Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Sittard-GeleenScreener

Solliciteer

Solliciteer voor dinsdag 26 maart

Solliciteer

Screener

Screener

Functiebenaming : Screener

Cluster/team:  Sociale Zaken / team Werk

Omvang 1 fte (vooralsnog tijdelijk voor de duur van 1 jaar0

Schaalniveau 8 (max. € 3.376,-- bruto per maand bij een fulltime dienstverband)

Algemene informatie

Een van de speerpunten van de gemeente Sittard-Geleen is dat iedereen participeert in de samenleving. Alle middelen en instrumenten van het cluster zijn gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid van burgers.

Binnen het cluster wordt door zes teams uitvoering gegeven aan bovenstaande opdracht Werk, Zorg, Leerplicht, Jeugd, Inkomen en Ondersteuning.

Team Werk

De kerntaken van dit team zijn:

 • Actieve werkgeversbenadering t.b.v. de acquisitie van banen zowel regulier als met inzet van loonkostensubsidies.
 • Deskundige diagnose en een praktijkdiagnostisch centrum om inzicht te krijgen in mogelijkheden en ontwikkelpotentieel van kandidaten.
 • Reguliere arbeidsbemiddeling van werkzoekenden.
 • Matching en loonwaarde-ontwikkeling van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Matching en inzet intensieve jobcoaching voor arbeidsbeperkten, opgenomen in doelgroepregister
 • Maatschappelijke activering van uitkeringsgerechtigden met meervoudige problematiek.
 • Invulling geven aan voorziening Beschut Werk
 • Het Werkgevers ServicePunt (WSP) Westelijke Mijnstreek maakt ook deel uit van dit team. De primaire taak van het WSP is het efficiënt matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De vraag van de werkgever staat daarbij voorop. Tegelijk geven wij extra aandacht aan de kansen voor werkzoekenden in de bijstand, arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen.


Hoofdtaken

 • Verzorgt screeningsgesprekken met Participatiewet-kandidaten om te komen tot een compleet klantbeeld waarin de leefgebieden, competenties en werknemersvaardigheden worden opgenomen
 • Stelt op basis van het vastgestelde arbeidspotentieel een persoonlijk plan van aanpak op om het vervolgtraject op het gebied van werk, participatie, inburgering en/of opleiding vorm te geven.
 • Is belast met de administratieve verwerking van het screeningsgesprek en bijbehorend plan van aanpak en draagt zorg voor warme overdracht
 • Denkt en handelt vanuit een integrale casuïstieke handeling.
 • Is in staat multi-probleemsituaties te analyseren en met individueel maatwerk oplossingen dichterbij te    brengen.
 • Volgt nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied.
 •  Verricht bijzondere opdrachten en klussen t.b.v. het team.
 •  Signaleren van mogelijke verbeteringen op een deelgebied van het vakinhoudelijk specialisme.
 •  Uitvoeren van de administratieve organisatie en procesbewaking.


Functie-eisen 

• MBO+ / HBO werk- en denkniveau

• Affiniteit én ervaring met de bijstandsdoelgroep, specifiek met statushouders

• Ervaring met het diagnose-instrument CompetenSYS is een pré

• Kennis van de lokale sociale kaart en de lokale arbeidsmarkt

• Kennis van de vluchtelingenproblematiek en de mogelijke gevolgen daarvan voor de positie van  vluchtelingen op de arbeidsmarkt

• Goede sociale vaardigheden

• Zelfstandig werken


Competenties 

• Mondelinge communicatie

• Schriftelijke communicatie

• Inlevingsvermogen 

• Analytisch vermogen  

• Omgevingsbewust

• Verantwoordelijkheid

• Initiatief

• Coaching

Informatie 

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Inge Stassen, teammanager Werk (tel. 06-29600798) of Herbert Hoofwijk, unitcoördinator Werk (tel. 06-28526725). Voor vragen over de procedure met Monique Huveneers, adviseur HRM (tel. 046-4777697).

Selectieprocedure 

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Medewerkers van de provincie Limburg en de gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Het staat medewerkers van deze organisaties dus vrij op interne vacatures bij deze vier organisaties te reageren. De sollicitanten hebben allemaal dezelfde status van interne kandidaat. 

Je kunt reageren tot en met 25 maart.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteldbuilding

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Inge Stassen van Gemeente Sittard-Geleen ( 06-29600798)

Over de Gemeente Sittard-Geleen

Sittard-Geleen is een gemeente met circa 97.000 inwoners. In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 800 mensen in de verschillende stadsdelen. Samen zorgen zij ervoor dat de inwoners van Sittard-Geleen trots zijn op hun gemeente en hun leefomgeving. Grote projecten als de verbreding van de A2 en de bouw van het multifunctionele complex de Ligne dragen daaraan bij. Maar ook de organisatie van onderwerpen dichtbij huis zijn van groot belang. Denk daarbij aan het beheer van de openbare ruimte, versterken van het verenigingsleven, welzijn en zorg . De Gemeente Sittard-Geleen is er voor de burger, maar vergeet ook zeker het bedrijfsleven niet. De gemeente zorgt ervoor dat de omstandigheden voor bedrijven die zich hier willen vestigen optimaal zijn. Dit streven vereist verantwoordelijkheidsgevoel, resultaat- en klantgerichtheid. Dit zijn voorname eigenschappen die wij zoeken bij nieuwe collega’s.

meer over Gemeente Sittard-Geleen

Adres

Markt 1
6161 GE Sittard

14 046