Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HeerlenProjectleider Zaakgericht werken

Projectleider Zaakgericht werken

Projectleider Zaakgericht werken

Gemeente Heerlen wil doorontwikkelen op het vlak van digitalisering en zaakgericht werken. Dit om enerzijds de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren en anderzijds om de bedrijfsvoering te versterken. Hiertoe is onlangs een vooronderzoek uitgevoerd hetgeen geresulteerd heeft in een visie op digitalisering Heerlen en een implementatieplan “Zaakgericht Digitaal Samenwerken”.

Om het implementatieplan uit te voeren zijn we op zoek naar:

een projectleider zaakgericht werken

36 uur/week, tijdelijk voor de duur van 2 jaar.

Het betreft een multidisciplinair project. In het implementatieplan worden 4 ontwikkelsporen onderkend: processen, systemen, organisatie en informatie. Verdeeld over de 4 ontwikkelsporen zijn 14 projecten benoemd.

Het project behelst naast een informatietechnische, veel meer een organisatorische aanpak met stevige herdefiniëring van administratieve werkprocessen. De projectleider dient dan ook over een aantal competenties te beschikken die meer behelzen dan alleen kennis over informatiemanagement. De stevigheid van deze projectleider zit naast kennis van informatiemanagement ook vooral in de positie en het samenspel tussen de opdrachtgever, de betrokken domeinmanagers, de projectleiders en projectmedewerkers en uiteraard de gebruikersorganisatie.

De projectleider wordt het ‘boegbeeld’ van het project en gaat voor het resultaat, door te enthousiasmeren, te sturen en door breed draagvlak te realiseren. De projectleider is verantwoordelijk voor het verandertraject dat gekoppeld is aan het invoeren van zaakgericht werken. Belangrijk is draagvlak richting management én medewerkers.

Taken

De projectleider heeft de volgende taken binnen de opdracht “Zaakgericht Digitaal Samenwerken”:

 • Adviseert de opdrachtgever over haalbaarheid van en randvoorwaarden voor het project;
 • Vertaalt het eerder genoemde implementatieplan in een concreet (multidisciplinair) uitvoeringsplan en geeft daar uitvoering aan;
 • Richt de projectorganisatie in;
 • Initieert en waarborgt de voorbereiding, de (eventuele) aanbesteding, de implementatie en de borging van het project en de deelprojecten, en stemt daartoe af met de bij het project betrokken projectleiders en projectmedewerkers
 • Stuurt de aan het project “Zaakgericht Digitaal Samenwerken” toegewezen medewerkers aan.
 • Bewaakt tijd, geld en kwaliteit en rapporteert hierover aan de opdrachtgever
 • Naast de rol van overall projectleider vervult deze de rol van operationeel projectleider op enkele nog nader te bepalen deelprojecten.

Vereisten:

 • Afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 10 jaar als (project- of verander)manager binnen de (gemeentelijke) overheid of andere complexe organisaties;
 • Minimaal 2 jaar (in de laatste 4 jaar) ervaring met het multidisciplinair (processen, systemen, organisatie en informatie) aansturen van digitaliserings- en implementatieprojecten voor zaakgericht werken binnen de (gemeentelijke) overheid;
 • Praktische, inhoudelijke kennis van aanbestedingstrajecten;

Tijdsduur en capaciteit:

Vanuit het implementatieplan “Zaakgericht Digitaal Samenwerken” wordt een volledig tijdspad voorgestaan van 2 jaar (looptijd en uiteindelijk “big bang”). De inzet van de overall projectleider wordt voor 50% voorzien als overall projectleiding en 50% projectleiding op onderliggende deelprojecten.

Salaris:

Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 5.520,- bruto per maand (schaal 12) bij een volledig dienstverband.

Sollicitaties:

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief onder vermelding van vacaturenummer 19011 vóór 19 juni a.s. per e-mail zenden aan de teamleider Projectmanagement van de gemeente Heerlen, s.pickwell@heerlen.nl  De gesprekken vinden plaats op 28 juni.

Overige Informatie:

Nadere inlichtingen over deze functie kunt u inwinnen bij dhr. Steven Pickwell (045-5604714).

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Over de Gemeente Heerlen

Heerlen is een eigentijdse stad die net zo divers is als we zelf zijn. Wij zijn nuchter en staan met beide benen op de grond, zijn niet bang om samen uitdagingen aan te pakken en te leren. Het verleden verdient ons respect en daarop bouwen we onze toekomst.
Wij zijn een resultaatgerichte organisatie. Samen met bestuur, burgers en bedrijven werken we aan onze stad en regio. Een aantrekkelijke, vitale stad met een sterk economisch profiel en een stevig sociaal fundament. Wij doen dat met een gezonde dosis lef en creativiteit.

meer over Gemeente Heerlen

Adres

Geleenstraat 25-27
6411 HP Heerlen

14 045