Gemeente Maastricht

Maastricht

Werken bij Gemeente Maastricht

De gemeente Maastricht: iedereen een ster
Maastricht is een Europese stad. Een universiteitsstad. Een 'stadse stad' die ruimte biedt voor spannende ontmoetingen. Zichtbaar creatief, innoverend en ondernemend door veelkleurige bewoners en bedrijven. Een scharnierpunt in een Europese regio. Maar bovenal een stad met een unieke kwaliteit van leven waar iedere Maastrichtenaar meetelt en meedoet. Hier is iedereen een ster.

Het Maastricht van morgen
Bij de gemeente Maastricht werken we aan het Maastricht van morgen. Wij blijven investeren, om het goede te behouden en innovaties te stimuleren. Zowel fysiek, economisch, sociaal-maatschappelijk als in cultuur en kennis. In onze keuzes zijn we helder en betrouwbaar. Wij creëren de randvoorwaarden zodat individuen, groepen en bedrijven kansen krijgen en kunnen benutten.

Internationalisering
De inwonersamenstelling van Maastricht is bijzonder divers. Het inwoneraantal is weliswaar stabiel; de samenstelling verandert sterk. Een op vijf of zes inwoners is internationale student of kennismigrant. Deze groep zorgt voor een grotere dynamiek en een hoog tempo in de stad.Deze dynamiek vraagt van de gemeente Maastricht ook een ander tempo in de organisatie: we moeten flexibel zijn, over onze eigen grenzen heen kijken en denken in kansen en mogelijkheden. Meer samenwerken. We zouden graag de Euregio ontwikkelen als een normaal werkgebied waarin Maastricht haar kennis ook dienstbaar stelt aan de regio. Internationalisering wordt de komende jaren een sleutelwoord in onze organisatie.

Moderne medewerkers
In de context van de externe ontwikkelingen en de organisatieontwikkeling willen we een slagvaardige, wendbare organisatie zijn. Die op tijd diensten en producten van de gewenste kwaliteit levert tegen zo laag mogelijke kosten. Dat lukt alleen met medewerkers die mee willen en kunnen gaan in de daarbij passende manier van denken en werken. Mensen die ontwikkelingsgericht en veranderingsbereid zijn. Mensen die niet alleen kennis en vaardigheden in huis hebben, maar ook het vermogen om die effectief toe te passen in praktijksituaties. Mensen die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Mensen die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef.
Met een brede, internationale blik naar buiten. Die de burger centraal stelt en betrekt, hands on is en proactief. Altijd gericht op het resultaat en bewust van wie of wat nodig is om het resultaat te bereiken.

Talenten en ambities
Daar tegenover staat dat wij onze medewerkers alle gelegenheid willen bieden om zich verder te ontwikkelen en hun talenten en ambities zo veel mogelijk in te zetten op een plek in de organisatie die daarbij past.

Meer informatie
Wil je meer te weten komen over de gemeente Maastricht, kijk dan ook eens op www.gemeentemaastricht.nl.

Delen:
Meer informatie over werken bij Gemeente Maastricht?
Neem contact op met de HR afdeling van Gemeente Maastricht ( 14 043 )

Onze actuele vacatures

Gemeente Maastricht
Maastricht 5561 - 7325 Nog 3 dagen
Gemeente Maastricht
Maastricht 3558 - 5247 Nog 8 dagen
Gemeente Maastricht
Maastricht 3558 - 5247 Nog 4 dagen
Gemeente Maastricht
Maastricht 3014 - 4244 Nog 12 dagen
Gemeente Maastricht
Maastricht 4211 - 5997 Nog 8 dagen
Gemeente Maastricht
Maastricht 4211 - 5997 Nog 17 dagen
Gemeente Maastricht
Maastricht Nog 6 dagen
Gemeente Maastricht
Maastricht 350 - 350 Nog 8 dagen

Ontvang nieuwe vacatures van Gemeente Maastricht per e-mail

Gemeente Maastricht

Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
14 043