Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Sittard-GeleenBeleidsmedewerker Landschapsontwikkeling

Beleidsmedewerker Landschapsontwikkeling

Beleidsmedewerker Landschapsontwikkeling

De functie

 • Ontwikkelen en opstellen van natuur- en landschapsbeleid op strategisch en tactisch vlak (herijking Groenstructuurvisie 2014)
 • Ontwikkelen en opstellen van monitoring en evaluatie op het brede taakveld van natuur- en landschapsontwikkeling
 • Samenwerking op regionaal niveau (Nationaal Landschap Zuid Limburg, Grensmaasvallei)
 • Het opstellen, uitvoeren en aansturen van beleidsonderzoek op het taakveld van natuur en landschap en samenspel stad-land.
 • Het volgen van trends en het vertalen naar nieuw natuur- en landschapsbeleid in de op te stellen Omgevingsvisie 2021.
 • Aanspreekpunt voor vrijetijdsbesteding (wandelen/fietsen) in natuur en landschap.
 • Adviseren op brede taakveld van landschap en natuur.
 • Leveren van bijdragen aan integrale gebiedsontwikkelingsprojecten in nauwe samenwerking met andere disciplines als stedenbouw, mobiliteit, milieu en duurzaamheid, wonen en economie, monumenten en archeologie en beheer van openbare ruimte


Jij bent

 • Integer en betrouwbaar
 • Initiatiefrijk en resultaatgericht
 • Helikopterview met integrale visie
 • Focus op taak en rol
 • Resultaat gedreven werkhouding, onderhandelingsbewust en daadkrachtig
 • Communicatief: open, eerlijk, luisterend oor
 • Projectmatig werken


Wij vragen

 • WO werk- en denkniveau
 • Afgeronde opleiding (HBO of WO) landschapsarchitect/stedenbouw/(landschaps)planologie met affiniteit voor natuur en landschap of een vergelijkbare richting bijvoorbeeld aan het Van Hall Larenstein, HAS Den Bosch
 • Ruime ervaring in beleidsveld landschap en natuur (> 2 jaar)
 • Aantoonbare inhoudelijke kennis ten aanzien van het (mede) opstellen van landschapsvisies, strategisch/tactische beleid en majeure ruimtelijke projecten
 • Kennis van regelgeving op het gebied van natuur- en landschap is een pré
 • Zelfstandig kunnen opereren in een complexe bestuurlijke omgeving en een snel veranderende maatschappelijke context
 • Verbinding kunnen leggen en invulling geven aan langdurige samenwerking met partners in de samenleving (privaat en publiek)
 • Weten wat er in de stad en regio van Sittard-Geleen speelt is een pré


Wij bieden

Een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin collega's aan integrale opdrachten werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en open staan voor verandering.

Als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Gemeente Sittard-Geleen investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen.

Afhankelijk van opleiding en ervaring kun je als beleidsmedewerker maximaal €5.017,=. bruto per maand verdienen (salarisschaal 11) bij een volledige werkweek van 36 uur. Bovenop je salaris bouw je elke maand 17,05% Individueel Keuzebudget (IKB) op. Als medewerker bepaal je zelf wanneer je dit laat uitbetalen.

Deze vacature betreft een fulltime functie van 36 uur per week.

Gemeente Sittard-Geleen

Sittard-Geleen is met ruim 93.000 inwoners een van de grote steden van Limburg met volop kansen, een bloeiende economie voor de gemeente en de regio, een rijke historie en aantrekkelijke omgeving. We werken samen met inwoners en partners aan een gemeente waarin het goed wonen, leven, werken en ontspannen is. Onze medewerkers zijn professioneel en toegankelijk, werken flexibel en klantgericht met de blik naar buiten.

De ambtelijke organisatie bestaat uit zo’n 800 medewerkers. De taken van de organisatie zijn ondergebracht in 5 clusters: Beleid, Dienstverlening, Sociale Zaken, Ruimtelijke Projecten & Beheer en Concern. Het management van de organisatie bestaat uit een tweehoofdige directie, 4 clusterhoofden, een hoofd Concernstaf en 20 teammanagers.

In deze functie werk je bij het cluster Beleid in het team Ruimtelijke ontwikkeling

Binnen het cluster Beleid is de strategische en (door)ontwikkel capaciteit van de organisatie gebundeld. Het cluster Beleid levert betrouwbare ondersteuning aan het bestuur, zorgt dat aan de voorkant gestuurd kan worden, zorgt dat de gemeente ook voor strategische zaken een loket heeft (strategische frontoffice) en zorgt voor heldere opdrachten (opdrachtgeverschap).

Het team Ruimtelijke ontwikkeling bestaat uit de beleidsvelden strategische beleidsontwikkeling ruimte, wonen, milieu, ruimtelijke kwaliteit (stedenbouw, landschapsontwikkeling, archeologie en monumenten) en mobiliteit.

Grote opgaven voor de komende periode zijn het vergroenen van de gemeente om de gevolgen van de klimaatverandering te kunnen opvangen (klimaatadaptatie); en het vergroten van de leefbaarheid van het stedelijk gebied ook ruimtelijk een goede plek te geven. Hierbij zoeken we continu de balans met de ontwikkeling van de economische en stedelijke clusters.

In de gemeentelijke organisatie werk je nauw samen met de collega’s die de openbare ruimte ontwerpen, beheren, en onderhouden en met de collega’s die met projecten en gebiedsontwikkelingen bezig zijn. Samen zorg je voor een goede inpassing van groen, natuur en landschap in onze leefomgeving.

Om de bijdrage van natuur en landschap aan de leefbaarheid van onze gemeente te borgen zoeken we een enthousiaste, pro-actieve en inhoudelijk sterke nieuwe beleidsmedewerker landschapsontwikkeling.

Doel van functie is het inhoudelijk mede vormgeven van het strategisch/ tactisch landschapsbeleid met oog voor inrichting en ontwerp ten aanzien de stad (en regio). Tevens de mogelijkheid stedenbouwkundige adviezen te geven op het terrein van landschap en de bewoonde omgeving. 

Contact

Ben jij enthousiast over deze functie?

Solliciteer dan vóór 21 oktober 2019 via de button 'solliciteer'.

Medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en de Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdagmiddag 29 oktober 2019. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met HRM-adviseur Relinde Zits, 06-50203319.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met John Janssens, Teammanager Ruimtelijke ontwikkeling a.i., 06-21253048.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld


building

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met John Janssens van Gemeente Sittard-Geleen ( 0621253048)

Over de Gemeente Sittard-Geleen

Sittard-Geleen is een gemeente met circa 97.000 inwoners. In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 800 mensen in de verschillende stadsdelen. Samen zorgen zij ervoor dat de inwoners van Sittard-Geleen trots zijn op hun gemeente en hun leefomgeving. Grote projecten als de verbreding van de A2 en de bouw van het multifunctionele complex de Ligne dragen daaraan bij. Maar ook de organisatie van onderwerpen dichtbij huis zijn van groot belang. Denk daarbij aan het beheer van de openbare ruimte, versterken van het verenigingsleven, welzijn en zorg . De Gemeente Sittard-Geleen is er voor de burger, maar vergeet ook zeker het bedrijfsleven niet. De gemeente zorgt ervoor dat de omstandigheden voor bedrijven die zich hier willen vestigen optimaal zijn. Dit streven vereist verantwoordelijkheidsgevoel, resultaat- en klantgerichtheid. Dit zijn voorname eigenschappen die wij zoeken bij nieuwe collega’s.

meer over Gemeente Sittard-Geleen

Adres

Markt 1
6161 GE Sittard

14 046