Gemeente Maastricht

Adviseur Financiën – Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Solliciteer uiterlijk dinsdag 18 mei, 2021
 • Maastricht
 • 36 uur
 • 2973 - 4494
 • HBO

Vacature

1 fte structureel

Werken voor Maastricht
In Maastricht werken 1700 collega's, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.

Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van 'leven en laten leven', maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.

De gemeente Maastricht streeft ernaar een wendbare, integraal werkende en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland, team Ondersteuning en Ontwikkeling (O&O)

Een dienstverlening die in samenhang, nabij en op maat is en waarbij (de situatie van) de burger centraal staat. We zijn samen op weg om daar werkelijkheid van te maken. Onze droom vraagt om een andere manier van werken, denken en doen. Om een andere benadering van de burger en een andere vorm van samenwerken. Zowel binnen Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) als met onze netwerkpartners.

Dit ga je doen
 • Je draagt bij aan permanente kwaliteitsverbetering van de financiële bedrijfsvoering over de integrale gebiedsgerichte teams heen met voldoende ruimte voor maatwerk op teamniveau.
 • Je bevordert het optimaal gebruik en inzet van financiële middelen via integrale resultaat- en effectsturing. Aandachtsgebieden hierbij zijn de Participatiewet (BUIG), Armoedebudget (Bijzondere bijstand, Schuldhulp en Minimabeleid), BBZ, TOZO, TONK en re-integratie budget.
 • Je draagt bij aan het stimuleren en vergroten van het lerend vermogen, gewenste houding en gedrag, professionaliteit en zakelijkheid van de organisatie door het versterken van het financieel besef. Daarvoor worden, minimaal 2x per jaar, financiële managementrapportages opgesteld inclusief prognose, realisatie en analyse.
 • Je werkt zelfstandig en je bent verantwoordelijk voor de tijdige en correcte realisatie van de financiële P&C-cyclus en contractmanagement. Je legt daarvoor zowel interne als externe verbindingen. Denk hierbij o.a. aan het opstellen van jaarrekening en SiSa verantwoording Sociale Zaken Maastricht en Maastricht Heuvelland (1UD) (inclusief meerjarenbegroting 1UD en inhoudelijke verantwoording = jaarverslag).
 • Je vertaalt en analyseert bestaande financiële wetgeving en gemeentelijke beleidskaders voor directe toepassing naar de financiële bedrijfsvoering van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Zo zorg je bijvoorbeeld voor de inrichting van de grootboektabel en conversietabel in de SvhSD, zodat boekingen in de boekhouding (Coda) op de juiste plek terecht komen.
 • Je zorgt voor balansbeheer; bijhouden tussenrekeningen SvhSD.
 • Je verzorgt de maandelijkse controle en afdracht van de loonheffingen aan de Belastingdienst.
 • Je stelt specifieke financiële rapportages op en voert budgetbewaking voor zowel de gemeentelijke P&C-cyclus alsook de verantwoording voor Sociale Zaken Maastricht Heuvelland en externe partijen. Daartoe wordt maandelijks verantwoordingsinformatie opgesteld voor de deelnemende gemeenten (met behulp van spreadsheets). Op basis daarvan zorg je voor het beheer, bewaken, doorbelasten en communiceren van DVO-gerichte activiteiten richting deelnemende gemeenten (regio).
 • Je vertaalt en past het gemeentelijk aanbestedingsbeleid toe voor contractbeheer en adequate bedrijfsvoering.
 • Je draagt bij aan het versterken van de rol in de samenwerking met B&O en Inkoop.
 • Je stemt af met de Senior Adviseur Financiën, die zorgt voor overall vakinhoudelijke en bedrijfsvoeringgerelateerde afstemming en voortgangsbewaking.
 • Je adviseert het management SZMH gevraagd en ongevraagd over verbeteringen en risico's op het gebied van financiën, (financiële) processen en contractmanagement.
Dit breng jij mee
 • Je beschikt over een afgeronde en relevante hbo-opleiding in de richting economisch/administratief (vereiste).
 • Je hebt ruime kennis van en ruime ervaring met de financiële P&C-cyclus en contractmanagement binnen het Sociaal Domein.
 • Je werkt zelfstandig en bent verantwoordelijk voor de financiële P&C-cyclus over de integrale gebiedsgerichte teams heen.
 • Je hebt goede kennis en vaardigheden ten aanzien van relevante administratieve verwerkingsprocessen en financiële geautomatiseerde systemen.
  • Kennis van overheid specifieke zaken als BBV, BCF, WKR en IV3 is een nadrukkelijk prè.
  • Kennis en ervaring met de door ons gebruikte applicaties als Centric (SvhSD), Coda en Corsa Invoice is een prè.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je beschikt over goede analytische en conceptuele vermogens.
 • Je hebt aantoonbare ervaring en affiniteit met het opstellen van P&C-producten en ervaring met politiek bestuurlijke processen.
 • Je bent in staat om de financiële consequenties van adviezen voor de P&C-cyclus te doorzien.
 • Je beschikt over politieke sensitiviteit.
 • Je werkt vanuit wederzijds begrip, toegankelijkheid, vertrouwen, lef en betrokkenheid.
 • Je durft out-of-the- box te werken en toont nieuwsgierigheid.
 • Zeer goed onderlegd in Excel en gegevensverwerking.
Dit ben jij
 • Samenwerken
 • Klantgericht werken
 • Integriteit
 • Overtuigingskracht
 • Analyseren
 • Omgevingsbewust
 • Resultaatgerichtheid
 • Integraal werken
 • Lerend vermogen
Dit bieden wij jou!

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1 fte,

Het salaris wordt ingepast in schaal 10 (€ 2.973 - € 4.494) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten.

Ben je enthousiast?
Reageer dan voor 19 mei a.s. via de button en stuur je motivatie en cv.
Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Celine Klemann, teammanager team O&O 1, 043-3507129 of e-mail celine.klemann@maastricht.nl

In verband met het coronavirus vinden de sollicitatiegesprekken in de eerste selectieronde plaats via een videobelverbinding. De geselecteerde kandidaten worden hierover geïnformeerd.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Meerssen, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Mocht je geen e-mail van ons ontvangen, controleer dan de ongewenste mailbox/spambox. Mogelijk is onze e-mail daar in terecht gekomen. Is dit niet het geval neem dan contact op met ons via; vacaturebox.p&o@maastricht.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
De gemeente Maastricht heeft de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning ondergebracht bij Sociale Zaken. Dat geldt ook voor de uitvoering van de taken die voortkomen uit de Participatiewet en de onderwijswetten. Sinds januari 2016 werkt de organisatie onder de naam Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH).
SZMH werkt voor de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul. Vanuit de vestiging in Randwyck wordt de Participatiewet uitgevoerd voor alle gemeenten. Ook Team Onderwijs werkt voor de hele regio. De ondersteuning vanuit Wmo en voor Jeugd voeren medewerkers van dit onderdeel uit voor de gemeenten Maastricht en Valkenburg aan de Geul.

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland profileert zich als een professionele, slagvaardige en betrouwbare organisatie waarbij de burger centraal staat. Samenwerking met derden staat hoog in het vaandel en initiatieven vanuit de samenleving worden ondersteund om burgers dienstverlening in samenhang, nabij en op maat te bieden. De komende jaren transformeert SZMH naar een creatieve, flexibele en innovatieve organisatie die acteert als onderdeel van een netwerk.
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Vacaturebox van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland ( )
Over de organisatie

Maastricht is een Europese stad. Een universiteitsstad. Een 'stadse stad' die ruimte biedt voor spannende ontmoetingen. Zichtbaar creatief, innoverend en ondernemend door veelkleurige bewoners en bedrijven. Een scharnierpunt in een Europese regio. Maar bovenal een stad met een unieke kwaliteit van leven waar iedere Maastrichtenaar meetelt en meedoet. Hier is iedereen een ster.

Bij de gemeente Maastricht werken we aan het Maastricht van morgen. Wij blijven investeren, om het goede te behouden en innovaties te stimuleren. Zowel fysiek, economisch, sociaal-maatschappelijk als in cultuur en kennis. In onze keuzes zijn we helder en betrouwbaar. Wij creëren de randvoorwaarden zodat individuen, groepen en bedrijven kansen krijgen en kunnen benutten.

Wij bieden onze medewerkers alle gelegenheid om zich verder te ontwikkelen en hun talenten en ambities zo veel mogelijk in te zetten op een plek in de organisatie die daarbij past.

meer over Gemeente Maastricht >
Adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

Gerelateerde vacatures