Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Jobcoach

Jobcoach

Functiebenaming

Jobcoach

Functienummer 

4131302

Cluster / team 

Sociale Zaken / team Werk

Omvang

1 fte tijdelijk voor de duur van 1 jaar met bij goed functioneren zicht op een vast dienstverband

Schaalniveau

8 of 9 (max. € 3.590,-- bruto per maand bij een fulltime dienstverband).

Algemene informatie

Een van de speerpunten van de gemeente Sittard-Geleen is dat iedereen participeert in de samenleving. Alle middelen en instrumenten van het cluster zijn gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid van burgers.

Binnen het cluster wordt door zes teams uitvoering gegeven aan bovenstaande opdracht: Zorg, Leerplicht, Jeugd, Inkomen, Werk en Ondersteuning.

Team Werk

De kerntaken van dit team zijn:

- Actieve werkgeversbenadering t.b.v. de acquisitie van reguliere banen als ook met inzet van loonkostensubsidies.

- Het m.b.v. een praktijkdiagnostisch centrum, stellen van een deskundige diagnose om inzicht te krijgen in mogelijkheden en ontwikkelpotentieel van kandidaten.

- Reguliere arbeidsbemiddeling van werkzoekenden.

- Matching en loonwaarde-ontwikkeling van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt

- Matching en inzet intensieve jobcoaching voor arbeidsbeperkten, opgenomen in het doelgroepregister

- Maatschappelijke activering van uitkeringsgerechtigden met meervoudige problematiek.

- Invulling geven aan voorziening Beschut Werk

Het Werkgevers ServicePunt (WSP) Westelijke Mijnstreek maakt ook deel uit van dit team. De primaire taak van het WSP is het efficiënt matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De vraag van de werkgever staat centraal maar deze wordt wel aanbodgericht opgepakt. Wij geven extra aandacht aan de kansen voor werkzoekenden in de bijstand, arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen.

Hoofdtaken

 • Is verantwoordelijk voor de (verticale) mensontwikkeling welke mede wordt gerealiseerd door het maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan/ coachingsplan met specifieke aandacht voor de doelgroep statushouders.
 • Vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kandidaat op de werkplek. Daarnaast het motiveren van de kandidaat, het stimuleren van eigen oplossingsgerichtheid bij problemen en bij het oplossen van verschillen in cultuuraspecten en bij tegenslagen.
 • Coördineren en evalueren van de gemaakte werkafspraken met de werknemer en de werkgever.
 • Denkt en handelt vanuit een integrale casuïstieke handeling.
 • Is in staat multi-probleemsituaties te analyseren en met individueel maatwerk oplossingen dichterbij te brengen.
 • Nauwe samenwerking en goede afstemming met de werkgeversadviseurs van het WSP voor het bemiddelen van kandidaten naar werk.
 • Volgt nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied.
 • Verricht bijzondere opdrachten en klussen t.b.v. het team.
 • Signaleren van mogelijke verbeteringen op een deelgebied van het vakinhoudelijk specialisme.
 • Uitvoeren van de administratieve organisatie en procesbewaking.

Functie-eisen

 • HBO werk- en denkniveau
 • Ervaring met arbeidsbemiddeling en jobcoaching
 • Affiniteit met het kijken naar mogelijkheden en kansen van kandidaten en werkgevers
 • Kennis van de vluchtelingenproblematiek en de mogelijke gevolgen daarvan voor de positie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt
 • Kennis van de relevante wet- en regelgeving
 • Flexibel inzetbaar
 • Goede sociale vaardigheden
 • Zelfstandig werken

Competenties

 • Mondelinge communicatie
 • Schriftelijke communicatie
 • Inlevingsvermogen 
 • Analytisch vermogen  
 • Omgevingsbewust
 • Verantwoordelijkheid
 • Initiatief
 • Coaching

Informatie 

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Inge Stassen, teammanager Werk (tel. 06-29600798) of Manon Nicolaes, unitcoördinator Werk (tel. 06-21231629)

Voor vragen over de procedure met Monique Huveneers, adviseur HRM (tel. 046-4777697).

Selectieprocedure 

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Medewerkers van de provincie Limburg en de gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Het staat medewerkers van deze organisaties dus vrij op interne vacatures bij deze vier organisaties te reageren. De sollicitanten hebben allemaal dezelfde status van interne kandidaat. 

Je kunt tot en met 20 maart reageren met de button 'solliciteer'

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld


building

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Inge Stassen van Gemeente Sittard-Geleen ( 06-29600798)

Over de Gemeente Sittard-Geleen

Sittard-Geleen is een gemeente met circa 97.000 inwoners. In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 800 mensen in de verschillende stadsdelen. Samen zorgen zij ervoor dat de inwoners van Sittard-Geleen trots zijn op hun gemeente en hun leefomgeving. Grote projecten als de verbreding van de A2 en de bouw van het multifunctionele complex de Ligne dragen daaraan bij. Maar ook de organisatie van onderwerpen dichtbij huis zijn van groot belang. Denk daarbij aan het beheer van de openbare ruimte, versterken van het verenigingsleven, welzijn en zorg . De Gemeente Sittard-Geleen is er voor de burger, maar vergeet ook zeker het bedrijfsleven niet. De gemeente zorgt ervoor dat de omstandigheden voor bedrijven die zich hier willen vestigen optimaal zijn. Dit streven vereist verantwoordelijkheidsgevoel, resultaat- en klantgerichtheid. Dit zijn voorname eigenschappen die wij zoeken bij nieuwe collega’s.

meer over Gemeente Sittard-Geleen

Adres

Markt 1
6161 GE Sittard

14 046