Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Jurist

Jurist

Maastricht behoort met circa 122.000 inwoners tot de grotere steden in Nederland. Het is niet alleen een van de oudste steden van het land, maar ook een vitale en veelzijdige universiteitsstad met een gezonde dosis ambities. De ontwikkeling van Maastricht zit in een stroomversnelling, waarbij talrijke initiatieven en ontwikkelingen van binnen en buiten zich aandienen. Maastricht stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het voorzieningenniveau op ruimtelijk, maatschappelijk, economisch en cultureel vlak. Het motto 'mensen maken Maastricht' geeft aan dat 'de mens' centraal staat bij deze kwaliteitsverbetering.

Bij de gemeente Maastricht werk je samen met ongeveer 1.600 collega's aan het Maastricht van morgen. Beleid en Ontwikkeling (BenO) is het organisatieonderdeel dat verantwoordelijk is voor het strategisch beleid van de stad en de stedelijke ontwikkeling. Dat betekent ook dat BenO de opdrachtgever is voor de verschillende interne partijen (bijvoorbeeld Maastricht Sport en Sociale Zaken) en externe partijen (zoals Avenue2, GGD, VVV) die werken aan de uitvoering van beleid en stedelijke ontwikkeling. Het organisatieonderdeel BenO van de gemeente Maastricht bestaat uit de beleidsvelden Ontwikkeling, Economie & Cultuur, Ruimte, Sociaal en Bedrijfsvoering & Control (B&C). Voor het laatstgenoemde beleidsveld zijn wij op zoek naar een nieuwe enthousiaste, proactieve, inhoudelijk sterke en passievolle collega om toe te voegen aan het huidige team.

Jouw uitdaging:

Op een groot aantal overkoepelende terreinen zien we de nationale en Europese wetgeving in toenemende mate complexer en uitgebreid worden. Dit vraagt in toenemende mate om (juridische) kennis dicht bij BenO. Voorbeelden van de toenemende complexiteit zien we op het terrein van (inkoop en aanbestedingen, subsidies op gebied van sociaal en economie & cultuur, privacywetgeving etc.). Al deze terreinen hebben gemeenschappelijk dat ondersteuning en advies bij B&C ligt.

Jouw takenpakket
 • Als jurist ondersteun je de beleidsvelden Economie & Cultuur en Sociaal bij juridische vraagstukken over met name subsidies, aanbestedingen en contracten.
 • Het vertalen van juridische eisen en voorwaarden, in eerste instantie met accent op subsidierecht en opdrachtverlening, in de diverse ambtelijke werkprocessen.
 • Checken van beschikkingen en andere besluiten op bestuursrechtelijke rechtmatigheid.
 • Vraagbaak voor beleidsambtenaren Economie & Cultuur en Sociaal met betrekking tot dagelijkse, niet-complexe vragen op gebied algemeen bestuursrecht.
 • Veel voorkomende leerstukken in begrijpelijke taal uitleggen aan niet-juridische beleidsambtenaren.
Jouw profiel
 • Je beschikt over een master Rechtsgeleerdheid, richting Bestuursrecht; een tweede master in de richting Privaatrecht strekt tot aanbeveling
 • Je hebt grote affiniteit met subsidie-, tender- en opdrachttrajecten en vaardigheid om de juridische aspecten daarvan uit te leggen aan niet-juridische collega's
 • Je beschikt over kennis van het gemeente- en bestuursrecht in het algemeen
 • Je beschikt over sterke contactuele vaardigheden, gericht op dialoog en samenwerking met inhoudelijke ambtenaren die o.a. werkzaam zijn op terreinen cultuur, economie, en het sociaal domein (Jeugd, Wmo, onderwijs, onderwijs, sport etc.)
 • Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
 • Je bent leergierig, ambitieus, stressbestendig en hebt aanleg om in een politiek-bestuurlijke omgeving te opereren
 • Je hebt oog voor de verschillende omgevingsfactoren en weet je het advies duidelijk en helder over te brengen.
Overige competenties:
 • Integer en betrouwbaar
 • Initiatiefrijk en resultaatgericht
 • Analytisch en conceptueel sterk
 • Flexibel
 • Resultaat gedreven werkhouding, daadkracht
 • Communicatief: open, eerlijk, luisterend oor
 • Bestuurlijk/politiek inzicht
Wij bieden:

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1 fte, met een bruto maandsalaris van maximaal € 4859,- schaal 11 (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring).

Verder ontvang je een individueel keuze budget (IKB) dat je naar eigen wens kunt besteden aan diverse zaken zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie, mogelijkheid tot opbouwen van ADV en pensioenopbouw bij het ABP.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAR-UWO.

Ben je enthousiast?
Reageer dan voor 23 augustus 2019 via de button en stuur je motivatie en cv.
Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Hulya Yazar, Manager Bedrijfsvoering en Control 043-3504237 of e-mail hulya.yazar@maastricht.nl

Over Beleid en Ontwikkeling
Maastricht is de hoofdstad van de provincie Limburg en telt meer dan 123.000 inwoners. Het is de geboortestad van de Europese Unie en de euro. De grensligging van Maastricht maakt dat mensen in deze regio grensoverschrijdend denken en handelen, verbinden en bruggen bouwen. Vanuit deze unieke internationale ligging en dit rijke historische verleden kan Maastricht ook wel de bakermat voor Europa genoemd worden. De gemeente werkt samen met de provincie, de universiteit en andere partners aan Europa: 'Working on Europe'.

Maastricht is een sociale en saamhorige stad die zich steeds nadrukkelijker ontwikkelt en profileert als een internationale universiteitsstad. Ons rijke productieve en culturele erfgoed bouwen we samen verder uit in een gezonde, duurzame, kansrijke, veiliger, bereikbare, innovatieve en creatieve stad. Daarmee belooft Maastricht een top leef-, werk- en verblijfsklimaat van Europese allure aan al zijn bewoners, bezoekers en bedrijven.
building

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Hulya Yazar van Gemeente Maastricht ()

Over de Gemeente Maastricht

Maastricht is een Europese stad. Een universiteitsstad. Een 'stadse stad' die ruimte biedt voor spannende ontmoetingen. Zichtbaar creatief, innoverend en ondernemend door veelkleurige bewoners en bedrijven. Een scharnierpunt in een Europese regio. Maar bovenal een stad met een unieke kwaliteit van leven waar iedere Maastrichtenaar meetelt en meedoet. Hier is iedereen een ster.

Bij de gemeente Maastricht werken we aan het Maastricht van morgen. Wij blijven investeren, om het goede te behouden en innovaties te stimuleren. Zowel fysiek, economisch, sociaal-maatschappelijk als in cultuur en kennis. In onze keuzes zijn we helder en betrouwbaar. Wij creëren de randvoorwaarden zodat individuen, groepen en bedrijven kansen krijgen en kunnen benutten.

Wij bieden onze medewerkers alle gelegenheid om zich verder te ontwikkelen en hun talenten en ambities zo veel mogelijk in te zetten op een plek in de organisatie die daarbij past.

meer over Gemeente Maastricht

Adres

Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

14 043