Gemeente Maastricht

Wijkgebonden medewerker

Solliciteer uiterlijk zondag 7 augustus 2022
 • Maastricht
 • 36 uur
 • 3732 - 3732

Vacature

Wij zoeken jouw talent!

(schaal 8, 3 fte)

Het organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid (V&L) ontleent haar naam aan haar doel: zorgdragen voor een zo veilig en leefbaar mogelijke stad. Om dat doel te bereiken, zijn er wetten & regels, afspraken en richtlijnen. Sommige zijn landelijk vastgesteld, andere worden lokaal bepaald Het leeuwendeel van het werk van V&L bestaat uit het toezien op de naleving en het handhaven van regels, afspraken en richtlijnen. V&L bestaat uit verschillende teams waarbij ieder team zijn eigen taken, specialiteiten en verantwoordelijkheden heeft.

Een van de teams binnen V&L is het Team Handhaven Openbare ruimte. Een team volop in ontwikkeling. In gezamenlijkheid met de leden van het Team is een doorontwikkeling ingezet die noodzakelijk is om het Team toekomstbestendig te maken. We willen toe naar een Team dat op basis van beschikbare informatie haar werk doet. Dat we er zijn 'als de Stad er om vraagt'. Meeliftend op de landelijke ontwikkelingen op het gebied van Handhaven streven we naar een professionele organisatie met ondernemende medewerkers die in staat zijn een relevant netwerk te bouwen en te onderhouden. Die proactief bijdragen aan een veilige leefbare omgeving.

Binnen dat Team zijn er 3 vacatures voor de functie van Wijkgebonden Medewerker.

Als wijkgebonden medewerker bij de gemeente Maastricht ben je de vooruitgeschoven post van de gemeente. Je participeert in netwerken, zoekt multidisciplinaire samenwerking en treed je op als vertegenwoordiger van het Team. Van de wijkgebonden medewerker wordt verwacht dat deze actief participeert in het wijkgericht werken van de Gemeente Maastricht binnen het traject van de Leefbare Wijken aanpak. Maastricht heeft een internationaal karakter, is een studentenstad en een stad met veel evenementen op het gebied van sport, kunst, cultuur en muziek, waar jouw preventieve en repressieve aanpak gewenst is.

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Een grote diversiteit aan taken en werkzaamheden die betrekking hebben op de toezichts- en handhavingsstaken op het gebied van parkeren, milieu, veiligheid en leefbaarheid in de openbare ruimte en de vele evenementen die Maastricht rijk is. Daarnaast verzorgt de gemeente Maastricht ook de toezichts- en handhavingstaken voor de gemeente Meerssen met haar eigen specifieke werkzaamheden en een groot buitengebied.

Je voert geüniformeerd, een enkele keer ook in burger, toezicht uit en handhaaft op een klantvriendelijke en rechtvaardige manier, waarbij de burger op een adequate wijze wordt benaderd.

Het werk als Wijkgebonden medewerker omvat het actief bijdragen aan een veilige, leefbare leefomgeving. En dat doe je door:
 • Het functioneren als spil in een netwerk van samenwerkende partners en wijkbewoners op wijk- en buurtniveau waar het gaat om de leefbaarheid en aanpak van overlast in de wijken;
 • Het actief opzoeken en onderhouden van de samenwerking met de Wijkagent(en) in de betreffende wijk
 • Het uitoefenen van Toezicht en handhaving in de Openbare ruimte op veiligheid- en leefbaarheidsthema's c.q het gebruik van de openbare ruimte in brede zin;
 • Toezicht en handhaving van het parkeerbeleid; In samenwerking met de fiscale toezichthouders draag je bij aan het realiseren van de parkeerdoelstellingen.
 • Toezicht en handhaving van het afvalbeleid, ondersteuning van gemeentelijke projecten op dit terrein. Een en ander in nauwe afstemming met andere diensten van de gemeente
 • Toezicht en handhaving tijdens evenementen danwel andere activiteiten in de openbare ruimte
 • Informatie verstrekken m.b.t. te volgen en lopende procedures in relatie tot handhavingskwesties in de wijk.
Wat verwachten we van je?
 • Mbo diploma HTV (niveau3) of
 • Getuigschrift Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA-domein I) met de benodigde her- en bijscholingen of
 • Een vergelijkbaar diploma zoals bijvoorbeeld Politie of Marechaussee
 • RTGB certificering
 • Diploma DHW-controleur is een pre
 • Kennis van de algemene wet bestuursrecht is een pre .
 • Rijbewijs B
 • De bereidheid om je verder te ontwikkelen middels opleiding en training ("Fit for the Job")
Welke competenties zijn nodig?
 • Ondernemerschap
 • Een proactieve instelling
 • Klantgerichtheid
 • Integriteit
 • SamenwerkenOnderstaande tekst mag alléén als "standaardtekst" ingevuld worden/teamplayer
 • Coördinerende vaardigheden.
 • Analytisch vermogen
 • Aanpassingsvermogen/Flexibiliteit
 • Verantwoordelijkheid
 • Communicatieve vaardigheden
Bijzonderheden

Goede lichamelijke conditie in verband met de fysieke kant van de functie. Er worden eisen gesteld aan de manier van optreden: stressbestendigheid, conflict beheersend/de-escalerend gedrag, lef /durf en assertiviteit. Je bent bereid tot flexibel werken en extra inzet bij evenementen danwel op andere momenten waarop de stad dit vraagt.
Er wordt gewerkt in onregelmatige diensten waarbij er één keer per twee weken sprake is van een zogenaamd werkweekend.

De toedeling van de WGMers naar specifieke wijken zal in nader overleg plaats vinden.

Wat mag je van ons verwachten?

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie, met een bruto maandsalaris van maximaal € 3732 (salarispeil april 2022) schaal 8 (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring), excl. TOD. Bij deze functie hoort onregelmatig werken. De onregelmatigheidstoeslag (ORT) wordt op basis van de gewerkte uren (het rooster) uitbetaald. De voorkeur gaat uit naar een invulling van 36 uur per week.

Heb je interesse?

Reageer dan voor 8 augustus 2022 via de button en stuur je motivatie en cv.

Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Frans Kooiman, interim teammanager Handhaver 0629050399 of e-mail frans.kooiman@maastricht.nl

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Mocht je geen e-mail van ons ontvangen, controleer dan de ongewenste mailbox/spambox. Mogelijk is onze e-mail daar in terecht gekomen. Is dit niet het geval neem dan contact op met ons via; vacaturebox.p&o@maastricht.nlOver Veiligheid
Wij zoeken jouw talent!
Gevonden: een uitdaging…
Onze missie? Maastricht is een sociale en saamhorige stad die zich steeds nadrukkelijker ontwikkelt en profileert als een internationale universiteitsstad met een top leef-, werk- en verblijfsklimaat voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Aan jou om samen met ons die missie waar te maken. Een hands-on mentaliteit, betrokken, samenwerken, resultaatgericht, integer, vooruit willen en enthousiasme zijn daarbij onmisbare eigenschappen.

… en ruimte
Wat wij te bieden hebben? Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. En er is ruimte: om werk en zorg te combineren. Om je werkplek te kiezen: binnen en buiten het kantoor. Maar vooral om je ideeën tot uitvoer te laten komen.

Wij weten wat we willen: een stad die klaar is voor de toekomst, een stad waar het goed toeven is. Aan jou de keuze of jij daaraan je steentje bijdraagt. Kortom: let's match! Kijk voor meer informatie ook op www.gemeentemaastricht.nl.

Het organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid (VenL) ontleent haar naam aan haar doel: een zo veilig en leefbaar mogelijke stad. Om dat doel te bereiken zijn er regels, afspraken en richtlijnen. Sommige zijn landelijk vastgesteld, andere bepalen we zelf. Het leeuwendeel van het werk bestaat uit het opstellen van, toezien op naleving en het handhaven van de regels, afspraken en richtlijnen. Verder hebben we een aantal specifieke (beleidsmatige) taken rondom het thema veiligheid (Veiligheidshuis en Integrale Veiligheid).
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Afdeling recruitment van Veiligheid ( )
Over de organisatie

Maastricht is een Europese stad. Een universiteitsstad. Een 'stadse stad' die ruimte biedt voor spannende ontmoetingen. Zichtbaar creatief, innoverend en ondernemend door veelkleurige bewoners en bedrijven. Een scharnierpunt in een Europese regio. Maar bovenal een stad met een unieke kwaliteit van leven waar iedere Maastrichtenaar meetelt en meedoet. Hier is iedereen een ster.

Bij de gemeente Maastricht werken we aan het Maastricht van morgen. Wij blijven investeren, om het goede te behouden en innovaties te stimuleren. Zowel fysiek, economisch, sociaal-maatschappelijk als in cultuur en kennis. In onze keuzes zijn we helder en betrouwbaar. Wij creëren de randvoorwaarden zodat individuen, groepen en bedrijven kansen krijgen en kunnen benutten.

Wij bieden onze medewerkers alle gelegenheid om zich verder te ontwikkelen en hun talenten en ambities zo veel mogelijk in te zetten op een plek in de organisatie die daarbij past.

meer over Gemeente Maastricht >
Adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

Gerelateerde vacatures