Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Sittard-GeleenVoorzitter en leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK)

Voorzitter en leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK)

Voorzitter en leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK)

Algemene informatie

In de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) van de gemeente Sittard-Geleen zijn sinds 2013 de Welstands- en Monumentencommissie samengevoegd. De commissie heeft als taak het college te adviseren over bouwplannen op basis van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit en de Beleidsnota archeologie en monumenten. De commissie doet dit vanuit de disciplines architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, architectuur- en bouwhistorie en cultuurhistorie, in het bijzonder monumentenzorg. De commissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en vijf leden. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat.

Wegens het aflopen van de zittingstermijn is er een vacature ontstaan voor:

Voorzitter Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

 Profiel:

 • heeft aantoonbare affiniteit en/of betrokkenheid bij ruimtelijke kwaliteit en welstands- en monumentenzorg in het bijzonder;
 • is op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot de welstand en monumentenzorg;
 • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden door helder en overtuigend de essentie van de overwegingen te formuleren. Hij/zij is vaardig om tot een integraal advies te komen. Hij/zij is een bruggenbouwer, gericht op het bereiken van consensus en heeft een uitstekend gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen;
 • bekendheid met de lokale context of het vermogen om deze bekendheid zo snel mogelijk te verwerven.


Competenties:

 •  Analytisch inzicht
 •  Integriteit
 •  Flexibiliteit
 •  Klantgerichtheid
 •  Communicatief
 •  Oordeelsvorming
 •  Overtuigingskracht
 •  Omgevingsbewustzijn
 •  Leiderschap
 •  Visie
 •  Bestuurlijke en politieke sensitiviteit


Taken en bevoegdheden:

 •  neemt een onafhankelijke positie in;
 •  zit de commissievergadering voor;
 •  bewaakt de voortgang van de agenda en bereidt deze voor met de secretaris;
 •  is verantwoordelijk voor het functioneren van de commissie;
 •  is verantwoordelijk voor de kwaliteit van advisering binnen de kaders van het gemeentelijke monumenten- en archeologiebeleid (Nota Monumenten en Archeologie) en het gemeentelijk welstandsbeleid (Nota Welstand);
 • is voor dit werkterrein het aanspreekpunt voor het bestuur.


Opleiding/deskundigheid:

- minimaal HBO-niveau, eventueel door werkervaring verkregen, op het gebied van architectuur en/of stedenbouw.

Wegens het aflopen van de zittingstermijn zijn er eveneens drie vacatures ontstaan voor:


Leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

Profiel:

 • beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden door helder en overtuigend de essentie van de overwegingen kenbaar te maken;
 • zijn vaardig bij de beoordeling van de ruimtelijke kwaliteit om tot een integrale afweging te komen, onafhankelijk van hun specifieke deskundigheid;
 • bekendheid met de lokale context of het vermogen om deze bekendheid zo snel mogelijk te verwerven.


Competenties:

 •  Analytisch inzicht
 •  Integriteit
 •  Flexibiliteit
 •  Klantgerichtheid
 •  Communicatief
 •  Oordeelsvorming
 •  Overtuigingskracht
 •  Omgevingsbewustzijn
 •  Bestuurlijke en politieke sensitiviteit
 •  Procesvaardigheden t.a.v. de dialoog met initiatiefnemers (denken vanuit doelen, bereid en in staat om ook voor niet-deskundigen in begrijpelijke taal het gesprek aan te gaan over ruimtelijke kwaliteit, meedenken met initiatiefnemers);


Taken en bevoegdheden:

 •  Geven binnen de gestelde kaders van gemeentelijk welstands-, monumenten- en archeologiebeleid onafhankelijke en oplossingsgerichte adviezen op basis van kennis en ervaring binnen het vakgebied;
 • Overleggen en discussiëren ter vergadering met aanvragers, architecten en andere ontwerpers. Tonen daarbij respect voor betrokken partijen; 
 • Kunnen worden gemandateerd tot het zelfstandig uitbrengen van adviezen voor bouwplannen van een relatief geringe ruimtelijke betekenis en/of voor bouwplannen waar gelet op meerdere vergelijkbare gevallen de mening van de commissie als bekend mag worden verondersteld;
 • Kunnen door de voorzitter worden gemandateerd tot het voeren van bouwplanoverleg met architecten en aanvragers van bouwplannen;
 • Kunnen de voorzitter bij diens afwezigheid vervangen; 


Opleiding/deskundigheid:

De leden beschikken naast bouwkundig inzicht over specifieke vakdeskundigheid in één of meer van de volgende vakgebieden op minimaal hbo niveau, eventueel door werkervaring verkregen:

 •  architectuur;
 •  stedenbouw;
 •  landschapsarchitectuur;
 • Inhoudelijke kennis t.a.v. verduurzaming is een pré.


Vergoeding

De commissie vergadert twee keer per maand op dinsdag (oneven weken). De voorzitter ontvangt een vaste vergoeding van €540,- excl. reiskosten per bijgewoonde vergadering. De commissieleden ontvangen een vaste vergoeding van €360,- excl. reiskosten per bijgewoonde vergadering.

Benoeming

De voorzitter en één algemeen lid worden voor 3 jaar benoemd met de mogelijkheid voor een herbenoemingstermijn van nog eens 3 jaar bij goed functioneren. De overige twee leden worden voor 2 jaar benoemd met de mogelijkheid voor een herbenoemingstermijn van maximaal 3 jaar bij goed functioneren. Dit om een meer alternerend benoemingensysteem te kunnen concretiseren.

Om de onafhankelijkheid van de commissie te waarborgen mogen de leden geen deel uitmaken van of werkzaamheden verrichten onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur van Sittard-Geleen.

Informatie over de selectieprocedure

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met het Secretariaat van de ARK, Fons Gulikers via 046-4778683.

Voor meer informatie over de selectieprocedure kunt u contact opnemen met HRM-adviseur Maxime van Hooren via 06-15523703.

U kunt uiterlijk tot en met 22 mei 2019 solliciteren via de button "solliciteren"

De selectiegesprekken voor de voorzitter zullen plaatsvinden op 6 juni a.s. in de ochtend (tot uiterlijk 13.30 uur).

De selectiegesprekken voor de overige commissieleden zullen later plaatsvinden, nadat een aspirant voorzitter bekend is. Eind mei/begin juni zullen de kandidaten alvast reactie krijgen wie in aanmerking komt voor een selectiegesprek.

building

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Fons Gulikers van Gemeente Sittard-Geleen ( 046-4778683)

Over de Gemeente Sittard-Geleen

Sittard-Geleen is een gemeente met circa 97.000 inwoners. In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 800 mensen in de verschillende stadsdelen. Samen zorgen zij ervoor dat de inwoners van Sittard-Geleen trots zijn op hun gemeente en hun leefomgeving. Grote projecten als de verbreding van de A2 en de bouw van het multifunctionele complex de Ligne dragen daaraan bij. Maar ook de organisatie van onderwerpen dichtbij huis zijn van groot belang. Denk daarbij aan het beheer van de openbare ruimte, versterken van het verenigingsleven, welzijn en zorg . De Gemeente Sittard-Geleen is er voor de burger, maar vergeet ook zeker het bedrijfsleven niet. De gemeente zorgt ervoor dat de omstandigheden voor bedrijven die zich hier willen vestigen optimaal zijn. Dit streven vereist verantwoordelijkheidsgevoel, resultaat- en klantgerichtheid. Dit zijn voorname eigenschappen die wij zoeken bij nieuwe collega’s.

meer over Gemeente Sittard-Geleen

Adres

Markt 1
6161 GE Sittard

14 046