben je enthousiast?
Reageer dan voor 29 april 2019 via de button en stuur je motivatie en cv.
Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Charles Remeijers, teammanager Beheer en Onderhoud 043-3505120.

Werken bij gemeente Maastricht

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten.

Bij de gemeente Maastricht werk je samen met ongeveer 1.600 collega's aan het Maastricht van morgen. Geen dag bij ons is hetzelfde. Ons werkveld bijvoorbeeld is gigantisch: het beslaat de hele stad, de regio en we zetten zelfs internationale stappen. En het bestaat uit zoveel verschillende taken: sociale-maatschappelijke -het ervoor zorgen dat mensen met een beperking kunnen blijven meedoen-, culturele taken -om de stad bruisend en aantrekkelijk te houden voor bewoners en bezoekers- en puur fysieke taken op het gebied van leefkwaliteit en bereikbaarheid.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Stadsbeheer
Het organisatieonderdeel Stadsbeheer werkt op een duurzame en innovatieve manier samen met inwoners, bedrijven en sociaal-maatschappelijke partners aan een schone, hele en veilige openbare ruimte.
building

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Charles Remeijers van Gemeente Maastricht ( +31 43 350 5120)

Over de Gemeente Maastricht

Maastricht is een Europese stad. Een universiteitsstad. Een 'stadse stad' die ruimte biedt voor spannende ontmoetingen. Zichtbaar creatief, innoverend en ondernemend door veelkleurige bewoners en bedrijven. Een scharnierpunt in een Europese regio. Maar bovenal een stad met een unieke kwaliteit van leven waar iedere Maastrichtenaar meetelt en meedoet. Hier is iedereen een ster.

Bij de gemeente Maastricht werken we aan het Maastricht van morgen. Wij blijven investeren, om het goede te behouden en innovaties te stimuleren. Zowel fysiek, economisch, sociaal-maatschappelijk als in cultuur en kennis. In onze keuzes zijn we helder en betrouwbaar. Wij creëren de randvoorwaarden zodat individuen, groepen en bedrijven kansen krijgen en kunnen benutten.

Wij bieden onze medewerkers alle gelegenheid om zich verder te ontwikkelen en hun talenten en ambities zo veel mogelijk in te zetten op een plek in de organisatie die daarbij past.

meer over Gemeente Maastricht

Adres

Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

14 043