Gemeente Sittard-Geleen

Juridisch controller (part-time)

Solliciteer uiterlijk zondag 24 oktober, 2021
 • Sittard
 • 28 uur
 • 3561 - 5169

Vacature

Ben jij de juridisch controller die van een stevige uitdaging houdt

en de tanden in het sociaal domein wil zetten? 


Dan zoeken we jou!


 

Als juridisch controller begeleid, ondersteun en adviseer je management en (beleids)medewerkers bij juridische vraagstukken van het sociaal domein.


Wat ga je doen?

De volgende werkzaamheden behoren in ieder geval tot het takenpakket van de juridisch controller:

 • Je zorgt voor optimale inrichting van de specifieke randvoorwaarden van de governancestructuur van Vidar, waardoor deze optimaal kan voldoen aan een effectieve en efficiënte realisatie van de strategische doelen.
 • Je draagt bij aan het risicomanagement gericht op de bestaande governancestructuur van Vidar als zodanig én van de relatie tussen governancestructuur enerzijds en doelrealisatie en maatschappelijke verantwoording anderzijds. 
 • Je adviseert bij college-, ronde-, raads- en mandaatvoorstellen van de teams.
 • Je adviseert over wet- en regelgeving (o.a. staatssteun, Wet Markt en Overheid, Awb, Gemeentewet) en overeenkomsten.
 • Je adviseert over de relaties met verbonden partijen en over subsidierelaties.
 • Je borgt de juridische kwaliteit door de rechtmatige implementatie en uitvoering van wet- en regelgeving en het voorkomen van onnodige en het beheersen van onvermijdbare juridische risico’s.
 • Je ondersteunt collega’s op juridisch gebied, bij vakinhoudelijke vraagstukken en heeft specifieke juridische kennis met betrekking tot vraagstukken die binnen het team spelen.
 • Je vertaalt en implementeert nieuwe wet- en regelgeving naar specifieke situaties voor het team (dit uiteraard in afstemming met de andere juridisch controllers binnen de organisatie).
 • Je zorgt voor een actueel en adequaat procuratie- en mandaatregister voor de teams van het sociaal domein en de BV’s van Vidar.
 • Je onderhoudt het contact met de behandelaars van Wob-verzoeken, toepassing van de WOO, doet een pré check op verzoeken voor dat deze in behandeling worden genomen en voorziet hen (via gedigitaliseerde processen / Octopus) van de benodigde informatie, instructie en documenten. Stelt indien nodig ook zelf Wob-besluiten op.
 • Je adviseert over de afhandeling van bezwaarschriften en klachten.
 • Je draagt juridische kennis over (in kleine en grote groepen) en maakt collega’s enthousiast om verbeterpunten door te voeren in de werkprocessen ten behoeve van de verbetering van juridische kwaliteitszorg. Activeren en blijven promoten van juridisch bewustzijn.
 • Je werkt nauw samen met de overige juridische functies binnen de gemeente als ook met andere bedrijfsvoeringfuncties en business control.
 • Je werkt samen en stemt af met collega juristen van deelnemende gemeenten van de centrumregeling en het sociaal domein  (met name Stein, Beek, Heerlen, Maastricht)


Het sociaal domein

Je werkt voor het sociaal domein waaronder 5 teams van het participatiebedrijf Vidar en de teams Jeugd (Jeugdwet), Zorg (Wmo2015) en Jongeren en Leren (Leerplichtwet 1969). Je werkt nauw samen met een collega juridisch controller. De juridisch controllers en de jurist concerncontrol gaan werken als een (vorm van een) zelfsturend team om op die manier een coördinerend mechanisme te creëren waarbij je als juridisch controller vanuit de lijn wordt aangestuurd.

Het primaat van je werkzaamheden ligt bij participatiebedrijf Vidar. Vidar is de nieuwe naam voor de sociale diensten van de gemeente Sittard-Geleen, gemeente Stein, gemeente Beek, van het leerwerkbedrijf Vidar BV en van WSP Westelijke Mijnstreek. In Vidar zijn twee werelden bij elkaar gebracht; de wereld van de gemeente en de wereld van een SW-bedrijf dat als rechtsvorm de BV kent. Ofwel publiek- en privaatrechtelijk onder één dak en de verschillende entiteiten zorgen voor een complex en uitdagend samenspel.

Vidar voert de werk- en inkomenstaken van de Participatiewet én de volledige Wet sociale werkvoorziening uit voor deze gemeenten. Vanaf 1 januari 2021 kunnen mensen bij Vidar terecht voor het vinden van werk, ontwikkelen van vaardigheden en ondersteuning bij inkomen. Vidar bestaat uit 5 teams (Commercie Vidar, Ontwikkeling Vidar, Uitkeringen Vidar, Productie & diensten Vidar en Ondersteuning Vidar) die elk integraal aangestuurd worden door een teammanager. 


Wie ben je?

Als juridisch controller heb je ruime ervaring op het gebied van wet- en regelgeving en private -en publiekrechtelijke relaties binnen het sociaal domein. Je bent enthousiast, daadkrachtig en coöperatief ingesteld om de juridisch kwaliteit(szorg) te optimaliseren. Je bent in staat om risico’s in te schatten, gestructureerd en analytisch te werk te gaan. Je weet wet- en regelgeving vanuit de bedoeling in heldere taal uit te leggen aan je niet-juridische collega’s. Daarnaast herken je jezelf in het volgende:

 • Je beschikt over een afgeronde juridische opleiding op WO niveau (master rechten) met aantoonbare ruime ervaring op het gebied van juridisch control (advies) binnen het sociaal domein van gemeenten – liefst van vergelijkbare omvang als Sittard-Geleen.
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • Je hebt bestuurlijke sensitiviteit en omgevingsbewustzijn ontwikkeld.
 • Je bent klantgericht, proactief en kan zelfstandig werken.
 • Je vindt het vanzelfsprekend om relaties goed te onderhouden.
 • Je neemt verantwoordelijkheid en bent meedenkend, oplossings- en resultaatgericht.
 • Je hebt inlevingsvermogen en kunt goed samenwerken met collega’s en in projecten.
 • Je reflecteert op je eigen handelen en je durft feedback te geven en te ontvangen, en draagt hiermee bij aan een positief gedrag in de organisatie.
 • Je bent flexibel, energiek en leergierig.
 • Je staat als persoon in je kracht en weet waar je uitdagingen en valkuilen zitten.


Wij bieden

Een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en het denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin collega's aan integrale opdrachten werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en open staan voor verandering.

Als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Gemeente Sittard-Geleen investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen.

Afhankelijk van opleiding en ervaring kun je als juridisch controller maximaal € 5.169,= bruto per maand verdienen (salarisschaal 11) bij een volledige werkweek van 36 uur. Bovenop je salaris bouw je elke maand 17,05% Individueel Keuzebudget (IKB) op. Als medewerker bepaal je zelf wanneer je dit laat uitbetalen. Dit betreft een parttime vacature voor 28,8 uur per week.

De gemeentelijke organisatie

Onze organisatie is in beweging. We zijn op koers naar een flexibele, wendbare en slagvaardige organisatie gericht op haar omgeving. Een organisatie die zich er van bewust is dat een veranderende samenleving vraagt om een veranderende overheid.

Hier hoort bij dat we ruimte geven aan het ondernemerschap van onze medewerkers en initiatieven van inwoners, ondernemers en partners waarderen. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld maar ook genomen. Onze organisatie bestaat uit twee managementlagen: een directie en teammanagement. De opgaven waar we als gemeente voor staan, zijn ondergebracht in 24 teams die integraal samenwerken. Er werken zo’n 945 medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie. In deze functie werk je binnen het team Ondersteuning Vidar.

Team Ondersteuning Vidar

Dit multidisciplinaire team adviseert en ondersteunt het sociaal domein bij o.a. het  uitvoeren van de centrumregeling Vidar, bedrijfsvoeringstaken, ondersteunende processen op gebied van financiën & control, informatievoorziening, uitkeringsadministratie, bezwaar en beroep, privacy, functioneel beheer, informatiebeveiliging en juridisch advies. Het team bestaat uit 54 collega’s. Kenmerkend is een informele sfeer waarin ruimte is om eens flink te lachen en waar we elkaar helpen als het kraakt of piept.

Contact

Ben jij enthousiast over deze functie? Solliciteer dan vóór 24 oktober a.s. via de button ‘solliciteren’ en laat ons weten waarom jij de juiste persoon bent die we zoeken.

Medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en de Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 4 november a.s. in de ochtend.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Paul Jansen, Teammanager Ondersteuning Vidar, paul.jansen@sittard-geleen.nl, 06-54 32 24 03.

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met HR-adviseur Monique Huveneers, telefoonnummer 06-46 19 13 31, monique.huveneers@sittard-geleen.nl.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt níet op prijs gesteld. 


 

Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Solliciteren Sittard-Geleen van Sittard-Geleen ( 046-4777439)
Over de organisatie

Sittard-Geleen is een gemeente met circa 92.500 inwoners. In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 945 mensen in de verschillende stadsdelen. Samen zorgen zij ervoor dat de inwoners van Sittard-Geleen trots zijn op hun gemeente en hun leefomgeving. Grote projecten als de verbreding van de A2 en de bouw van het multifunctionele complex de Ligne dragen daaraan bij. Maar ook de organisatie van onderwerpen dichtbij huis zijn van groot belang. Denk daarbij aan het beheer van de openbare ruimte, versterken van het verenigingsleven, welzijn en zorg . De Gemeente Sittard-Geleen is er voor de burger, maar vergeet ook zeker het bedrijfsleven niet. De gemeente zorgt ervoor dat de omstandigheden voor bedrijven die zich hier willen vestigen optimaal zijn. Dit streven vereist verantwoordelijkheidsgevoel, resultaat- en klantgerichtheid. Dit zijn voorname eigenschappen die wij zoeken bij nieuwe collega’s.

meer over Gemeente Sittard-Geleen >
Adres
Hub Dassenplein 1
6131 LB Sittard