Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente MaastrichtProjectleider Stadsinfra (2 fte)

Projectleider Stadsinfra (2 fte)

Projectleider Stadsinfra (2 fte)

De Uitdaging

Maastricht is een dynamische stad met spraakmakende projecten: projecten waaraan de stad haar betekenis ontleent voor burgers én bezoekers. Team Projectmanagement, onderdeel van Beleid en Ontwikkeling, realiseert deze projecten. Dat gebeurt vanuit vier clusters: Stedelijke Ontwikkeling, Bouw, Ondersteuning en Stadsinfra.

Het cluster Stadsinfra bestaat uit projectleiders, toezichthouders en een werkvoorbereider. In verband met het huidige werkaanbod en versterking van het team zijn wij op zoek naar twee projectleiders Stadsinfra. De projectleider richt zich op groot, projectmatig onderhoud en nieuwe aanleg van boven- en ondergrondse infrastructuur c.q. openbare ruimte. Thema's als bereikbaarheid, overlast, aansprakelijkheid en afstemming met derden vragen om zijn/haar regie.

Is projectmatig werken jou op het lijf geschreven en vind je het een uitdaging om voor het openbaar bestuur te werken in een complexe, projectmatige omgeving? Dan is werken bij Beleid & Ontwikkeling van de stad Maastricht wellicht iets voor jou!

Dit ga je doen
Uiteindelijk ben je als projectleider Stadsinfra vanuit jouw kennis van de stad, de gemeentelijke organisatie en de openbare ruimte:
 • Primair sturend aan de realisatie van projecten op het gebied van grijs, zowel onder- als bovengronds.
 • Je adviseert je interne opdrachtgever in de ontwerpfase van het voorgenomen werk en formuleert de projectopdracht. Daarin leg je de basis voor de uitvoerbaarheid van het plan binnen afgesproken kaders.
 • In de voorbereidingsfase zorg je voor afstemming met interne en/of externe stakeholders en met de werkvoorbereiders ten aanzien van de contractvoorbereiding en de aanbesteding. Daarbij kan zowel sprake zijn van innovatieve contractvormen (UAV-gc), alsook klassieke RAW-contracten.
 • In de uitvoeringsfase treed je, afhankelijk van de gekozen contractvorm, op in een combinatie van rollen zoals contractmanager, omgevingsmanager en/of technisch manager of als directievoerder (inclusief aansturing van de betrokken toezichthouder).
 • Je stemt (project)activiteiten af met de omgeving via informatiebijeenkomsten om zo draagvlak voor en acceptatie van het werk te creëren.
 • Daarnaast coördineer en geef je functioneel leiding aan kleine, multidisciplinaire (project)teams op zowel proces als inhoud.
 • In incidentele gevallen bestaat de mogelijkheid dat je tevens wordt ingezet als projectmanager.
Dit breng jij mee
 • Je bent initiatiefrijk, creatief en gedisciplineerd.
 • Je beschikt over een kritische en constructieve werkhouding en kijkt over de eigen taakgrenzen heen.
 • Je ademt klantgerichtheid uit en bent organisatiebewust en sensitief in relaties.
 • Je werkt planmatig en transparant.
 • Je ben communicatief vaardig zowel in woord als geschrift.
 • Je weet zonder hiërarchische bevoegdheden meerdere disciplines te mobiliseren ten behoeve van het beoogde projectresultaat.
 • Ten slotte ben je een fijne collega die graag samenwerkt, resultaatgericht is en een goed gevoel voor humor heeft.
Daarnaast stellen we ook eisen aan je kennis en ervaring
 • Je hebt een afgeronde opleiding HTS/TU, richting civiele techniek, is een must-have.
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring als projectleider en directievoerder van civieltechnische werken.
 • Relevante werkervaring met rioolwerken is een pré.
 • Je hebt ervaring met voorbereiding en uitvoering van zowel RAW-systematiek (UAV) als innovatieve contractvormen (UAV-gc).
 • Je beschikt over kennis van en aantoonbare ervaring met het begeleiden van aanbestedingsprocedures (zowel onderhands als nationaal en Europees) met EMVI-criteria is een pré.
 • Aantoonbare affiniteit met project- en risicomanagement; ervaring met system- engineering en IPM-rollen(contractmanager, omgevingsmanager, technisch manager) is een belangrijke pré.
Dit bieden wij jou

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1 fte. Het salaris wordt ingepast in schaal 11 (€ 3.348 - € 4.859,-) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.

Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAR- UWO.

Interesse

Dan zien wij jouw sollicitatie graag vóór 23 september 2019 tegemoet.

Eerst meer weten?

Informatie kan worden ingewonnen bij Marco Fröhling, (043-3504625) of bij Jeroen Dassen (043-3504198).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Beleid en Ontwikkeling
Maastricht is de hoofdstad van de provincie Limburg en telt meer dan 123.000 inwoners. Het is de geboortestad van de Europese Unie en de euro. De grensligging van Maastricht maakt dat mensen in deze regio grensoverschrijdend denken en handelen, verbinden en bruggen bouwen. Vanuit deze unieke internationale ligging en dit rijke historische verleden kan Maastricht ook wel de bakermat voor Europa genoemd worden. De gemeente werkt samen met de provincie, de universiteit en andere partners aan Europa: 'Working on Europe'.

Maastricht is een sociale en saamhorige stad die zich steeds nadrukkelijker ontwikkelt en profileert als een internationale universiteitsstad. Ons rijke productieve en culturele erfgoed bouwen we samen verder uit in een gezonde, duurzame, kansrijke, veiliger, bereikbare, innovatieve en creatieve stad. Daarmee belooft Maastricht een top leef-, werk- en verblijfsklimaat van Europese allure aan al zijn bewoners, bezoekers en bedrijven.
building

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Afdeling recruitment van Gemeente Maastricht ()

Over de Gemeente Maastricht

Maastricht is een Europese stad. Een universiteitsstad. Een 'stadse stad' die ruimte biedt voor spannende ontmoetingen. Zichtbaar creatief, innoverend en ondernemend door veelkleurige bewoners en bedrijven. Een scharnierpunt in een Europese regio. Maar bovenal een stad met een unieke kwaliteit van leven waar iedere Maastrichtenaar meetelt en meedoet. Hier is iedereen een ster.

Bij de gemeente Maastricht werken we aan het Maastricht van morgen. Wij blijven investeren, om het goede te behouden en innovaties te stimuleren. Zowel fysiek, economisch, sociaal-maatschappelijk als in cultuur en kennis. In onze keuzes zijn we helder en betrouwbaar. Wij creëren de randvoorwaarden zodat individuen, groepen en bedrijven kansen krijgen en kunnen benutten.

Wij bieden onze medewerkers alle gelegenheid om zich verder te ontwikkelen en hun talenten en ambities zo veel mogelijk in te zetten op een plek in de organisatie die daarbij past.

meer over Gemeente Maastricht

Adres

Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

14 043