Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Sittard-GeleenLeden (3) voor de commissie bezwaarschriften gemeente Sittard-Geleen

Leden (3) voor de commissie bezwaarschriften gemeente Sittard-Geleen

Leden (3) voor de commissie bezwaarschriften gemeente Sittard-Geleen

Voor de behandeling van bezwaarschriften heeft de gemeente Sittard-Geleen een externe commissie ingesteld. De commissie brengt advies uit over bezwaarschriften tegen besluiten van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de gemeenteraad. De commissie adviseert niet over bezwaarschriften tegen besluiten op het gebied van belastingen en de Wet waardering onroerende zaken.

De commissie bestaat uit één Algemene Kamer en twee Kamers voor Sociale en Personele Zaken.

De twee Kamers voor Sociale en Personele Zaken behandelen de bezwaarschriften tegen persoonsgerichte besluiten die betrekking hebben op de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en personele zaken (tot de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren).

De Algemene Kamer behandelt de overige bezwaarschriften, tegen meer zaakgerichte besluiten, zoals bijvoorbeeld op het gebied van omgevingsrecht en handhaving.

In verband met het vertrek van een aantal leden die per 1 oktober 2019 hun maximale zittingsduur hebben bereikt, zoeken we één lid voor de Algemene Kamer en twee leden voor de Kamers voor Sociale en Personele Zaken.

Wie zoeken wij?

Van de geschikte kandidaat verwachten wij dat hij/zij een academisch werk- en denkniveau heeft, bij voorkeur een (afgeronde) studie Nederlands Recht en actuele werkervaring in het bestuursrecht. Hij/zij is een onafhankelijke deskundige, heeft geen directe binding met of betrokkenheid bij het gemeentebestuur en heeft goede communicatieve vaardigheden. Hij/zij is niet werkzaam in de Sittard-Geleense advocatuur en is niet actief in lokale belangenorganisaties. Voorts is hij/zij analytisch en onderzoekend en kan tot de kern van de zaak komen door de juiste vragen te stellen.

Specifieke eisen

Specifiek voor de Algemene Kamer geldt dat de geschikte kandidaten aantoonbaar grondige kennis hebben van het ruimtelijk bestuursrecht en omgevingsrecht, alsmede ervaring op het terrein van de openbare orde, veiligheid en handhaving.

Voor de Kamers voor Sociale en Personele Zaken is een grondige kennis van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet vereist.

Werkwijze en vergoeding

Afhankelijk van het aantal ingediende bezwaarschriften, houden de Kamers voor Sociale en Personele Zaken drie tot vier keer per maand op maandagmiddag tussen 12.30 en 16.00 uur een hoorzitting met daarin gemiddeld vier tot acht zaken.

De Algemene Kamer houdt op donderdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur een tot twee keer per maand een hoorzitting met daarin gemiddeld twee tot vier zaken.

Deelname aan de hoorzitting vindt plaats op basis van een vooraf vastgesteld roulatieschema.

De commissie, die los staat van de ambtelijke organisatie, bestaat per zitting uit een voorzitter en twee leden en wordt bijgestaan door een ambtelijk secretariaat. Dit is ondergebracht bij het team bestuur en communicatie van het cluster Concern.

De commissieleden ontvangen een vaste vergoeding van € 250,00 per zitting. Er wordt geen reiskostenvergoeding verstrekt.

Benoeming

In eerste instantie vindt benoeming plaats voor een termijn van vier jaar. Voor alle kandidaten geldt dat het mogelijk is om één keer herbenoemd te worden voor nog een termijn van vier jaar. Benoeming vindt plaats met ingang van 1 oktober 2019.


Sollicitatie

Belangstellenden nodigen wij uit om vóór 5 juli 2019 te reageren via de button "solliciteren" 

Na een schriftelijke selectieronde worden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. Deze gesprekken vinden plaats op woensdag 17 juli 2019 tussen 13.00 en 16.00 uur en donderdag 18 juli 2019 tussen 10.00 en 13.00 uur.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer Wiel Van Wersch, team bestuur en communicatie gemeente Sittard-Geleen, telefoon 046-4777732 of e-mail wiel.vanwersch@sittard-geleen.nl of bij, diens afwezigheid, met mevrouw Kelly Ummels-Schmitz, telefoon 046-4777872 of e-mail kelly.ummels-schmitz@sittard-geleen.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

building

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Wiel van Wersch van Gemeente Sittard-Geleen ( 046-4777732)

Over de Gemeente Sittard-Geleen

Sittard-Geleen is een gemeente met circa 97.000 inwoners. In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 800 mensen in de verschillende stadsdelen. Samen zorgen zij ervoor dat de inwoners van Sittard-Geleen trots zijn op hun gemeente en hun leefomgeving. Grote projecten als de verbreding van de A2 en de bouw van het multifunctionele complex de Ligne dragen daaraan bij. Maar ook de organisatie van onderwerpen dichtbij huis zijn van groot belang. Denk daarbij aan het beheer van de openbare ruimte, versterken van het verenigingsleven, welzijn en zorg . De Gemeente Sittard-Geleen is er voor de burger, maar vergeet ook zeker het bedrijfsleven niet. De gemeente zorgt ervoor dat de omstandigheden voor bedrijven die zich hier willen vestigen optimaal zijn. Dit streven vereist verantwoordelijkheidsgevoel, resultaat- en klantgerichtheid. Dit zijn voorname eigenschappen die wij zoeken bij nieuwe collega’s.

meer over Gemeente Sittard-Geleen

Adres

Markt 1
6161 GE Sittard

14 046