Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Sittard-GeleenJuridisch clusteradviseur

Juridisch clusteradviseur

Juridisch clusteradviseur

Functienaam:  Juridisch clusteradviseur 

Functienummer 5371009 / 3001003

Omvang;  0,5 fte

Cluster/team : Dienstverlening

Schaalniveau;  11 (max. € 4.859,-- bruto per maand bij een volledig dienstverband)

Algemene informatie 

De wereld verandert. Inwoners, ondernemers en organisaties willen steeds meer zelf bepalen hoe en wanneer zij met de gemeente in contact treden. Zij worden mondiger en willen actief meepraten en meedenken bij het maken van plannen. Ook verwachten zij een andere rol en houding van de gemeente. De gemeente maakt zich klaar voor de dienstverlening van de toekomst.

Wij zoeken medewerkers die wendbaar zijn, taakvolwassen en flexibel inzetbaar zijn. Medewerkers die voortdurend, slagvaardig en resultaatgericht weten in te spelen op vragen uit de samenleving, de politiek en het bestuur.

Het cluster Dienstverlening staat voor een vraaggerichte dienstverlening: de vraag of het verzoek van de inwoner, ondernemer, vereniging of instelling staat centraal voor de activiteiten binnen dit cluster. Dit betekent dat het cluster samenhangende producten geïntegreerd aanbiedt via balie, telefoon, post of internet.

De toegankelijkheid, beschikbaarheid en klanttevredenheid staan bij het cluster Dienstverlening hoog in het vaandel. Het cluster bestaat uit drie teams, te weten KCC en burgerzaken, Vergunningen en Handhaving.

De digitale dienstverlening is volop in ontwikkeling. Wij zoeken een medewerker die binnen dit perspectief een bijdrage kan leveren om de dienstverlening verder te ontwikkelen.

Voor het cluster Dienstverlening zijn we op zoek naar een juridisch clusteradviseur.

Hoofdtaken 

•  Juridische advisering en op elk gewenst niveau ( organisatie, cluster, team, casus of dossier ).

Advies is nodig bij producten en clustergerichte thema’s, zoals mandaatregeling, Wob-verzoeken, privacywetgeving, klachtafhandeling, het juridisch toetsen van specifieke uitvoeringsnotities of beleidsnotities enz.

De gewenste inzet/ output kan per item verschillen soms iets meer coördineren, een andere keer een notitie zelf schrijven, soms adviseren en soms ondersteunen bij specifieke juridische processen. Inzet kan nodig zijn binnen een team, maar kan ook team overstijgend nodig zijn.

•  Juridische kwaliteitszorg, o.a. het ontwerpen van processen/ controles waarmee de juridische kwaliteit wordt geborgd

•  Samen met de privacy functionaris voorstellen doen om de uitvoering van de privacywetgeving cluster breed te monitoren.

•  Toegankelijk maken van juridische informatievoorziening (internet en intranet).

•  Contactpersoon en vertegenwoordiger bij de landelijke overheid voor het gebruik van de applicatie DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties) door onze gemeente.

•  Accountmanager en contractbeheerder voor Daadkracht voor de gehele gemeente. Daadkracht ondersteunt onze gemeente bij de beheerwerkzaamheden in de applicatie DROP.

•  Vraagbaak voor de gehele gemeentelijke organisatie over “Overheidspublicaties“.

•  Coördineren van de werkzaamheden van publicisten binnen de gehele gemeente Sittard-Geleen via DROP/Daadkracht.

•  Zorgdragen voor officiële publicaties via DROP.

•  Verrichten van overige werkzaamheden passend binnen de doelstellingen van de organisatie en specifieke opdrachten binnen de teams.

Functie-eisen

 •  Relevante juridische opleiding op HBO+ niveau.

•  Aantoonbare ervaring als juridisch adviseur.

•  Generalistische juridische kennis en vaardigheden zijn noodzakelijk.

•  Sterke persoonlijkheid met probleemoplossend vermogen.


Competenties

 • verantwoordelijkheid

• omgevingsbewust

• initiatief

• zelfreflectie

• klantgerichtheid

• samenwerken

• communiceren (mondeling en schriftelijk)

Informatie Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Hannie Daemen, clusterhoofd Dienstverlening (tel. 046-477 7827). Voor vragen over de procedure met Maxime van Hooren, adviseur HRM (tel. 06-15523703).

Selectieprocedure 

Je kunt tot en met 16 januari 2019 reageren via de butto "solliciteren".

building

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Hannie Daemen van Gemeente Sittard-Geleen ( 046-4777827)

Over de Gemeente Sittard-Geleen

Sittard-Geleen is een gemeente met circa 97.000 inwoners. In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 800 mensen in de verschillende stadsdelen. Samen zorgen zij ervoor dat de inwoners van Sittard-Geleen trots zijn op hun gemeente en hun leefomgeving. Grote projecten als de verbreding van de A2 en de bouw van het multifunctionele complex de Ligne dragen daaraan bij. Maar ook de organisatie van onderwerpen dichtbij huis zijn van groot belang. Denk daarbij aan het beheer van de openbare ruimte, versterken van het verenigingsleven, welzijn en zorg . De Gemeente Sittard-Geleen is er voor de burger, maar vergeet ook zeker het bedrijfsleven niet. De gemeente zorgt ervoor dat de omstandigheden voor bedrijven die zich hier willen vestigen optimaal zijn. Dit streven vereist verantwoordelijkheidsgevoel, resultaat- en klantgerichtheid. Dit zijn voorname eigenschappen die wij zoeken bij nieuwe collega’s.

meer over Gemeente Sittard-Geleen

Adres

Markt 1
6161 GE Sittard

14 046