Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Sittard-GeleenBestuursondersteuner (2 fte)

Bestuursondersteuner (2 fte)

Bestuursondersteuner (2 fte)

Functiebenaming : Bestuursondersteuner

Omvang: 2 fte, waarvan 1 fte structureel en 1 fte voor de periode begin september 2019 tot medio februari 2020 (vervanging wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof)

Team:  Bestuur & Communicatie

Schaalniveau :  11 


Algemene informatie

Het team Bestuur en communicatie heeft tot hoofdtaken de beleidsadvisering richting bestuur en directie (en een schakelfunctie richting de griffie) op het gebied van bestuurlijke besluitvorming, bestuurszaken, communicatie, citymarketing/profilering, representatie en lobby, geeft deze (mede) vorm en bewaakt deze vanuit samenhang tussen besluitvorming en uitvoering. Het team is verantwoordelijk voor het communicatie- en representatiebeleid. De unit college- en directiesecretariaat en het secretariaat van de commissie bezwaar maken onderdeel uit van het team.

Binnen het team is de functie bestuursondersteuner ingebed. Deze medewerker ondersteunt een wethouder. De bestuurlijke kant van communicatie, die cruciaal is voor het imago van de stad, wordt hierdoor geborgd. Deze sluit nauw aan op de communicatieve kant van de vakafdelingen. De functionaris werkt nauw samen met de (medewerkers in de) lijnafdelingen, respecteert hiërarchie en lijnverantwoordelijkheid, maar fungeert waar mogelijk c.q. gewenst wel resultaatgericht en collegiaal “als katalysator of smeerolie”. 

Hoofdtaken

  • Woordvoering richting pers, vakbladen, overige media, etc. en monitoring van reacties op bestuurlijke aangelegenheden op social media;
  • Schrijven professionele speeches;
  • Begeleiden, schrijven en/of redigeren van toespraken, voorwoorden, etc.;
  • Evenementenorganisatie, bij bijzondere gelegenheden, zoals persgesprekken op locatie of bedrijfsbezoeken;
  • Professionalisering kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming, m.n. door signaleren van (communicatie-)issues (trends, actualiteiten, etc.) waarover proactief geadviseerd wordt en verbindingen maken tussen vakafdelingen;
  • Crisiscommunicatie; Advisering over, begeleiding van etc. de wethouder bij publieke optredens, in media, etc.;
  • Gemeentelijke/regionale rampenorganisatie: Bewaking proces, tijdens werktijd tevens voorlichter, buiten werktijd piket;
  • Ondersteunende taken zoals plannen, bewaken en verbindende contacten zowel intern als extern


Functie-eisen 

• HBO werk- en denkniveau;

• Minimaal Beroepsopleiding Communicatie (niveau C);

• Gerichte opleiding op het gebied van speeches schrijven, media en crisiscommunicatie;

• Relevante werkervaring (is een pré).


Competenties

 • Omgevingsbewust

• Verantwoordelijkheid

• Visie

• Analytisch vermogen

• Inlevingsvermogen

• Communicatief 

Informatie

Medewerkers van de provincie Limburg en de gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Het staat medewerkers van deze organisaties dus vrij op interne vacatures bij deze vier organisaties te reflecteren. De sollicitanten hebben allemaal dezelfde status van interne kandidaat.

Voor nadere informatie over de functie kun je tot 18 april en op 6 mei contact opnemen met Maurice Gorissen, manager team Bestuur & Communicatie (tel. 046-4778515). Voor vragen over de procedure met Relinde Zits, adviseur HRM (tel. 046-4777463).

Selectieprocedure 

Je kunt tot 7 mei reageren via de button "solliciteren"

De eerste ronde van de selectiegesprekken vindt plaats op 10 mei a.s. tussen 9-13 uur.building

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Maurice Gorissen van Gemeente Sittard-Geleen ( 046-477 8515)

Over de Gemeente Sittard-Geleen

Sittard-Geleen is een gemeente met circa 97.000 inwoners. In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 800 mensen in de verschillende stadsdelen. Samen zorgen zij ervoor dat de inwoners van Sittard-Geleen trots zijn op hun gemeente en hun leefomgeving. Grote projecten als de verbreding van de A2 en de bouw van het multifunctionele complex de Ligne dragen daaraan bij. Maar ook de organisatie van onderwerpen dichtbij huis zijn van groot belang. Denk daarbij aan het beheer van de openbare ruimte, versterken van het verenigingsleven, welzijn en zorg . De Gemeente Sittard-Geleen is er voor de burger, maar vergeet ook zeker het bedrijfsleven niet. De gemeente zorgt ervoor dat de omstandigheden voor bedrijven die zich hier willen vestigen optimaal zijn. Dit streven vereist verantwoordelijkheidsgevoel, resultaat- en klantgerichtheid. Dit zijn voorname eigenschappen die wij zoeken bij nieuwe collega’s.

meer over Gemeente Sittard-Geleen

Adres

Markt 1
6161 GE Sittard

14 046