Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Sittard-GeleenOverkoepelend functioneel beheerder; praktische I-adviseur

Overkoepelend functioneel beheerder; praktische I-adviseur

Overkoepelend functioneel beheerder; praktische I-adviseur

Functieomschrijving

We zoeken:

Een enthousiaste collega op HBO niveau met een afgeronde Informatiemanagement opleiding die globale kennis heeft van diverse informatievoorzieningsthema’s.

Iemand die goed weet om te gaan met tegengestelde belangen.

Iemand die sterk is in het operationaliseren van concrete ideeën. Ideeën over digitale transformatie die een IM-adviseur/manager heeft opgesteld met de business.

Iemand die in staat is om zonder hiërarchische bevoegdheden functioneel en operationeel leiding te geven aan functioneel beheerders die zich binnen diverse teams van een organisatiecluster bevinden.

Daarom is enige ervaring op dit gebied voor ons van belang.

Iemand met gevoel voor sociaal-organisatorische processen die rondom ICT-innovaties en ICT-implementaties spelen en hier goed mee weet om te gaan.

Iemand die de meerwaarde van Enterprise Architectuur kan uitleggen & architectuurprincipes, -implicaties en -richtlijnen begrijpt, toepast en vanuit de toepassing in de praktijk feedback geeft over onduidelijkheid, etc.

Dit ga je doen:

 • Je gaat je werkzaamheden uitvoeren voor het cluster Dienstverlening. Mogelijk dat dit in de toekomst  wijzigt naar een domein zoals dat onderkend is door VNG.
 • Je analyseert wat de kernapplicaties binnen het cluster exact doen, wie ze ondersteunen, welke input ze nodig hebben, welke afhankelijkheden ze hebben en welke waarde ze leveren. Je weet problemen in en de kwaliteit van de informatievoorziening te onderkennen. Je bent in staat om opties te ontwikkelen voor modernisering van het huidige landschap (vervangen, onttrekken, inzetten API’s etc). Natuurlijk aansluitend bij de Enterprise Architectuur. Dit is nodig om als organisatie flexibeler te worden en een korte time to market mogelijk wordt.
 • Bij grote wijzigingstrajecten zonder agile aanpak vervul je de rol van projectcoördinator. Naar de toekomst als we meer agile werken gaan toepassen, vervul je de rol van product owner (https://www.scaledagileframework.com/).
 • Incidentenbeheer clustergemeenschappelijke informatiesystemen. Je signaleert en informeert op het moment dat er incidenten optreden. Je zorgt dat tot actie wordt overgegaan zodra over de actie overeenstemming is bereikt.
 • Wijzigingenbeheer clustergemeenschappelijke informatiesystemen. Je hebt een kaderstellende, coördinerende en richtinggevende rol t.a.v. inrichtingsverzoeken.
 • Je stuurt de functioneel beheerders aan van het cluster Dienstverlening. Hiervoor moet je nog enig massagewerk verrichten.


Zijn dit jouw kwaliteiten?

 • Omgevingsbewust: Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Je speelt in op deze ontwikkelingen.
 • Verantwoordelijkheid: Je komt gemaakte afspraken na en bent in staat om de gevolgen te accepteren die voorvloeien uit het eigen handelen.
 • Plannen en organiseren: Je bent in staat om activiteiten van jezelf en anderen op elkaar af te stemmen, prioritering hierin aan te brengen en hun volgorde te bepalen zodat doeleinden efficiënt en effectief gerealiseerd worden.
 • Klantgericht: Je vraagt altijd door totdat je begrijpt wat de klantvraag precies is. Je kunt deze vraag in de vorm van een user story articuleren (wie, wat, waarom en wanneer voldoet het). Je geeft klanten het gevoel serieus genomen te worden. Je bent duidelijk richting de klant. Ook als het voor de klant een onwenselijk antwoord is, maar wel aansluit bij de doelstellingen van de organisatie voor de langere termijn.
 • Conflicthantering: Je bent in staat om oplossingen te vinden bij belangentegenstellingen.
 • Samenwerken: Je draagt bij aan de harmonie van de groep en aan de optimale inzet van de leden ten behoeve van het groepsdoel, desnoods ten koste van eigen korte termijn belangen
 • Je beschikt over sterke mondelinge en schriftelijke vaardigheden.


Wij bieden:

 •  Een fulltime functie van 36 uur per week.
 • De mogelijkheid om één dag in de week vanuit thuis werkzaamheden te verrichten.
 • Flexibele werktijden, dit maakt een balans tussen werk en privé mogelijk.
 • Afhankelijk van de opleiding en ervaring kun je maximaal € 4225,- salarisschaal 10 bij een fulltime dienstverband verdienen.
 • Bovenop je salaris bouw je elke maand 17,05% Individueel Keuzebudget (IKB) op. Als medewerker bepaal je zelf wanneer je dit laat uitbetalen.


Unit Informatiemanagement

Je maakt straks deel uit van de unit Informatiemanagement binnen het team Automatisering en Dataservices. Binnen deze unit zijn in totaal 3 andere Overkoepelend functioneel beheerders (OFB-ers) ondergebracht die dezelfde rol voor een ander cluster verzorgen. Jij gaat deze rol invullen voor het cluster ‘Dienstverlening’. 

Informatiemanagement is sinds 2015 de intermediair tussen vragers en aanbieders. Hierbij wordt continue gestreefd naar een gestandaardiseerd producten- en dienstenportfolio (PDC) die vanuit concernbreed belang binnen de kaders van I-beleid, I-strategie en Enterprise Architectuur van de gemeente wordt samengesteld. De PDC voldoet aan wetgeving (zoals privacy) en is vanuit een integrale gedachte opgezet. Het gaat niet om het aanbieden van een ‘eenheidsworst’ maar het maken van bewuste keuzes en het stellen van prioriteiten. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat we als organisatie gegroeid zijn in volwassenheid.

Hedendaags wordt van een IV/ICT functie echter meer flexibiliteit en een kortere time to market verwacht. We gaan nu gezamenlijk de volgende transformatie in. Waarbij we van ‘wij faciliteren de business’ samen met de organisatie en stap voor stap steeds meer gaan toegroeien naar ‘wij innoveren de business’. Dit betekent niet dat we de business instrueren wat ze moeten doen, maar de business op basis van inzichten aanzetten tot nieuwe initiatieven. Uiteindelijk zouden we graag bij ‘wij maken geen onderscheid tussen business en IV/IT’ willen uitkomen, waarbij de business en IV/IT in zelforganiserende teams samenwerken aan vraagstukken. Wil jij meehelpen aan deze transformatie?

Jouw reactie

Ben je enthousiast? Dien je motivatie en CV in voor 24 februari 2019 via de button solliciteren.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Wil je meer informatie dan kun je Charlotte Schoonbrood (Informatiemanager) van maandag t/m donderdag bereiken op 0464777844 email charlotte.schoonbrood@sittard-geleen.nl. Voor vragen over de procedure met Bert Habets, adviseur HRM (tel. 046-477 7714) email bert.habets@sittard-geleen.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Over de Gemeente Sittard-Geleen

Sittard-Geleen is een gemeente met circa 97.000 inwoners. In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 800 mensen in de verschillende stadsdelen. Samen zorgen zij ervoor dat de inwoners van Sittard-Geleen trots zijn op hun gemeente en hun leefomgeving. Grote projecten als de verbreding van de A2 en de bouw van het multifunctionele complex de Ligne dragen daaraan bij. Maar ook de organisatie van onderwerpen dichtbij huis zijn van groot belang. Denk daarbij aan het beheer van de openbare ruimte, versterken van het verenigingsleven, welzijn en zorg . De Gemeente Sittard-Geleen is er voor de burger, maar vergeet ook zeker het bedrijfsleven niet. De gemeente zorgt ervoor dat de omstandigheden voor bedrijven die zich hier willen vestigen optimaal zijn. Dit streven vereist verantwoordelijkheidsgevoel, resultaat- en klantgerichtheid. Dit zijn voorname eigenschappen die wij zoeken bij nieuwe collega’s.

meer over Gemeente Sittard-Geleen

Adres

Markt 1
6161 GE Sittard

14 046