Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Sittard-GeleenIM-adviseur/ Business Relatie Management

IM-adviseur/ Business Relatie Management

IM-adviseur/ Business Relatie Management

Functieomschrijving

We zoeken:

Een collega met een afgeronde Informatiemanagement opleiding ( HBO niveau) die beschikt over een combinatie van informatiekundige/technische kennis en reeds voorhanden of snel te ontwikkelen diepgaande kennis van het betreffende business domein.

Iemand die door duurzame interventies en veranderingen zowel de dienstverlening aan burgers, bedrijven en bezoekers als de interne bedrijfsvoering van het betreffende cluster beter wil maken.

Iemand die wat betreft digitale transformatie zowel de managers binnen het betreffende cluster als de daaraan gekoppelde portefeuillehouders weet te inspireren én hen helpt ‘Digital Masters’ te worden.

Iemand die ondanks de intensieve link met een cluster adviseert en opereert vanuit organisatiebreed belang met een helikopterview en denkend vanuit integraliteit.

Iemand met gevoel voor sociaal-organisatorische processen die rondom ICT-innovaties en ICT-implementaties spelen en hier goed mee weet om te gaan.

Iemand die de meerwaarde van Enterprise Architectuur kan uitleggen & architectuurprincipes,-implicaties en -richtlijnen begrijpt, toepast en vanuit de toepassing in de praktijk feedback geeft over onduidelijkheid, etc..

Dit ga je doen:

 • Je gaat je werkzaamheden uitvoeren voor het cluster Sociale Zaken. Mogelijk dat dit in de toekomst wijzigt naar een domein zoals dat onderkend is door VNG.
 • Je begeleidt het clusterhoofd en de teammanagers van het cluster op een zodanige wijze dat ze steeds beter in staat zijn om sturing te geven aan IV/IT zodat ze hier maximaal nut voor de organisatie, haar burgers, bedrijven, etc. uit haalt.
 • Je houdt bestuur en management gekoppeld aan een organisatie-eenheid (of een team gekoppeld aan een opgave) geïnformeerd over nieuwe technologieën en de daaraan gekoppelde mogelijkheden, beperkingen en kansen.
 • Je begeleidt het management van het cluster bij het ontwikkelen van ideeën over digitale transformatie en de daarvoor benodigde manier van denken.
 • Je ondersteunt bij de strategievorming van een cluster denkend vanuit concernbreed belang.
 • Je definieert samen met de business veranderingsinitiatieven/wijzigingen. Dit is inclusief business case (van compact tot uitgebreid afhankelijk van IV/IT projectdomein), het Minimum Valiable Product en input voor concernbrede prioritering.
 • Je verfijnt veranderingsinitiatieven/wijzigingen die prioriteit hebben gekregen. Je maakt de ideeën concreet zodat ze uitvoerbaar worden. Je voert een basistoets uit m.b.t. privacy, geheimhouding en beveiliging en schakelt indien nodig de P&S adviseur in. Daarnaast waarborg je dat de plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.
 • Hand in hand met de business stel je een visie/ontwerp op voor een kwalitatief hoogwaardige oplossing binnen meegegeven beperkingen en passend bij de Enterprise Architectuur. Indien van toepassing: verken je samen oplossingen en help je mee aan het inkooptraject.
 • Je meet de prestaties van IV/IT op basis van business resultaten. Dit betekent dat de metrieken betrekking hebben op resultaten voor de eindklant (burgers en bedrijven).


Zijn dit jouw kwaliteiten?

 • Omgevingsbewust: Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Je speelt in op deze ontwikkelingen.
 • Verantwoordelijkheid: Je komt gemaakte afspraken na en bent in staat om de gevolgen te accepteren die voorvloeien uit het eigen handelen.
 • Analytisch vermogen en oordeelvorming: Je herkent het echte probleem inclusief de oorzaak of de vraag achter de vraag, je weet de juiste verbanden te leggen en gegevens/handelwijzen in het licht van criteria objectief tegen elkaar af te zetten.
 • Visie: Je weet afstand te nemen van de dagelijkse praktijk. Je bent in staat om je op de middellange termijn te richten. Je vertaalt informatie naar ideeën voor de toekomst.
 • Samenwerken: Je draagt bij aan de harmonie van de groep en aan de optimale inzet van de leden ten behoeve van het groepsdoel, desnoods ten koste van eigen korte termijn belangen.
 • Je beschikt over sterke mondelinge en schriftelijke vaardigheden.


Wij bieden

 • Een fulltime functie van 36 uur per week.
 • De mogelijkheid om één dag in de week vanuit thuis werkzaamheden te verrichten.
 • Flexibele werktijden, dit maakt een balans tussen werk en privé mogelijk.
 • Afhankelijk van de opleiding en ervaring kun je maximaal € 4225,- salarisschaal 10 bij een    fulltime dienstverband   verdienen.
 • Bovenop je salaris bouw je elke maand 17,05% Individueel Keuzebudget (IKB) op. Als medewerker bepaal je zelf wanneer je dit laat uitbetalen.


Unit Informatiemanagement

Je maakt straks deel uit van de unit Informatiemanagement binnen het team Automatisering en Dataservices. Binnen deze unit zijn in totaal 3 andere IM-adviseurs ondergebracht die dezelfde rol voor een ander cluster verzorgen. Jij gaat deze rol invullen voor het cluster ‘Sociale Zaken’. Naast deze IM-adviseurs zijn er 2 IM-adviseurs gekoppeld aan gemeentebrede doorlopende thema’s. Namelijk ‘Data gedreven werken’ en ‘Integratie & hergebruik gegevens’. Ook beschikt de gemeente over een DIM-adviseur verantwoordelijk voor het thema ‘informatiebeheer’.

Informatiemanagement is sinds 2015 de intermediair tussen vragers en aanbieders. Hierbij wordt continue gestreefd naar een gestandaard producten- en dienstenportfolio (PDC) die vanuit concernbreed belang binnen de kaders van I-beleid, I-strategie en Enterprise Architectuur van de gemeente wordt samengesteld. De PDC voldoet aan wetgeving (zoals privacy) en is vanuit een integrale gedachte opgezet. Het gaat niet om het aanbieden van een ‘eenheidsworst’ maar het maken van bewuste keuzes en het stellen van prioriteiten. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat we als organisatie gegroeid zijn in volwassenheid.

Hedendaags wordt van een IV/ICT functie echter meer flexibiliteit en een kortere time to market verwacht. We gaan nu gezamenlijk de volgende transformatie in. Waarbij we van ‘wij faciliteren de business’ samen met de organisatie en stap voor stap steeds meer gaan toegroeien naar ‘wij innoveren de business’. Dit betekent niet dat we de business instrueren wat ze moeten doen, maar de business op basis van inzichten aanzetten tot nieuwe initiatieven. Uiteindelijk zouden we graag bij ‘wij maken geen onderscheid tussen business en IV/IT’ willen uitkomen, waarbij de business en IV/IT in zelforganiserende teams samenwerken aan vraagstukken. Wil jij meehelpen aan deze transformatie?

Jouw reactie

Ben je enthousiast? Dien je motivatie en CV in voor 24 februari 2019 via de button solliciteren.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Wil je meer informatie dan kun je Charlotte Schoonbrood (Informatiemanager) van maandag t/m donderdag bereiken op 0464777844 email charlotte.schoonbrood@sittard-geleen.nl. Voor vragen over de procedure met Bert Habets, adviseur HRM (tel. 046-477 7714) email bert.habets@sittard-geleen.nl..

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Over de Gemeente Sittard-Geleen

Sittard-Geleen is een gemeente met circa 97.000 inwoners. In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 800 mensen in de verschillende stadsdelen. Samen zorgen zij ervoor dat de inwoners van Sittard-Geleen trots zijn op hun gemeente en hun leefomgeving. Grote projecten als de verbreding van de A2 en de bouw van het multifunctionele complex de Ligne dragen daaraan bij. Maar ook de organisatie van onderwerpen dichtbij huis zijn van groot belang. Denk daarbij aan het beheer van de openbare ruimte, versterken van het verenigingsleven, welzijn en zorg . De Gemeente Sittard-Geleen is er voor de burger, maar vergeet ook zeker het bedrijfsleven niet. De gemeente zorgt ervoor dat de omstandigheden voor bedrijven die zich hier willen vestigen optimaal zijn. Dit streven vereist verantwoordelijkheidsgevoel, resultaat- en klantgerichtheid. Dit zijn voorname eigenschappen die wij zoeken bij nieuwe collega’s.

meer over Gemeente Sittard-Geleen

Adres

Markt 1
6161 GE Sittard

14 046