Gemeente Sittard-Geleen

Domeinregisseur ruimtelijke ontwikkeling

Solliciteer uiterlijk maandag 29 november, 2021
  • Sittard
  • 36 uur
  • 4777 - 6365

Vacature

Ben jij de persoon die met visie op en gevoel voor de snel veranderende samenleving samen met ons werkt aan de ontwikkeling van onze gemeente?


Inleiding

Ons bestuur heeft in 2020 een aanpak vastgesteld, gericht op het versterken van onze strategische advies- en ontwikkelkracht. Aanleiding voor deze aanpak is gelegen in organisatieontwikkeling; de aanpak van complexe vraagstukken vraagt om andere werkwijzen, nieuwe rollen, het vergroten van samenwerking en een meer opgavegerichte benadering.

Hiertoe zijn in de organisatie zogenaamde ‘sleutelfuncties’ ingericht. Bij de drie beleidsteams, ruimtelijke, maatschappelijke en economische ontwikkeling betreft dit drie beleidsmedewerkers visie en strategie in de rol van domeinregisseur. 

Toekomstvisie 2030

In 2021 hebben we onze Toekomstvisie 2030 gelanceerd. Redelijk uniek is het gegeven dat deze visie door de samenleving is gemaakt. De visie schetst een toekomstperspectief voor Sittard-Geleen: een stad van veerkracht. Veerkracht is uitgewerkt in sociale veerkracht (op weg naar een positieve gezondheidsbeleving), economische veerkracht ( naar een duurzame, innovatieve en veilige bedrijvigheid en werkgelegenheid) en ecologische veerkracht (naar een duurzame, veilige en diversie woon- en leefomgeving). Institutionele veerkracht beschrijft de samenwerking en ontwikkeling die hier voor nodig is.

Hiervan afgeleid werken we in co-creatie samen met onze partners waarbij wij naast onze traditionele gemeentelijke rollen ook nieuwe netwerkende en participerende rollen invullen. Binnen deze nieuwe rollen werken we als gemeente gelijkwaardig samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en marktpartijen.  

De functie

Je gaat samen met het bestuur, management, collega’s en relaties binnen en buiten de gemeentelijke organisatie aan de slag met deze vier opgaven (veerkrachten). Alles gericht op kansen voor de stad en haar inwoners. Dit doe je vanuit het ruimtelijke domein; waarbij in een samenhangende aanpak de domeingrenzen vervolgens verlaten worden.

Je neemt beleid en uitvoering in je domein mee in nieuwe werkwijzen en levert zo een bijdrage aan opgavegericht werken in je domein en in de organisatie als geheel. Hierbij adviseer je het bestuur en het management gevraagd en ongevraagd. Je bevordert gemeentelijke uitvoeringskracht in initiatieven die er toe doen, vanuit het principe groter denken kleiner doen. Startend vanuit een lokale benadering leg je de verbinding met andere bestuurslagen, onder andere via de provinciale en nationale omgevingsvisie.

Samen met de twee andere domeinregisseurs borg je deze aanpak én de samenhang in onze primaire processen en producten zoals de kaderbrief en de begroting en neem je collega’s mee in de gevraagde beweging. Je vormt de evenknie voor de manager van je beleidsteam gericht op het versterken van onze advies- en ontwikkelkracht.

Je werkt samen met uiteenlopende commerciële en maatschappelijke partners en met bestuurders en collega’s van onze gemeente en hebt hierbij oog voor de verschillende rollen als gemeente die je ook kunt uitleggen en in relatie tot elkaar kunt plaatsen

Jij bent

Je bent sterk analytisch en kan complexe vraagstukken op strategisch niveau vanuit meerdere beleidsdisciplines analyseren, dit doe je op een vernieuwende manier. Je bent op de hoogte van relevante trends en ontwikkelingen en opgaven in het ruimtelijk domein.

Daarnaast kun je verschillende advies- en invloedstijlen hanteren om op een dieper niveau draagvlak te creëren voor oplossingen. Zo breng je het adviesproces in een complexe omgeving met uiteenlopende belangen tot een goed resultaat en weet je hoe dit projectmatig, programmatisch of opgavegericht aangepakt kan worden. Je doorziet de verschillende arena’s in het maatschappelijk en politiek-bestuurlijke krachtenveld en kan hierin doeltreffend opereren. Je staat midden in de samenleving en bent een belangrijke speler in het gemeentelijk netwerk, een stevige persoonlijkheid, verbindend, bestuurlijk sensitief, omgevingsbewust en analytisch en resultaatgericht. En last but not least, je kunt tegen een stootje en toont veerkracht wanneer het even tegen zit.

Wij vragen

  • Academisch werk- en denkniveau
  • Kennis van ontwikkelingen die voor een lokale overheid van belang zijn
  • Kennis van de primaire processen bij de overheid of de vaardigheid dit snel eigen te maken


Wij bieden

Een werkomgeving waarin collega's aan samenhangende opdrachten werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en open staan voor verandering. Als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Gemeente Sittard-Geleen investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen.

Als beleidsmedewerker visie en strategie kun je maximaal € 6.365,=. bruto per maand verdienen (salarisschaal 13) bij een volledige werkweek van 36 uur. Bovenop je salaris bouw je elke maand 17,05% Individueel Keuzebudget (IKB) op. Je bepaalt zelf wanneer je dit laat uitbetalen.

De organisatie

Onze organisatie is in beweging. We zijn op koers naar een flexibele, wendbare en slagvaardige organisatie gericht op haar omgeving. Een organisatie die zich er van bewust is dat een veranderende samenleving vraagt om een veranderende overheid. Hier hoort bij dat we ruimte geven aan ondernemerschap van onze medewerkers en initiatieven van inwoners en partners waarderen. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld maar ook genomen. Zelfs als het even tegenzit. Onze organisatie bestaat op dit moment nog uit drie lagen: 2 directeuren, 4 hoofden en daaronder 21 teammanagers. We werken toe naar een plattere organisatie, uiteindelijk op basis van twee managementlagen. Er werken zo’n 875 medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie.

De functie is ondergebracht bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling, domein Omgeving. Je vormt in het team de inhoudelijk evenknie van de manager bij het ontwikkelen van strategische advieskracht.

De stad

Sittard-Geleen ligt uniek, in het smalste deel van Nederland, tussen België en Duitsland: de Euregio Maas-Rijn. Met onze ruim 92.500 inwoners is het de centrumgemeente van de regio en de derde gemeente van de provincie Limburg. Herkenbaar is de gemeente door de prachtige Maasvallei en de vloeiende overgang naar het heuvelland. Als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven, onderwijs- en onderzoeksorganisaties in de topsector Chemie, komen mensen uit alle windstreken naar Sittard-Geleen. Er is een ruim onderwijsaanbod: van vmbo-scholen tot universitaire opleidingen in de regio. Veelal in nauwe wisselwerking met het bedrijfsleven. Een historische binnenstad, cultureel erfgoed, evenementen en een grote diversiteit aan sportvoorzieningen maken het ook een aantrekkelijke stad om te wonen of te verblijven.

Contact

Ben jij enthousiast over deze functie? Solliciteer dan vóór 30 november a.s. via de button ‘solliciteren’ en laat ons weten waarom jij de juiste persoon bent die we zoeken.

Medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en de Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

De selectiegesprekken zullen, bij voldoende geschikte kandidaten plaatsvinden op 7 december a.s. in de middag.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Leonne Delahaije manager Ruimtelijke Ontwikkeling, tel 06-39189603, e-mail Leonne.Delahaije@Sittard-Geleen.nl

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met HRM-adviseur Relinde Zits, tel. 06-50203319, e-mail: Relinde.Zits@Sittard-Geleen.nl.


 Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt níet op prijs gesteld.


 

Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Solliciteren Sittard-Geleen van Sittard-Geleen ( 046-4777439)
Over de organisatie

Sittard-Geleen is een gemeente met circa 92.500 inwoners. In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 945 mensen in de verschillende stadsdelen. Samen zorgen zij ervoor dat de inwoners van Sittard-Geleen trots zijn op hun gemeente en hun leefomgeving. Grote projecten als de verbreding van de A2 en de bouw van het multifunctionele complex de Ligne dragen daaraan bij. Maar ook de organisatie van onderwerpen dichtbij huis zijn van groot belang. Denk daarbij aan het beheer van de openbare ruimte, versterken van het verenigingsleven, welzijn en zorg . De Gemeente Sittard-Geleen is er voor de burger, maar vergeet ook zeker het bedrijfsleven niet. De gemeente zorgt ervoor dat de omstandigheden voor bedrijven die zich hier willen vestigen optimaal zijn. Dit streven vereist verantwoordelijkheidsgevoel, resultaat- en klantgerichtheid. Dit zijn voorname eigenschappen die wij zoeken bij nieuwe collega’s.

meer over Gemeente Sittard-Geleen >
Adres
Hub Dassenplein 1
6131 LB Sittard

Gerelateerde vacatures