Gemeente Maastricht

Verslaglegger BT

Solliciteer uiterlijk dinsdag 1 december, 2020
  • Maastricht
  • MBO

Vacature

Toevoegen aan favorieten
Een mooie uitdaging die bijdraagt aan een veiligere samenleving.

Verslaglegger BT

Piketfunctie regionale crisisorganisatie (zacht piket)

Algemeen

Binnen Veiligheidsregio Zuid‐Limburg werken brandweer, politie, GHOR (geneeskundige hulpverlening) en gemeenten (bevolkingszorg) samen. Bij crises en incidenten komen deze vier organisaties samen met relevante partners in actie. Door een piketfunctie in deze crisisorganisatie te vervullen heb jij de kans om hierin te ondersteunen. Dit doe je op basis van vastgestelde plannen, maar ook op basis van jouw improvisatie en veerkracht. Een mooie uitdaging die bijdraagt aan een veiligere samenleving.

Wat ga je doen?
  • Deelnemen aan het overleg van het Gemeentelijk of Regionaal Beleidsteam (BT).
  • Verslaglegging van het BT-overleg met daarin de kern van het overleg en alle genomen besluiten, inclusief de bijbehorende afwegingen en argumentatie.
  • Het concept verslag opstellen in een standaard format van VRZL of van de betreffende gemeente.
  • Afspraken maken in het BT-overleg naar wie het bestuurlijk verslag gestuurd kan worden.
Wat wordt van jou gevraagd?
  • Je bent werkzaam bij één van de 16 gemeenten in de regio Zuid‐Limburg.
  • Het betreft een 'zacht piket' waarbij je niet verplicht bereikbaar en beschikbaar bent. Je bent onderdeel van een groep van verslagleggers die telefonisch of via een belcomputer (iTel Alert) worden opgeroepen.
  • Indien je aangeeft beschikbaar te zijn op het moment dat je wordt opgeroepen, wordt je verwacht binnen de opkomsttijd aanwezig te zijn op de aangegeven locatie (gemeentehuis van de bron/incidentgemeente of het Meld- en Coördinatiecentrum in Maastricht). De opkomsttijd voor het GBT is 60 minuten. Voor het RBT is de opkomsttijd 90 minuten.

Over Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Maastricht is de hoofdstad van de provincie Limburg en telt meer dan 123.000 inwoners. Het is de geboortestad van de Europese Unie en de euro. De grensligging van Maastricht maakt dat mensen in deze regio grensoverschrijdend denken en handelen, verbinden en bruggen bouwen. Vanuit deze unieke internationale ligging en dit rijke historische verleden kan Maastricht ook wel de bakermat voor Europa genoemd worden. De gemeente werkt samen met de provincie, de universiteit en andere partners aan Europa: 'Working on Europe'.

Maastricht is een sociale en saamhorige stad die zich steeds nadrukkelijker ontwikkelt en profileert als een internationale universiteitsstad. Ons rijke productieve en culturele erfgoed bouwen we samen verder uit in een gezonde, duurzame, kansrijke, veiliger, bereikbare, innovatieve en creatieve stad. Daarmee belooft Maastricht een top leef-, werk- en verblijfsklimaat van Europese allure aan al zijn bewoners, bezoekers en bedrijven.
Over de organisatie

Maastricht is een Europese stad. Een universiteitsstad. Een 'stadse stad' die ruimte biedt voor spannende ontmoetingen. Zichtbaar creatief, innoverend en ondernemend door veelkleurige bewoners en bedrijven. Een scharnierpunt in een Europese regio. Maar bovenal een stad met een unieke kwaliteit van leven waar iedere Maastrichtenaar meetelt en meedoet. Hier is iedereen een ster.

Bij de gemeente Maastricht werken we aan het Maastricht van morgen. Wij blijven investeren, om het goede te behouden en innovaties te stimuleren. Zowel fysiek, economisch, sociaal-maatschappelijk als in cultuur en kennis. In onze keuzes zijn we helder en betrouwbaar. Wij creëren de randvoorwaarden zodat individuen, groepen en bedrijven kansen krijgen en kunnen benutten.

Wij bieden onze medewerkers alle gelegenheid om zich verder te ontwikkelen en hun talenten en ambities zo veel mogelijk in te zetten op een plek in de organisatie die daarbij past.

meer over Gemeente Maastricht >
Adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht