Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Sittard-GeleenMedewerker HRM (max. 24 uur)

Medewerker HRM (max. 24 uur)

Medewerker HRM (max. 24 uur)

De functie

Als medewerker HRM bij de gemeente Sittard-Geleen fungeer je als linking-pin tussen adviseurs HRM en personeelsadministratie en zorg je er voor dat medewerkers en managers met vragen over rechtspositionele en arbeidsvoorwaardelijke zaken goed geïnformeerd worden. Daarnaast breng je de personeels- en salarisadministratie in positie om mutaties correct te verwerken en standaardbesluiten op te stellen.

 • Je bent 1e aanspreekpunt voor medewerkers en management m.b.t. het toepassen van bestaande rechtspositieregelingen en arbeidsvoorwaarden.
 • Je draagt zorg voor maatwerk besluiten en -brieven m.b.t. bijzondere afspraken en complexere zaken (bijzondere opdrachten, bijzondere overplaatsingsbesluiten, herplaatsingen, loonkortingen bij ziekte, onbetaald verlof, opstellen detacheringsovereenkomsten etc.)
 • Je verricht de controle op periodieke salarisverhogingen, maakt berekeningen t.a.v. bevorderingen, bijzondere beloningen en piketvergoedingen.
 • Je bewaakt en signaleert het aflopen van tijdelijke toelages, tijdelijke contracten, tijdelijke opdrachten e.d.
 • Je stemt de inzet van de personeelsadministratie af bij reguliere rechtspositionele brieven en besluiten m.b.t. aanstelling, ontslag, wijzigingen dienstverband, interne overplaatsing, jubilea, zwangerschaps- en bevallingsverlof, zorgverlof etc.) Je verricht procesbewaking en controle op de juistheid hiervan.
 • Je bent 1e aanspreekpunt voor management en de raamcontractpartijen (op dit moment Driessen, StartPeople en Koen) t.a.v. inhuurkrachten (o.a. check op inhoud contracten).
 • Je draagt zorg voor declaraties van ziektewetuitkeringen bij Loyalis
 • Je denkt mee over procesverbeteringen en borging van nieuw uitvoeringsbeleid.
 • Je neemt deel aan diverse functionele overleggen.


Jij bent/hebt

 • Gevoel voor taal (zowel schriftelijk als mondeling)
 • Rekenvaardig
 • Pro-actief
 • Klantgericht
 • Gericht op samenwerking
 • Accuraat
 • Goed in staat om je eigen werk goed te plannen en te organiseren
 • Stressbestendig

Wij vragen:         

 • Een afgeronde Hbo-opleiding
 • Ervaring met Microsoft Office (o.a. Word, Excel)
 • Een flexibele inzet ten aanzien van taken en werktijden
 • Ervaring op het gebied van HRM is een pré
 • Kennis en ervaring met gemeentelijke rechtspositie CAR/UWO is een pré
 • Basiskennis van het arbeidsrecht op grond van het Burgerlijk Wetboek is een pré
 • Ervaring met Beaufort / YouForce is een pré


Wij bieden:

 • Een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin collega's aan integrale opdrachten werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en open staan voor verandering.
 • Als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Gemeente Sittard-Geleen investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen.
 • Afhankelijk van opleiding en ervaring kun je als medewerker HRM maximaal € 3.376,- bruto per maand verdienen (salarisschaal 8) bij een volledige werkweek van 36 uur. Bovenop je salaris bouw je elke maand 17,05% Individueel Keuzebudget (IKB) op. Als medewerker bepaal je zelf wanneer je dit laat uitbetalen.
 • Deze vacature betreft een parttimefunctie van maximaal 24 uren per week.


Gemeente Sittard-Geleen

 • Sittard-Geleen is met ruim 93.000 inwoners een van de grote steden van Limburg met volop kansen, een bloeiende economie voor de gemeente en de regio, een rijke historie en aantrekkelijke omgeving. We werken samen met inwoners en partners aan een gemeente waarin het goed wonen, leven, werken en ontspannen is. Onze medewerkers zijn professioneel en toegankelijk, werken flexibel en klantgericht met de blik naar buiten.
 • De ambtelijke organisatie bestaat uit zo’n 800 medewerkers. De taken van de organisatie zijn ondergebracht in 5 clusters: Beleid, Dienstverlening, Sociale Zaken, Ruimtelijke Projecten & Beheer en Concern. Het management van de organisatie bestaat uit een tweehoofdige directie, 4 clusterhoofden, een hoofd Concernstaf en 20 teammanagers.
 •  In deze functie werk je bij het cluster Concern in het team HRM. Het team HRM bestaat uit zo’n 25 enthousiaste medewerkers die allemaal tot doel hebben om vanuit een betrouwbare en klantgerichte HRM- bedrijfsvoering de organisatie te helpen in het realiseren van een goede dienstverlening aan de burger.
 • Het team HRM adviseert en ondersteunt het lijnmanagement bij de uitvoering van HRM-beleid (personeelsplanning, mobiliteit, opleidingen, arbeidszaken, E-HRM, pensioenen, advisering aan WOR-bestuurder etc.).
 •  Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat t.a.v. de operationele bedrijfsvoeringstaken samenwerking op hoger schaalniveau wordt gezocht in de vorm van een Shared Service Center Zuid Limburg (SSC-ZL). De functie van medewerker HRM is daarbij in scope voor overgang naar de unit Personeels- en Salarisadministratie (PSA) binnen het SSC-ZL. Het SSC-ZL is momenteel gehuisvest in Heerlen. De medewerker die na deze procedure wordt aangesteld zal zijn/haar werk mogelijk vervolgen naar het SSC-ZL met als standplaats Heerlen.


Contact

 • Ben jij enthousiast over deze functie?
 • Solliciteer dan vóór maandag 12 augustus 2019 via onderstaande button "solliciteren"


De 1e gespreksronde is gepland op maandagochtend 19 augustus.                       

Voor informatie over de functie of de procedure kun je tot en met 16 juli contact opnemen met Jos Belt, teammanager HRM (06-46438484), daarna met Wendy Maassen ( 046-4777822). Medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en de Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

building

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Jos Belt van Gemeente Sittard-Geleen ( 06-46 438 484)

Over de Gemeente Sittard-Geleen

Sittard-Geleen is een gemeente met circa 97.000 inwoners. In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 800 mensen in de verschillende stadsdelen. Samen zorgen zij ervoor dat de inwoners van Sittard-Geleen trots zijn op hun gemeente en hun leefomgeving. Grote projecten als de verbreding van de A2 en de bouw van het multifunctionele complex de Ligne dragen daaraan bij. Maar ook de organisatie van onderwerpen dichtbij huis zijn van groot belang. Denk daarbij aan het beheer van de openbare ruimte, versterken van het verenigingsleven, welzijn en zorg . De Gemeente Sittard-Geleen is er voor de burger, maar vergeet ook zeker het bedrijfsleven niet. De gemeente zorgt ervoor dat de omstandigheden voor bedrijven die zich hier willen vestigen optimaal zijn. Dit streven vereist verantwoordelijkheidsgevoel, resultaat- en klantgerichtheid. Dit zijn voorname eigenschappen die wij zoeken bij nieuwe collega’s.

meer over Gemeente Sittard-Geleen

Adres

Markt 1
6161 GE Sittard

14 046