Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Sittard-GeleenMedewerker Bezwaar- en Beroep

Medewerker Bezwaar- en Beroep

Medewerker Bezwaar- en Beroep

Functiecode : 4150004

Functiebenaming:  Medewerker Bezwaar-en Beroep

Omvang;  1 fte, vooralsnog voor de duur van één jaar.

Cluster/team Cluster Sociale Zaken, team Ondersteuning

Schaalindicatie 10 (max. € 4.225,= bruto per maand bij fulltime dienstverband)

Algemene informatie Visie

Binnen het cluster Sociale Zaken hanteren of voorkomen wij bezwaren op een pro-actieve en oplossingsgerichte houding. Dit geldt voor alle teams binnen cluster Sociale Zaken:  Inkomen, Werk, Zorg (WMO, Jeugd, Leerplicht/RMC. De burger ontmoet veelal persoonlijk contact, begrijpelijke communicatie en een correcte en vlotte behandeling van vragen en problemen.

We zijn aan de slag met een kanteling van een formeel-juridische benadering, van reactief naar pro-actief en –voor zover mogelijk- van een schriftelijke naar een mondelinge behandeling. We onderzoeken en zijn gericht op de oplossing van een of meerdere problemen die achter een bezwaarschrift zitten en nemen deze mee in de heroverweging.

In geval van een informele aanpak nemen wij snel en persoonlijk (telefonisch) contact op met de betrokken burger en bespreken met hem wat de beste behandeling van zijn aanvraag, zienswijze of bezwaar is. We passen mediationvaardigheden toe die bestaan uit communicatieve vaardigheden (actief luisteren, samenvatten en doorvragen) en kunnen omgaan met de dynamieken in conflictmatige relaties vanuit een open, belangstellende en oplossingsgerichte houding.

Hoofdtaken functie

 •  Behandelen van bezwaarschriften binnen het cluster Sociale Zaken, waaronder het opstellen van verweerschriften, vertegenwoordigen van de gemeente bij de Commissie voor bezwaarschriften en het opstellen van besluiten op bezwaar.
 •  Behandelen van (hoger)beroepsprocedures en voorlopige voorzieningen bij de rechtbank.
 •  Beoordelen of al dan niet hoger beroep moet worden  ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep, het behandelen van hogere beroepsprocedures bij dit orgaan.
 •  Onderhouden van externe contacten met o.a. de betrokken burger, rechterlijke instanties, advocaten en externe adviseurs.
 •  Onderhouden van interne contacten (collega-medewerkers, coördinatoren, kwaliteitsmedewerkers, management, beleid).
 • Teruggeven van bevindingen en verzorgen van periodieke scholing aan medewerkers uit het primaire proces. Dit met als doel de kennis en vaardigheden binnen het primaire proces op niveau te houden en waar nodig op een hoger kwaliteitsniveau te brengen.

Functie-eisen

 •   Minimaal HBO werk- en denkniveau. Voorkeur juridische opleiding;
 •  Werkervaring en kennis van het vakgebied bezwaar&beroep is een pré;
 •  Gedegen kennis van relevante wetgeving, met name Participatiewet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO), Jeugdwet is een pré.
 •  Stevigheid in het bewegen tussen belangen van teams, bezwaarmaker/gemachtigde en eigen professionaliteit.
 •  Analytisch

Competenties 

 •  Verantwoordelijkheid
 •  Omgevingsbewust
 •  Plannen en Organiseren
 •  Initiatief
 •  Samenwerken
 •  Overtuigingskracht
 •  Inlevingsvermogen

Contactpersoon Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Kyra von Weersch, coördinator Bezwaar & Beroep (tel. 046-4778396 / 06-15356586 ) of kyra.vonweersch@sittard-geleen.nl.of Paul Jansen, teammanager Ondersteuning (tel. 046-477 7830 /  06-54322403 of paul.jansen@sittard-geleen.nl) of

Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Monique Huveneers, adviseur HRM (tel. 046-477 7697).

Selectieprocedure  Medewerkers van de gemeente Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen en de Provincie Limburg gelden bij elkaars organisatie als interne kandidaten. Het staat medewerkers van deze organisaties dus vrij op interne vacatures bij deze vier organisaties te reflecteren.

Je kunt tot en met 11 december a.s. reageren via de button solliciteren.

building

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Kyra von Weersch van Gemeente Sittard-Geleen ( 046-4777777)

Over de Gemeente Sittard-Geleen

Sittard-Geleen is een gemeente met circa 97.000 inwoners. In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 800 mensen in de verschillende stadsdelen. Samen zorgen zij ervoor dat de inwoners van Sittard-Geleen trots zijn op hun gemeente en hun leefomgeving. Grote projecten als de verbreding van de A2 en de bouw van het multifunctionele complex de Ligne dragen daaraan bij. Maar ook de organisatie van onderwerpen dichtbij huis zijn van groot belang. Denk daarbij aan het beheer van de openbare ruimte, versterken van het verenigingsleven, welzijn en zorg . De Gemeente Sittard-Geleen is er voor de burger, maar vergeet ook zeker het bedrijfsleven niet. De gemeente zorgt ervoor dat de omstandigheden voor bedrijven die zich hier willen vestigen optimaal zijn. Dit streven vereist verantwoordelijkheidsgevoel, resultaat- en klantgerichtheid. Dit zijn voorname eigenschappen die wij zoeken bij nieuwe collega’s.

meer over Gemeente Sittard-Geleen

Adres

Markt 1
6161 GE Sittard

14 046