Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Provincie LimburgMedewerker Interbestuurlijk Toezicht (IBT) informatie- en archiefbeheer (0,8 fte) bij Provincie Limburg

Medewerker Interbestuurlijk Toezicht (IBT) informatie- en archiefbeheer (0,8 fte) bij Provincie Limburg

Medewerker Interbestuurlijk Toezicht (IBT) informatie- en archiefbeheer (0,8 fte) bij Provincie Limburg

Medewerker Interbestuurlijk Toezicht (IBT) informatie- en archiefbeheer (0,8 fte) bij Provincie Limburg

Als medewerker Interbestuurlijk Toezicht informatie- en archiefbeheer werk je aan het moderniseren van het Interbestuurlijk Toezicht op gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en het Waterschap Limburg. Dit doe je vanuit je analytisch vermogen, no-nonsense mentaliteit en oplossingsgerichte instelling. Hiervoor beschik je over actuele, gedegen kennis van en ervaring met archiefwetgeving en informatie- en archiefbeheer, met een accent op digitalisering bij overheden. Je werkt in deze functie nauw samen met de IBT-coördinator en de provinciearchivaris.  

In deze functie ben je onderdeel van het IBT-team

Het IBT-team werkt vanuit verschillende clusters  van de Provincie Limburg en is momenteel sterk in beweging: er is een landelijk traject om het toezicht te moderniseren en er zijn enkele wetswijzigingen op komst die het IBT ook betreffen (Omgevingswet, Wet digitale overheid, modernisering Archiefwet). Dit illustreert dat het vakgebied (digitaal) informatiemanagement volop in beweging is. Anders werken en denken, innovatie en digitalisering stellen nieuwe eisen aan overheidsinstellingen, medewerkers en ketenpartners. Het IBT-team werkt onder andere vanuit het cluster Organisatie en Informatie. O&I vormt het expertisecentrum van de provincie m.b.t. de ontwikkeling en het beheer van Informatievoorzieningen, de opbouw en toepassing van Informatie en de inrichting van de processen. Hiermee faciliteert het de provinciale organisatie op zodanige wijze dat de juiste informatie van de juiste kwaliteit, op het juiste moment en op de juiste plaats aanwezig is tegen aanvaardbare kosten.


 ‘Samen zet het IBT-team haar passie en deskundigheid in om andere overheden te helpen professionaliseren op het gebied van (digitaal) informatie- en archiefbeheer.’


Dit doet een Medewerker Interbestuurlijk Toezicht (IBT) informatie- en archiefbeheer

Je staat aan de lat voor het mede vormgeven van het risicogericht toezicht houden door de Provincie Limburg op informatie- en archiefbeheer.


Op basis van verstrekte toezichtinformatie (vragenlijsten en KPI-rapportages) van Limburgse gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en het Waterschap Limburg voer je overleggen met deze partijen over de status van het informatie- en archiefbeheer binnen hun organisaties en het verbeteren daarvan. Door bijvoorbeeld het uitvoeren van praktijktoetsen beoordeel je de kwaliteit. Je kent de gemeentelijke organisaties en haar uitdagingen, bent inhoudelijk gesprekspartner voor de gemeentelijke verantwoordelijken voor archief- en informatiebeheer en bent actief in het opbouwen en onderhouden van relevante interne en externe netwerken.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het verstrekken van advies aan het College van Gedeputeerde Staten van Limburg naar aanleiding van de ontvangen en beoordeelde systematische toezichtinformatie. Bijvoorbeeld over het beklimmen van de wettelijke interventieladder. Dit alles doe je via de IBT-coördinator.

Tevens lever je een bijdrage aan het organiseren en stimuleren van kennisoverdracht tussen de Provincie Limburg, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en het Waterschap Limburg op het gebied van digitaal informatiebeheer.

Ook neem je actief deel aan relevante overlegstructuren in het vakgebied.


Om deze functie juist te bekleden ben je zorgvuldig en betrouwbaar in je werk en ga je juist om met vertrouwelijke informatie. Ook ben je in staat om je te richten op meerdere projecten tegelijk en kun je hierin goed prioriteren.


Tot slot heb je een goed gevoel voor bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen, heb je oog voor representatie en kun je strategisch en tactvol opereren. Je hebt inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits.


Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders

Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie. De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

Wij vragen:


  • Hbo+ werk- en denkniveau met minimaal een hbo-diploma informatiemanagement of vergelijkbaar;
  • Een archiefdiploma is een pre;
  • Ervaring op het gebied van archieftoezicht, het interpreteren van KPI-rapportages en het uitvoeren van praktijktoetsen;
  • Aantoonbare kennis en minimaal 5 jaar ervaring met hedendaagse documentaire informatievoorziening en informatietechnologie;
  • Vaardig in het inschatten van bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheden en posities van belanghebbende partijen;
  • Ruime ervaring met advisering en het werken in een complexe omgeving met tegenstrijdige belangen.


Wij bieden jou:


  • Een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal € 3.471,56 en maximaal € 4.959,40 in schaal 11 (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring);
  • Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%). Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
  • Persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar;
  • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met uitzicht op verlenging voor onbepaalde tijd.

Solliciteer naar de vacature Medewerker IBT informatie- en archiefbeheer

Wij zien jouw sollicitatie graag vóór 9 juli 2020 tegemoet. Je kunt deze mailen naar solliciteren@prvlimburg.nl ten aanzien van het college van Gedeputeerde Staten, Personeel en Organisatie onder vermelding van vacaturenummer 2020OI02.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.


Wil je eerst meer weten over de vacature? Neem vrijblijvend contact op met Ron Helwig, clustermanager Organisatie & Informatie via telefoonnummer 06 15 19 28 01.


Overige informatie

De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.


Voor deze functie geldt het risicoprofiel integriteit.


In de laatste fase van de procedure zal een vertegenwoordiging van het cluster worden ingeschakeld.