Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Provincie Limburg(senior) adviseur Public Affairs Brussel

(senior) adviseur Public Affairs Brussel

(senior) adviseur Public Affairs Brussel

Bouw jij mee aan het Limburg van morgen?


Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders. In meerdere opzichten. Want waar kun je onder één dak bijvoorbeeld nieuwe woonwijken helpen ontwikkelen, de vernieuwing aanjagen van openbaar vervoer, campusterreinen tot bloei brengen of duurzame energieproductie stimuleren?

Juist: bij ons! We werken altijd in samenwerking met anderen, binnen en buiten de landsgrenzen, om deze mooie provincie op de kaart te zetten als de eigenzinnige regio aan de rand van Nederland en in het hart van Europa.

De inhoud van ons werk en de dynamiek van onze omgeving maken dat wij een bijzondere werkgever zijn. Maatschappelijk georiënteerd en gedreven om onze medewerkers maximaal tot hun recht te laten komen. Door volop ruimte te bieden bijvoorbeeld om te leren en ontwikkelen, via onze eigen academie met op maat gemaakte ontwikkeltrajecten, externe trainingen en interne programma’s. Zo helpen we elkaar om daadwerkelijk de experts en aanjagers te zijn die de samenleving nodig heeft en alle verantwoordelijkheid te nemen die daarbij hoort.


Cluster Strategie

Het cluster Strategie geeft richting aan de provinciale organisatie zodat deze in staat is huidige en toekomstige bestuurlijke ambities zo goed mogelijk te realiseren en geeft het bestuur zicht op de voortgang. Vanuit deze missie is de kernactiviteit van het cluster het adviseren en ondersteunen van het bestuur en de directie bij het bepalen van een herkenbare koers. Strategie bereidt strategische beslissingen van bestuur en directie voor en vertaalt deze door in samenwerking met overige clusters en heeft daarbij bijzonder oog voor het leggen van dwarsverbanden. Strategie kent grofweg drie kernfuncties: het in beeld houden van maatschappelijke ontwikkelingen en monitoren van de bijdrage van de Provincie; het doen van voorstellen voor nieuwe of aangepaste inzet van de Provincie; het verankeren van nieuwe ontwikkelingen in provinciaal beleid.De Provincie Limburg heeft binnen het cluster Strategie een functie beschikbaar voor een


(senior) adviseur Public Affairs Brussel (1,0 fte)

vacaturenummer 2019STR01


een enthousiaste collega die, in een politiek bestuurlijke context, verbindend en agendasettend acteert met focus op public affairs richting Brussel (en daarbij proactief verbindingen legt met de Public Affairs-posten in Den Haag en/of Düsseldorf).
Wat ga je doen?

Jij:

·        adviseert het bestuur en de organisatie (directie en beleidsclusters) over ontwikkelingen in de Europese Unie en signaleert relevante maatschappelijke ontwikkelingen voor de strategische koers van de provincie in algemene zin en ontwikkeling van beleid in specifieke zin);

·        zorgt voor het vormgeven van bestuurlijke relaties en het verwerven van in- en extern draagvlak;

·        onderhoudt en breidt politiek-bestuurlijke netwerken uit (richting Europese instellingen, met name de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Permanente Vertegenwoordiging en het Comité van de Regio’s);

·        bent binnen het team van adviseur Public Affairs medeverantwoordelijk voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie, uitvoering en evaluatie van de ‘agenda samenwerking buurlanden en public affairs’ en advisering aan het bestuur over de lobbydoelstellingen richting de Europese Unie, in samenhang met de buurregio’s;

·        vertegenwoordigt als teamspeler samen met de andere adviseurs Public Affairs de Provincie Limburg in de verschillende regeringssteden op een warme, toegankelijke wijze met verstand van zaken;

·        initieert de samenwerking (allianties) met strategische (grensoverschrijdende) partners bij overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen en stelt gericht gezamenlijke lobbytrajecten op;

·        organiseert en/of coördineert activiteiten (werkbezoeken, strategische netwerkmomenten en lobbygesprekken) ten behoeve van het versterken van het netwerk en het voorzien in relevante informatie. 

·        onderhoudt netwerken met stakeholders (beleidsmedewerkers, journalisten, collega-adviseurs PA) en functioneert als eerste aanspreekpunt van Limburg binnen het Huis van de Nederlandse Provincies (IPO).Wie zoeken wij? 

Wij zijn op zoek naar kandidaten:

·        met een academisch werk- en denkniveau;

·        met een warme persoonlijkheid die omkijkt naar collega’s, zich volop voor Limburg wil inzetten en over de benodigde flexibiliteit voor het lobbywerk beschikt (o.a. qua werktijden en reizen tussen Maastricht en Brussel);

·        met kennis van het functioneren van (de verschillende lagen van) het openbaar bestuur; strategisch inzicht in de werkterreinen van de Provincie Limburg is een pré;

·        met kennis van politiek-bestuurlijke verhoudingen met andere overheden en de ontwikkelingen op het vlak van public affairs;

·        die inzicht hebben in zowel politiek maatschappelijke verhoudingen als in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de organisatie;

·        met optimale sociale adviesvaardigheden voor het afstemmen van politiek-bestuurlijke onderwerpen met gedeputeerden, de ambtelijke organisatie en de partners van de Provincie Limburg;

·        met een aantoonbaar relevant netwerk in Brussel

·        die beschikken over lobbyvaardigheden

·        met vaardigheid in het omgaan met vertrouwelijke en politiek gevoelige informatie;

·        met aantoonbare ervaring met het in woord en schrift formuleren in begrijpelijke Nederlandse, Franse en Engelse taal. Vanwege de standplaats Brussel is beheersing van meerdere moderne talen (m.n. het Frans) op hoog niveau wenselijk.

Wat bieden wij?

Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 3.879,07 en maximaal

€ 5.541,52 bruto per maand in salarisschaal 12 op basis van een 36-urige werkweek.


De Provincie Limburg beschikt over prima secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%. Hierin is onder andere het vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%) opgenomen. Je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris of dat je een deel wilt inzetten voor keuzes die passen bij je individuele behoeften.Interesse?

Dan zien wij jouw sollicitatie graag voor 29 september a.s. tegemoet. Je kunt deze mailen naar solliciteren@prvlimburg.nl en richten aan het college van Gedeputeerde Staten, cluster Personeel en Organisatie, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van vacaturenummer 2019STR01.

 

 

Eerst meer weten?

Neem contact op met Paul Baeten, clustermanager Strategie, telefoonnummer (0031) 6 21 51 75 92 of per email: pcmg.baeten@prvlimburg.nl.Overige informatie

Als onderdeel van de wervings- en selectieprocedure zal aan iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd worden.

De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om deze VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.


Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.


In de laatste fase van de procedure zal een vertegenwoordiging van het cluster worden ingeschakeld.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.