Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Sittard-GeleenDrie fulltime strategisch beleidsadviseurs

Drie fulltime strategisch beleidsadviseurs

Drie fulltime strategisch beleidsadviseurs

Ben jij de persoon die met visie op en gevoel voor de snel veranderende samenleving samen met ons werkt aan de ontwikkeling van onze gemeente?

De functies

Wij zijn ter versterking van onze organisatie op zoek naar drie strategisch beleidsadviseurs die vorm en inhoud kunnen geven aan maatschappelijke opgaven die de kwaliteit van de samenleving en de gemeentelijke dienstverlening bepalen.

Wij zoeken beleidsadviseurs die ingezet kunnen worden op uiteenlopende complexe vraagstukken. Als strategisch beleidsadviseur werk je opgavegericht, samen met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, collega’s en bestuur.

Jij bent

Je bent omgevingsbewust en klantgericht. Als ondernemende collega geef je samen met andere collega’s, het bestuur en onze samenwerkingspartners op vernieuwende wijze vorm aan ontwikkeling. Je kunt goed organiseren en met mensen omgaan. Je houdt van een gezonde portie stress en bent resultaatgericht; ook als t spannend wordt.

Wij vragen

  • Academisch werk- en denkniveau
  • Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen die voor een lokale overheid van belang zijn
  • Kennis van de primaire processen bij de overheid of de vaardigheid dit snel eigen te maken


De opgaven

Onze nieuwe strategisch beleidsadviseurs gaan binnen ons cluster beleid de eerste jaren aan de slag met de volgende drie opgaven.

1. Het duurzaam maken van het maatschappelijk voorzieningenniveau en de bijbehorende exploitatie van het gemeentelijk vastgoed zowel op stedelijk niveau als in onze buurten, dorpen en kernen.

2. Het actualiseren van ons cultuurbeleid en onze voorzieningen op het vlak van cultuur afstemmen op het profiel van de stad en de regio Zuid Limburg.

3. Het begeleiden van een andere bestuursstijl en een andere manier van werken van de gemeente, die ruimte aan inwoners, ondernemers, belangenbehartigers en (maatschappelijke) organisaties geeft om zelf initiatieven te realiseren.

Opgave 1: De Toekomstvisie Duurzame accommodaties

Voor onze accommodaties voor sport, cultuur, welzijn en onderwijs worden op basis van een door de raad vastgestelde toekomstvisie (opschalings-)scenario’s ontwikkeld die de komende jaren op basis van diverse projecten vorm gaan krijgen.

Doel is deze voorzieningen klaar te maken voor de toekomst. Voor het beheer en de exploitatie van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed wordt parallel hier aan een verbetertraject ingezet. Als strategisch adviseur ben je de spil in deze ontwikkelingen en werk je toe naar een maatschappelijk voorzieningenniveau dat past bij de veranderende vraag als gevolg van trends en ontwikkelingen in de samenleving.

Opgave 2: Cultuur in Sittard-Geleen en de regio

Voor cultuur is het vraagstuk actueel hoe onze voorzieningen enerzijds beter tot hun recht komen in de regio en anderzijds aansluiten bij onze inwoners. De raad van Sittard-Geleen heeft in een recente ombuigingsoperatie ook gekozen voor ombuigingsmatregelen in de cultuurportefeuille. Dit na dat we een start hebben gemaakt met een uniek project in Nederland; de samenvoeging van vijf grote cultuurinstellingen. Een project dat nog volop in ontwikkeling is.

Hoe bouwen we in deze context aan inhoud en kwaliteit die uniek is voor Sittard-Geleen. Voor deze uitdaging zoeken we een strategisch beleidsadviseur.

Opgave 3: Inwonersparticipatie en de veranderende samenleving

Onze nieuwe bestuursstijl en manier van werken geeft ruimte aan inwoners, ondernemers, belangenbehartigers en (maatschappelijke) organisaties om zelf initiatieven te realiseren. De gemeente richt zich daarbij op het verbinden, faciliteren en aanjagen van maatschappelijke innovaties. Het faciliteren van inwonersparticipatie in brede zin staat centraal in onze nieuwe manier van werken. De strategisch beleidsadviseur vervult intern de rol van verandermanager voor politiek, bestuur en ambtelijke organisatie.

Meer informatie over elk van deze drie opgaven vind je in de bijlage.

Wij bieden

Een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin collega's aan integrale opdrachten werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en open staan voor verandering. Als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Gemeente Sittard-Geleen investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen.

Afhankelijk van opleiding en ervaring kun je als strategisch beleidsadviseur maximaal € 5.520,-- bruto per maand bij een volledig dienstverband verdienen (salarisschaal 12]) bij een volledige werkweek van 36 uur. Bovenop je salaris bouw je elke maand 17,05% Individueel Keuzebudget (IKB) op. Als medewerker bepaal je zelf wanneer je dit laat uitbetalen.

Het betreft drie fulltime functies, een deeltijdvariant is bespreekbaar.

Gemeente Sittard-Geleen:

Sittard-Geleen is met ruim 93.000 inwoners een van de grote gemeenten van Limburg met volop kansen, een bloeiende economie voor de gemeente en de regio, een rijke historie en aantrekkelijke omgeving. We werken samen met inwoners en partners aan een gemeente waarin het goed wonen, leven, werken en ontspannen is. Onze medewerkers zijn professioneel en toegankelijk, werken flexibel en klantgericht.

De ambtelijke organisatie bestaat uit zo’n 800 medewerkers. De taken van de organisatie zijn ondergebracht in 5 clusters: Beleid, Dienstverlening, Sociale Zaken, Ruimtelijke Projecten & Beheer en Concern. Het management van de organisatie bestaat uit een tweehoofdige directie, 4 clusterhoofden, een hoofd Concernstaf en 20 teammanagers.

Contact:

Ben jij enthousiast over deze functies? Heb je een voorkeur voor een van de opgaven of biedt je je aan als generalist?

Solliciteer dan en maak dit kenbaar vóór 15 januari 2019 via de button ‘solliciteer’.

Medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en de Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. Kandidaten die aan het profiel voldoen worden nadrukkelijk opgeroepen om te solliciteren. 

Voor vragen over de procedure kun je vanaf 7 januari a.s. contact opnemen met HRM-adviseur Relinde Zits telefoonnummer 06-50203319

Voor meer informatie over de functies kun je vanaf 7 januari a.s. contact opnemen met Jos Laugs (0652093519, jos.laugs@sittard-geleen.nl (voor de eerste twee opgaven) en Paula L’Ortye (0611179041, paula.lortye@sittard-geleen.nl) (voor de derde opgave).

bijlage 3 strategisch beleidsadviseurs.docx

Over de Gemeente Sittard-Geleen

Sittard-Geleen is een gemeente met circa 97.000 inwoners. In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 800 mensen in de verschillende stadsdelen. Samen zorgen zij ervoor dat de inwoners van Sittard-Geleen trots zijn op hun gemeente en hun leefomgeving. Grote projecten als de verbreding van de A2 en de bouw van het multifunctionele complex de Ligne dragen daaraan bij. Maar ook de organisatie van onderwerpen dichtbij huis zijn van groot belang. Denk daarbij aan het beheer van de openbare ruimte, versterken van het verenigingsleven, welzijn en zorg . De Gemeente Sittard-Geleen is er voor de burger, maar vergeet ook zeker het bedrijfsleven niet. De gemeente zorgt ervoor dat de omstandigheden voor bedrijven die zich hier willen vestigen optimaal zijn. Dit streven vereist verantwoordelijkheidsgevoel, resultaat- en klantgerichtheid. Dit zijn voorname eigenschappen die wij zoeken bij nieuwe collega’s.

meer over Gemeente Sittard-Geleen

Adres

Markt 1
6161 GE Sittard

14 046