Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Sittard-GeleenHoofd Ruimtelijke Projecten en Beheer (RP&B)

Solliciteer

Solliciteer voor zaterdag 29 december

Solliciteer

Hoofd Ruimtelijke Projecten en Beheer (RP&B)

Hoofd Ruimtelijke Projecten en Beheer (RP&B)

Een stevige en stimulerende topmanager met oog voor de professionalisering van medewerkers en dienstverlening van de organisatie. Het nieuwe hoofd begrijpt het politiek-bestuurlijke spel en kan hierop verbinden naar de ambtelijke organisatie. Het nieuwe hoofd heeft overwicht, is duidelijk, verbindt en inspireert.

De stad

De gemeente Sittard-Geleen is een van de grootste gemeenten van Limburg met ruim 93.000 inwoners. De gemeente Sittard-Geleen is de centrumgemeente van de westelijke mijnstreek, een regio met enorme economische ontwikkelingen en economisch potentieel. Met de Brightlands Chemelot Campus heeft Sittard-Geleen binnen haar grondgebied een innovatie-locatie die leidend is in de wereld. Door de combinatie van grote bedrijven die er al traditioneel gevestigd waren, aangevuld met tientallen start-ups, is er een bruisend economisch klimaat ontstaan dat, samen met de VDL-locatie Nedcar in Born, tot de nieuwe ruggengraat van de economische infrastructuur van Limburg behoort.

Eén stad, één organisatie (ESEO). Dat is de titel van de organisatievisie van de gemeente Sittard-Geleen, waarmee de organisatieontwikkeling een aantal jaar geleden is ingezet. Sittard-Geleen wil met een relatief slanke en platte organisatie staan voor een vertrouwenwekkende ondersteuning van het bestuur en goede dienstverlening naar klanten en partners. Alle medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen werken in het dynamische spanningsveld van aan de ene kant een enorme economische potentie van de regio en een ambitieus bestuur, en anderzijds de keuze om met weinig mensen en middelen mooie resultaten neer te zetten. De financiële positie waarin de gemeente verkeert stelt zowel bestuur als management voor een pittige opgave in het realiseren van hun ambities. Al met al kenmerkt Sittard-Geleen zich door een zeer dynamische omgeving.

Het cluster

Het cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer bestaat uit vier teams die elk integraal aangestuurd worden door een teammanager. Team Planning en Opdrachten, team Beheer en Ontwerp, team Projecten en team Wijkbeheer. De medewerkers binnen het cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer zorgen voor de openbare ruimte en het gemeentelijk vastgoed van Sittard-Geleen. Met hun projecten dragen ze bij aan de ontwikkeling en de kwaliteit van de stad. Samen met burgers, bedrijven en instellingen creëren zij een veilige en duurzame leefomgeving. De formatie eigen personeel van het cluster bedraagt ruim 125 fte.

De opgave

Het nieuwe hoofd gaat voorop in het mede vormgeven en uitdragen van de organisatiecultuur van de gemeente Sittard-Geleen. Dit houdt in: verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap tonen van taken en resultaat neerzetten. Dit in combinatie met omgevingsbewustzijn, aangezien de gemeente Sittard-Geleen inwonersparticipatie hoog in het vaandel heeft staan. De ideale kandidaat is een betrokken en stevige persoonlijkheid, die mensen kan verbinden, onderling, en aan de opgaven waar de organisatie voor staat. De persoon is een procesmatige denker en regisseur, iemand met voldoende abstractieniveau om zich niet te laten verleiden door de waan van de dag. Resultaatgericht en verantwoordelijk voor de resultaten van het cluster maar ook samenwerkend voor de organisatie als geheel. De kandidaat die wij zoeken is een topmanager met een goed gevoel voor tempo en timing in processen, goed zicht op kwaliteiten van medewerkers en daarnaast ook samenwerkingsgericht, met oog voor de integraliteit van de verschillende beleidsterreinen.

Het hoofd van het cluster is zichtbaar, bevlogen over werken bij de gemeente en inspirerend naar medewerkers en anderen. Denkend in kansen en mogelijkheden, maar wel telkens met oog op het resultaat. Daarbij heeft u een scherp oog voor de noodzaak om efficiënt met publieke middelen om te gaan. U weet effectief te schakelen tussen verschillende niveaus, belangen en bestuurlijke

verbanden, zowel binnen als buiten de organisatie. U heeft oog en gevoel voor de belangrijke sparringrelatie met het bestuur. U bent standvastig en koersvast, pakt door en heeft eerder laten zien complexe opgaven tot een goed einde te brengen en het probleemoplossend vermogen van het cluster te vergroten. Het nieuwe hoofd heeft ruime leidinggevende ervaring in de top van een organisatie en affiniteit met een politiek gestuurde omgeving.

Functie-eisen

 • Een afgeronde HBO/academische opleiding.
 • Ruime ervaring als integraal manager in een complexe bestuurlijke context.
 • Gedegen kennis van en ervaring met verschillende beleidsterreinen in een gemeentelijke context, met name in het ruimtelijke domein.
 • Ervaren in het (bege)leiden van organisatieontwikkeling en verandertrajecten.
 • Aantoonbare senioriteit als gesprekspartner van bestuur en management

Competenties

 • Visie
 • Regisseren
 • Verantwoordelijkheid
 • Ondernemingszin
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn/politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Leidinggeven

Arbeidsvoorwaarden

Een boeiende uitdaging met een bij de functie en verantwoordelijkheden passende beloning. Het betreft een functie voor onbepaalde tijd. De organisatie kent daarnaast een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket, ambitieuze en gedreven collega’s en volop ruimte voor ontplooiing.

Inlichtingen

Gemeente Sittard-Geleen wordt in deze procedure begeleid door W&S-bureau Delfin Executives. Voor meer informatie over de procedure, functie en arbeidsvoorwaarden kunt u contact opnemen met mevrouw Elise Lansu (06-23909009) of de heer Max Ruiters (06-46117342), beiden partner bij Delfin Executives.

Solliciteren

Wij kijken er naar uit uw sollicitatie in de vorm van uw Motivatiebrief en CV te ontvangen via onderstaande sollicitatiebutton. De reactietermijn voor deze vacature loopt tot 28 december aanstaande.

Over de Gemeente Sittard-Geleen

Sittard-Geleen is een gemeente met circa 97.000 inwoners. In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 800 mensen in de verschillende stadsdelen. Samen zorgen zij ervoor dat de inwoners van Sittard-Geleen trots zijn op hun gemeente en hun leefomgeving. Grote projecten als de verbreding van de A2 en de bouw van het multifunctionele complex de Ligne dragen daaraan bij. Maar ook de organisatie van onderwerpen dichtbij huis zijn van groot belang. Denk daarbij aan het beheer van de openbare ruimte, versterken van het verenigingsleven, welzijn en zorg . De Gemeente Sittard-Geleen is er voor de burger, maar vergeet ook zeker het bedrijfsleven niet. De gemeente zorgt ervoor dat de omstandigheden voor bedrijven die zich hier willen vestigen optimaal zijn. Dit streven vereist verantwoordelijkheidsgevoel, resultaat- en klantgerichtheid. Dit zijn voorname eigenschappen die wij zoeken bij nieuwe collega’s.

meer over Gemeente Sittard-Geleen

Adres

Markt 1
6161 GE Sittard

14 046