Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HeerlenDivosa regio-coördinator

Divosa regio-coördinator

Divosa regio-coördinator

Divosa is de landelijke vereniging van directies en leidinggevenden van de sociale diensten. Met geld van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Divosa sinds 2016 in iedere arbeidsmarkt-regio een coördinator voor Statushouders. Tot eind 2018 was de focus gericht op het versnellen en verbeteren van de integratie en participatie van Statushouders.

In januari 2019 is er een nieuwe projectperiode van 3 jaar gestart, waarbij de focus ligt op het voorbereiden en implementeren van de inburgeringswet die in 2020 in werking treedt.

Het projectteam van arbeidsmarkt Zuid Limburg zoekt voor de nieuwe projectperiode een:


Divosa-Regiocoördinator inburgering (0,4 FTE)

Functie-inhoud


Voor de projectperiode 2019 t/m 2021 zijn de opdrachten als volgt:

- Gemeenten en Sociale Diensten ondersteunen bij het implementeren van de inburgeringswet 2020;

- Gemeenten en Sociale Diensten stimuleren om nu al te werken in de geest van de wet; 

- Hiertoe aansluiten op de reeds bestaande netwerken in Zuid-Limburg met Overheid, Onderwijs en Ondernemers;

- Goede praktijkvoorbeelden delen en anderen stimuleren dit ook te doen;

- De samenwerking met COA borgen.


Functieprofiel

De kandidaat:

  • Heeft HBO+ werk- en denkniveau;
  • Heeft ervaring met bestuurlijke besluitvorming bij de overheid;
  • Is zeer ervaren zijn in het vakgebied integratie en participatie Statushouders;
  • Heeft een groot netwerk in Zuid-Limburg binnen de projectopdracht;
  • Is een verbinder;
  • Is in staat om invloed uit te oefenen zonder macht.

Werkwijze Divosa-opdracht in Zuid-Limburg


De bestuurlijke opdracht wordt ondergebracht in de structuur Sociale Zaken Zuid-Limburg (SZZL), waarin de wethouders arbeidsmarkt van de 3 grote gemeenten uit de regio zitten. Het Projectteam van de Arbeidsmarktregio vervult de rol van gedelegeerd opdrachtgever en klankbord voor de regiocoördinator. De regiocoördinator krijgt één aanspreekpunt in het projectteam voor tussentijdse afstemming. Formele afstemming vindt plaats met het voltallige projectteam.

Ter voorbereiding van de nieuwe inburgeringswet is er al periodiek overleg met de beleidsmedewerkers van gemeenten en sociale diensten uit de regio. De regio-coördinator van de vorige projectperiode neemt voorlopig waar. Zij zal bij start in de functie de opdracht warm overdragen.


Arbeidsvoorwaarden

Divosa stelt voor iedere Arbeidsmarktregio geld beschikbaar voor de inhuur van een regiocoördinator, te weten 46 weken, 16 uur per week, schaal 12. De vergoeding wordt uitbetaald op basis van een urenverantwoording met bijbehorende voortgangsrapportage. De opdracht wordt jaarlijks bijgesteld en verstrekt.

Gemeente Heerlen vervult een rol bij de declaratie, facturering en uitbetaling van de uren. Met de (werkgever van de) kandidaat wordt een detacheringsovereenkomst afgesloten. Vergoeding vindt plaats op basis van daadwerkelijk gemaakte uren met een maximum van 46 weken * 16 uur per jaar (= 0,4 FTE).

Solliciteren

U kunt solliciteren tot 1 juni 2019.

Stuur uw motivatiebrief en CV naar het projectteam van de Arbeidsmarktregio via d.reijnders@heerlen.nl.

Meer informatie

  • Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kunt u terecht bij Paul Sweron (beleidsmedewerker Arbeidsmarktregio): 045-5604267. 
  • Voor meer informatie over de opdracht en werkwijze van Divosa kunt u terecht bij Tanja Seldenthuis, (waarnemend regiocoördinator). Telefoon: 045-5603983.

Over de Gemeente Heerlen

Heerlen is een eigentijdse stad die net zo divers is als we zelf zijn. Wij zijn nuchter en staan met beide benen op de grond, zijn niet bang om samen uitdagingen aan te pakken en te leren. Het verleden verdient ons respect en daarop bouwen we onze toekomst.
Wij zijn een resultaatgerichte organisatie. Samen met bestuur, burgers en bedrijven werken we aan onze stad en regio. Een aantrekkelijke, vitale stad met een sterk economisch profiel en een stevig sociaal fundament. Wij doen dat met een gezonde dosis lef en creativiteit.

meer over Gemeente Heerlen

Adres

Geleenstraat 25-27
6411 HP Heerlen

14 045