Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Provincie LimburgFinancieel Adviseur, schaal 13

Financieel Adviseur, schaal 13

Financieel Adviseur, schaal 13

Werken bij de Provincie Limburg

Samen aan de slag, in Limburg bereiken we meer!

Het cluster Financiën is dé professionele, klantgerichte financiële dienstverlener die de Provincie Limburg optimaal faciliteert. Het cluster staat voor een gezonde, transparante en toekomstbestendige financiële huishouding. Proactief speelt het cluster in op de (veranderende) politieke actualiteit en maatschappelijke ontwikkelingen.

De Provincie Limburg heeft binnen het cluster Financiën drie vacatures beschikbaar voor een

financieel adviseur (3,0 fte)

vacaturenummer 2019FIN03

Vanuit de politieke keuze om het vermogen van de provincie Limburg revolverend te investeren in de Limburgse samenleving is sinds 2013 een forse portefeuille opgebouwd van deelnemingen, leningen, garantstellingen en erfpachtconstructen. Zo bestaat de portefeuille inmiddels o.a. uit 45 deelnemingen met een door de provincie geïnvesteerd vermogen van 400 miljoen euro en voor 350 miljoen euro aan verstrekte leningen.

Wij zoeken

een enthousiaste collega, die vanuit zijn of haar financiële achtergrond integraal adviseert en een pro-actieve bijdrage levert aan de realisatie van de provinciale doelen en maatschappelijke opgaven in de provincie Limburg. Meebewegen in een dynamisch bestuurlijk speelveld is voor jou vanzelfsprekend. Bij alle drie de functies gaat het om het verstrekken van onafhankelijk financieel advies in het kader van deelnemingen, leningen, garantstellingen, grond- en vastgoedexploitaties en erfpachtconstructen. Bij één van de drie functies zal naast voorgenoemde adviesfunctie ook een deel van de werkzaamheden bestaan uit het beheren en monitoren van het provinciale vermogen in de volle breedte, het zogenaamde portfoliomanagement.

Jij:

 • analyseert, beoordeelt, adviseert en valideert businesscases voor mogelijke participaties in deelnemingen, leningen, garantstellingen, grond- en vastgoedexploitaties en erfpachtconstructen door de provincie alsmede over de governancestructuur behorende bij deze deelnemingen;
 • acteert als sparringpartner voor het College van Gedeputeerde Staten, de directie, de clustermanagers en project- en programmamanagers binnen de Provincie Limburg;
 • draagt zorg voor financiële structurering op zowel project- als op portfolioniveau;
 • adviseert vanuit je financiële achtergrond in complexe subsidierelaties;
 • ontwikkelt, vanuit je adviesrol, het strategisch financieel beleid en bijbehorende P&C-producten, waaronder het beleid voor een effectief en efficiënt beheer van provinciale deelnemingen, financieringen, erfpachtconstructies, grond- en vastgoedexploitaties en andere financiële instrumenten;
 • voert werkzaamheden uit en adviseert het college van Gedeputeerde Staten, directie, clustermanagers en programma-/projectleiders omtrent het beheren van deelnemingen, waaronder de voorbereiding van de algemene vergaderingen van aandeelhouders, en het beheren van financieringen, garantstellingen en erfpachtconstructen;
 • beheert d.m.v. portfoliomanagement het provinciale vermogen in de volle breedte (deelnemingen, financieringen, garantstellingen, erfpachten, gronden en vastgoed);
 • draagt zorg voor adequaat kennismanagement voor alle financiële adviseurs;
 • draagt zorg voor het aantrekken van extern revolverend kapitaal voor Limburgse projecten via bijvoorbeeld EIB, Invest-NL etc.;
 • onderhoudt contacten met het externe krachtenveld en weet interne en externe ontwikkelingen goed te volgen en scherp te analyseren;
 • voert op strategisch-tactisch niveau overleg, analyseert maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en beziet de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de Provincie;
 • weet de bestuurlijke en/of politieke druk, behoeften, gevoeligheden tijdig te signaleren en te vertalen naar concrete acties en beleidsvoorstellen en/of alternatieven;
 • bent in staat om bestuurlijke overleggen te voeren waarin de beleidsstandpunten worden verdedigd en je onderkent tijdig strategische koerswijzigingen;
 • bent betrokken en flexibel inzetbaar en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.


Wij vragen

 • een academisch denk- en werkniveau blijkend uit o.a. een afgeronde studie bedrijfseconomie of bedrijfskunde liefst aangevuld met een postdoctorale opleiding op dit vlak;
 • inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en kennis van algemene ontwikkelingen;
 • het vermogen om goed te communiceren op bestuurlijk en ambtelijk niveau en je beschikt over goede vaardigheden op niveau van bestuurlijke sensitiviteit;
 • meerjarige aantoonbare ervaring met financiële advisering in bedrijfsleven of in een overheidsorganisatie. Ervaring in een politieke organisatie is een pré;
 • actuele fiscale kennis op het gebied van VPB en BTW;
 • ervaring met het beheren van deelnemingen;
 • kennis van openbare financiën, dit is een pré;
 • een “hands on” mentaliteit met een resultaatgerichte werkstijl die zich kenmerkt door samenwerkingsgerichtheid, flexibiliteit, stressbestendigheid, klantgerichtheid, vernieuwingskracht, creativiteit, representativiteit, transparantie en daadkracht.


Wij bieden

een boeiende fulltime baan, met een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek van minimaal € 4.170,61 en maximaal € 5.958,01 in schaal 13 (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring en exclusief IKB). Dat alles in een professionele werkomgeving, met de maatschappij als inspiratiebron.

 

De Provincie Limburg beschikt over prima secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het Individuele Keuze Budget van ca. 22%. Hierin is onder andere het vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%) opgenomen Je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. Zo kan je maandelijks actief keuzes maken die passen bij je individuele behoeften en op deze wijze jouw maandelijkse inkomen beïnvloeden.

Interesse?

Dan zien wij jouw sollicitatie graag vóór 19 juni 2019 tegemoet. Je kunt deze mailen naar solliciteren@prvlimburg.nl, aan het college van Gedeputeerde Staten, Personeel en Organisatie onder vermelding van vacaturenummer 2019FIN03.


Eerst meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Rene Smeets, clustermanager Financiën via telefoonnummer +31 (0)6 21 83 60 65.

De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 26 juni 2019.

Overige informatie

Als onderdeel van de wervings- en selectieprocedure zal aan iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd worden.

De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om deze VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.