Gemeente Heerlen

Lid, tevens voorzitter, voor de Rekenkamer in Heerlen

Solliciteer uiterlijk donderdag 29 oktober
  • room Heerlen
  • school WO

Vacature

favorite_border Toevoegen aan favorieten

Lid, tevens voorzitter, voor de Rekenkamer

Gemeente Heerlen - Vacaturenummer 20074Werken voor de gemeente Heerlen is bouwen aan Heerlen

Heerlen is een jonge stad die eigenzinnig, vastberaden en met overtuiging werkt aan grote, maar vooral boeiende opgaven. De afgelopen jaren hebben wij gebouwd met en voor de Heerlenaren. Met resultaat: Heerlenaren zijn trots op hun stad. Het borrelt van de ideeën en initiatieven. Als stad met zo’n 90.000 inwoners vervullen we de centrumfunctie voor de regio Parkstad Limburg. Daarmee werken we aan het leefgenot van 240.000 inwoners.


De Rekenkamer

De Rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad in zijn kaderstellende en controlerende taak, en heeft de taak om te onderzoeken of het gemeentebestuur het afgesproken beleid doelmatig en doeltreffend uitvoert. Op deze wijze wil de Rekenkamer een bijdrage leveren aan het beter functioneren van de gemeente. De Rekenkamer functioneert in afstemming met (een werkgroep van) de gemeenteraad, maar wel onafhankelijk van de gemeenteraad.


De Rekenkamer Heerlen bestaat uit een extern lid. Dit lid is tevens voorzitter van de Rekenkamer Heerlen. Er wordt gestreefd naar een samenwerkingsverband met de Rekenkamers van de gemeenten Voerendaal, Brunssum en Landgraaf. De Heerlense gemeenteraad zoekt een:

Lid, tevens voorzitter, voor de Rekenkamer


Wat ga je doen?

Het lid van de Rekenkamer is verantwoordelijk voor het opstellen van de onderzoeksagenda, de formulering van onderzoeksopdrachten, het uitvoeren van het onderzoek of de selectie van onderzoe-kers/onderzoekbureaus, de onderzoeksbegeleiding, de rapportage aan de raad en het onderhouden van contacten met de raad en de Werkgroep Financial Audit van de raad en de griffier.

Het lid van de Rekenkamer wordt benoemd voor de periode van zes jaar. Ondersteuning van de Rekenkamer vindt plaats door een medewerker van de griffie.


Wie ben jij?

Van een lid/voorzitter van de Rekenkamer vragen wij een academisch werk- en denkniveau en een relevante professionele achtergrond. Aantoonbare ervaring met begeleiding en uitvoering van onderzoek. Ervaring met het opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving. Een onafhankelijke opstelling in het politiek-bestuurlijke krachtenveld. Het vermogen goed en regelmatig contact met de gemeenteraad en de Werkgroep Financial Audit te onderhouden. Uitstekende communicatieve vaardigheden, ervaring in omgang met de pers en een band met de gemeente Heerlen.

Functies die uitgesloten zijn voor een lid van de Rekenkamer staan vermeld in artikel 81f van de Gemeentewet.


Wat krijg je daarvoor terug?

Het lid van de Rekenkamer ontvangt een vergoeding voor zijn werkzaamheden van € 50,- per vergaderuur en € 80,- per uur voor de uitvoering van onderzoekswerkzaamheden.


Wil je meebouwen aan Heerlen?

Ben je enthousiast over deze functie? Stuur dan jouw CV en motivatie met vermelding van vacaturenummer op brief en enveloppe vóór 29 oktober 2020 a.s. zenden aan de griffier van de gemeente Heerlen, Postbus 1, 6400 AA Heerlen of per e-mail aan: a.van.der.weijden@heerlen.nl.


Nadere inlichtingen over deze functie kunnen worden ingewonnen bij mevrouw A. van der Weijden, tel. (045) 560 5068. Tevens kun je via de site van de gemeente Heerlen  https://www.heerlen.nl/gemeente-heerlen/rekenkamercommissie.html informatie vinden over de Rekenkamer Heerlen.

Gemeente Heerlen logo
Over de organisatie

Heerlen is een eigentijdse stad die net zo divers is als we zelf zijn. Wij zijn nuchter en staan met beide benen op de grond, zijn niet bang om samen uitdagingen aan te pakken en te leren. Het verleden verdient ons respect en daarop bouwen we onze toekomst.
Wij zijn een resultaatgerichte organisatie. Samen met bestuur, burgers en bedrijven werken we aan onze stad en regio. Een aantrekkelijke, vitale stad met een sterk economisch profiel en een stevig sociaal fundament. Wij doen dat met een gezonde dosis lef en creativiteit.

meer over Gemeente Heerlen >
Adres
Geleenstraat 25-27
6411 HP Heerlen
phone 14 045