Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Planeconoom

Planeconoom

Werken bij de Provincie Limburg

Samen aan de slag, in Limburg bereiken we meer!

De Provincie Limburg kiest ervoor om vanuit een actieve houding invulling te geven aan de ontwikkeling en uitvoering van de structuurversterking van haar economie.

De Provincie wil projecten mede initiëren en ontwikkelen. Ze wil deze ambitie kracht bijzetten door risicodragend te investeren, om op deze wijze een krachtige impuls te geven aan de realisatie in partnership met de private sector.

De Provincie Limburg heeft binnen het cluster Ontwikkeling een vacature beschikbaar voor een

planeconoom (1,0 fte)

vacaturenummer 2018ONT03

Binnen het cluster staat planeconomie voor alle werkzaamheden op het gebied van planeconomie, vastgoedeconomie en financial engineering.

Wij zoeken

een planeconoom die:

 • verantwoordelijk is voor economische en financiële haalbaarheidsonderzoeken of beoordeelt door derden opgestelde onderzoeken;
 • adviseert bij het uitwerken van het provinciale grondbeleid;
 • ontwikkelt en implementeert financieel, economische en operationeel risicobeleid ten aanzien van de projecten van de provincie, met het doel te komen tot een rechtmatige, doelmatige en doelgerichte bedrijfsvoering;
 • participeert in (ruimtelijke) projecten en adviseert ten aanzien van de planeconomische en financiële componenten vanaf het eerste ontwerp tot en met de uitvoering met als doel het maken van haalbare en uitvoeringsgerichte ruimtelijke plannen en projecten;
 • op project- en/of gebiedsniveau partijen bij elkaar brengt en draagt zorg voor een gerichte afstemming met het oogmerk gemeenschappelijke projecten te realiseren;
 • verantwoordelijk is voor de financieel economische planbegeleiding. Daartoe stel je gebieds- en grondexploitaties op, beoordeelt en stuurt op de financieel –economische haalbaarheid van deze plannen;
 • zorg draagt voor het actualiseren, monitoren, analyseren, adviseren en rapporteren t.a.v. de door de zelf opgestelde gebieds- en grondexploitaties. Hierbij hoort ook het uitvoeren van risicoanalyses;
 • bijdraagt aan het opstellen van rapportages over de uitvoering van het grondbeleid aan Provinciale Staten, zoals, de begroting en de jaarrekening.

Jij:

 • beschikt over minimaal HBO denk- en werkniveau in een relevante richting, bijvoorbeeld economie en aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van (her)ontwikkeling van vastgoed, dan wel relevante werkervaring bij voorkeur bij de overheid, corporatie wereld of bedrijfsleven;
 • hebt kennis op het gebied van grondexploitaties, residuele grondwaardebepalingen, cash-flow berekeningen en vastgoedberekeningen;
 • hebt tevens ervaring met samenwerkingsconstructies tussen publieke en private partijen;
 • hebt een goede bestuurlijke, politieke en maatschappelijke antenne en weet te anticiperen op aanstaande ontwikkelingen door initiatieven te ontplooien en te concretiseren;
 • bent resultaatgericht, beschikt over een zakelijke instelling en een probleemoplossende werkhouding;
 • hebt goede contactuele en communicatieve vaardigheden;
 • beschikt over een tactvolle, pro-actieve en klantgerichte opstelling, overtuigingskracht en besluitvaardigheid;
 • hebt vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van strategische standpunten, scenario’s en alternatieven.

Wij bieden

een boeiende fulltime baan, met een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek van minimaal € 3.287,60 en maximaal € 4.696,60 in schaal 11 (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring en exclusief IKB). Dat alles in een professionele werkomgeving, met de maatschappij als inspiratiebron.

De Provincie Limburg beschikt over prima secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het Individuele Keuze Budget van ca. 22%. Hierin is onder andere het vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%) opgenomen Je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. Zo kan je maandelijks actief keuzes maken die passen bij je individuele behoeften en op deze wijze jouw maandelijkse inkomen beïnvloeden.

Interesse?

Dan zien wij jouw sollicitatie graag vóór 26 januari a.s. tegemoet. Je kunt deze mailen naar solliciteren@prvlimburg.nl aan het college van Gedeputeerde Staten, Personeel en Organisatie onder vermelding van vacaturenummer 2018ONT03.

Eerst meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Giel Bergenhuizen, adjunct-clustermanager Ontwikkeling, telefoonnummer +31 6 55 19 08 21.


Overige informatie

Als onderdeel van de wervings- en selectieprocedure zal aan iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd worden.

De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om deze VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

Medewerkers van de Provincie Limburg en de gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Het staat medewerkers van deze organisaties dus vrij op interne vacatures bij deze vier organisaties te reflecteren. De sollicitanten hebben allemaal dezelfde status van interne kandidaat.

Oud-medewerkers van de Provincie Limburg, die in het kader van de vorming Regionale Uitvoeringsdienst Limburg bij de Provincie Limburg gelden als interne kandidaat, zijn vrij om te reflecteren op interne vacatures van de Provincie Limburg. Deze sollicitanten hebben allemaal dezelfde status van interne kandidaat.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.