Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Sittard-GeleenRegiocoördinator wonen Westelijke Mijnstreek

Regiocoördinator wonen Westelijke Mijnstreek

Regiocoördinator wonen Westelijke Mijnstreek

Functiebenaming 

Regiocoördinator wonen Westelijke Mijnstreek

Omvang 

0,6 tot 0,8 fte tijdelijk (zo spoedig mogelijk tot 1 juli 2020). De mogelijkheid bestaat om de functie als duobaan in te vullen.

Cluster / team 

De functie wordt ondergebracht bij de centrumgemeente Sittard-Geleen, bij het team ruimtelijke ontwikkeling.

Schaalniveau 

11 (max. € 4.859,-- bruto per maand bij een volledig dienstverband).

Algemene informatie 

De Westelijke Mijnstreek bestaat uit de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein.

De opgave met betrekking tot wonen in de Westelijke Mijnstreek wordt voor een belangrijk deel bepaald door de opgaven in Zuid-Limburg met name als gevolg van demografische ontwikkelingen. Met de totstandkoming van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg en diverse lokale visies zijn de ‘woonopgaven’ voor Zuid-Limburg en de Westelijke Mijnstreek meer inzichtelijk geworden. Het effect van de bevolkingsdaling op deze woonopgaven wordt op (sub)regionale schaal aangepakt door onder andere de inzet van DUB (decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling) middelen.

Voor de coördinatie van de regionale opgaven zijn we op zoek naar een onafhankelijk en neutrale regiocoördinator Wonen Westelijke Mijnstreek, die de belangen van de vier gemeenten in de Westelijke Mijnstreek dient te behartigen. De taken zijn deels structureel, deels op projectbasis en vragen naast processturing (agendering, prioritering etc.) ook een, zij het geringe, inhoudelijke inbreng.

De centrumgemeente Sittard-Geleen, faciliteert de regiocoördinator. Het Bestuurlijk Overleg (BO) Wonen Westelijke Mijnstreek besluit over de specifieke taken en verantwoordelijkheden, evenals de te behalen resultaten van de regio coördinator. De regiocoördinator wordt daarmee direct door het Bestuurlijk Overleg aangestuurd.


Hoofdtaken

 • Coördinatie ambtelijke en bestuurlijke overleggen ‘Wonen’ en ‘Regionale Prestatieafspraken’ in de Westelijke Mijnstreek.
 • Secretaris Bestuurlijke Overleggen ‘Wonen’ en ‘Regionale Prestatieafspraken’ Westelijke Mijnstreek,
 • Voorzitter Ambtelijke Overleggen (AO) ‘Wonen’ en ‘Regionale Prestatieafspraken’ Westelijke Mijnstreek
 • Afstemming beleid, uitvoering en lobby m.b.t. ‘wonen’ met Parkstad Limburg, Maastricht-Heuvelland en de Provincie Limburg in het kader van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
 • Voorbereiding en annotatie BO Wonen Zuid-Limburg, input en terugkoppeling in BO en AO Wonen WM
 • Vertegenwoordigen subregio Westelijke Mijnstreek in provinciebreed ambtelijk overleg (Woonkamer)
 • Coördinator van subregionale projecten

A. Opstellen, actualisatie en coördinatie subregionale woningmarktprogrammering Westelijke Mijnstreek;

B. Opstellen en coördinatie Transformatievisie waaronder aanpak particulier bezit en herstructurering (opdrachtformulering, aanbesteding en gunning, procesbewaking);

C. Opstellen en beheer subregionaal sloopfonds in relatie tot de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg en de (nog op te stellen) Transformatievisie Westelijke Mijnstreek;

D. Uitvoering en budgetbewaking subregionale DUB-gelden.

 • Begeleiden diverse onderzoeken m.b.t. ‘wonen’ in de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg


Functie-eisen

 • HBO+ / WO werk- en denkniveau
 • Ruime, relevante werkervaring bij de overheid of adviesbureau


Competenties

 • Omgevingsbewust
 • Visie
 • Resultaatgerichtheid
 • Analytisch vermogen
 • Leidinggeven
 • Samenwerken
 • Inlevingsvermogen


 Informatie 

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met John Janssens, teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling a.i. (tel 0621253048).

Voor vragen over de procedure met Relinde Zits, adviseur HRM (tel. 06-50203319).


Selectieprocedure 

Je kunt tot 14 december a.s. je reageren met een sollicitatiebrief en CV via de button 'solliciteer'.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op maandagmiddag 17 december 2018. De selectiegesprekken zullen gevoerd worden met een ambtelijke afvaardiging uit de regio.Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Over de Gemeente Sittard-Geleen

Sittard-Geleen is een gemeente met circa 97.000 inwoners. In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 800 mensen in de verschillende stadsdelen. Samen zorgen zij ervoor dat de inwoners van Sittard-Geleen trots zijn op hun gemeente en hun leefomgeving. Grote projecten als de verbreding van de A2 en de bouw van het multifunctionele complex de Ligne dragen daaraan bij. Maar ook de organisatie van onderwerpen dichtbij huis zijn van groot belang. Denk daarbij aan het beheer van de openbare ruimte, versterken van het verenigingsleven, welzijn en zorg . De Gemeente Sittard-Geleen is er voor de burger, maar vergeet ook zeker het bedrijfsleven niet. De gemeente zorgt ervoor dat de omstandigheden voor bedrijven die zich hier willen vestigen optimaal zijn. Dit streven vereist verantwoordelijkheidsgevoel, resultaat- en klantgerichtheid. Dit zijn voorname eigenschappen die wij zoeken bij nieuwe collega’s.

meer over Gemeente Sittard-Geleen

Adres

Markt 1
6161 GE Sittard

14 046