Gemeente Maastricht

Communicatie medewerker

Solliciteer uiterlijk woensdag 26 januari 2022
 • Maastricht
 • 36 uur

Vacature

Wij zoeken jouw talent!

Informatie
Per direct is het RIEC-Limburg op zoek naar een 1 communicatie medewerker (1 fte)

Communicatie als strategisch instrument

De aanpak van georganiseerde misdaad vraagt om een georganiseerde overheid. Daarom zijn er 10 Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's) en een Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) in Nederland gerealiseerd.

Het RIEC Limburg is een netwerkorganisatie, van bestuur en overige bij het RIEC convenant aangesloten partners, die faciliterend optreedt bij de bestrijding van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Het RIEC is daarin de spil als informatie- en kenniscentrum, waarbij gebruik wordt gemaakt van bij partners aanwezige expertise.

De aanpak van ondermijning krijgt steeds meer aandacht en beleidsprioriteit. Het gaat om stelselmatig gepleegde ernstige vormen van criminaliteit en illegale markten. Zoals de productie, handel en transport van onder andere drugs en wapens. Maar ook fenomenen als vastgoedfraude, witwassen, mensenhandel- en smokkel. Ook andere vormen van fraude, en organisatiecriminaliteit kunnen hieronder vallen of hangen hiermee samen.

Het gemeenschappelijke kenmerk van deze fenomenen is het ondermijnende en potentieel ontwrichtende karakter ervan op de samenleving. Meer concreet wordt dit veroorzaakt door de verwevenheid van onder- en bovenwereld, corruptie, afscherming, gebruik van geweld en de innesteling in lokale gemeenschappen en maatschappelijke sectoren.

Om communicatie als strategisch instrument in te zetten in de strijd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit hebben we jou nodig.

Wat wordt er van je verwacht:
 • Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de communicatiestrategie voor het RIEC Limburg;
 • Je hebt affiniteit met de aanpak van georganiseerde criminaliteit;
 • Je hebt kennis van en ervaring met het ontwikkelen en bijhouden van digitale communicatiemiddelen (website, sociale media);
 • Je hebt kennis en ervaring met verschillende visualiseringsprogramma's voor infographics e.d..
 • Je hebt kennis en aantoonbare ervaring met het organiseren van events (online en fysiek);
 • Je bent in staat verschillende stakeholders te identificeren en de algemene kernboodschap te vertalen naar specifieke subdoelgroepen, waarbij je gebruik kunt maken van verschillende communicatiemiddelen;
 • Je werkt samen met en maakt deel uit van het team de communicatie medewerkers binnen het RIEC Limburg;
 • Je bent creatief en innovatief, denkt "out of the box";
 • Je bent sterk uitvoerend en steekt de handen uit de mouwen;
Wij bieden:
 • Een uitdagende baan in een boeiend team met een groot netwerk in een integere omgeving binnen een spannend taakveld;
 • een detacheringcontract van minimaal 2 jaar
 • een bruto maandsalaris van maximaal schaal 10 CAO gemeenten (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring wordt ook gebruik gemaakt van een aanloopschaal)
 • De plek van te werkstelling is het RIEC bureau (thans in Hoensbroek/Heerlen)
Openstelling vacature
De functie wordt opengesteld bij zowel de deelnemende convenantpartners van het RIEC Limburg, als bij niet deelnemende partijen.
Kandidaten van de deelnemende convenantpartners hebben voorrang op kandidaten buiten die organisaties. De uitlenende organisatie dient echter wel in te stemmen met detachering bij het RIEC en blijft verantwoordelijk voor de betaling aan de gedetacheerde van salaris en overige vergoedingen en toelagen. Alle kosten worden periodiek door de uitlenende organisatie gedeclareerd bij de inlenende organisatie, in dit geval de beheergemeente Maastricht.

Bij vragen kun je contact opnemen met:

Hans Geerkens, manager bedrijfsvoering RIEC-Limburg
Email: hans.geerkens@politie.nl
Telefoon: 06 52 57 14 22

Heb je de ambitie om actief te acteren in een werkveld dat volop in ontwikkeling is?

Solliciteer dan uiterlijk op 26-01-2022 via www.werkenvoorlimburg.nl

Alleen via deze site kunt je solliciteren naar deze functie.

De selectiegesprekken staan gepland op 04-02-2022.

Meer weten over het RIEC? Kijk op www.riec.nl

Over RIEC
Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit

Criminelen handelen vaak vanuit een organisatie. Zij werken samen, verdelen taken en maken gebruik van allerlei diensten en producten die hun activiteiten ondersteunen. Elke overheidspartner afzonderlijk overziet slechts een deel. Het kan gebeuren dat de overheid bij gebrek aan informatie illegale praktijken faciliteert. Bijvoorbeeld door een vergunning te verlenen aan een bedrijf dat als dekmantel dient om crimineel geld wit te wassen.

Samenwerking tussen overheidsorganisaties, door informatie te delen, zorgt voor een completer beeld van de omvang, werkwijze en 'leden' van criminele organisaties en leidt daarmee tot een betere aanpak.

De Regionale Informatie en Expertise Centra (RIECs) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) versterken de bestuurlijke aanpak en ondersteunen de integrale aanpak. De RIECs en het LIEC ondersteunen het openbaar bestuur in heel Nederland door middel van:
 • Het vergroten van de bestuurlijke bekendheid met de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit;
 • Het vergroten van kennis en kunde over het bestuurlijk aanpakken van criminaliteit;
 • Het ondersteunen van gemeenten en provincies bij de inrichting en implementatie van beleid rondom de bestuurlijke aanpak, de verbetering van de informatiepositie en ondersteuning bij het versterken van de regionale samenwerking.
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Afdeling recruitment van RIEC ( )
Over de organisatie

Maastricht is een Europese stad. Een universiteitsstad. Een 'stadse stad' die ruimte biedt voor spannende ontmoetingen. Zichtbaar creatief, innoverend en ondernemend door veelkleurige bewoners en bedrijven. Een scharnierpunt in een Europese regio. Maar bovenal een stad met een unieke kwaliteit van leven waar iedere Maastrichtenaar meetelt en meedoet. Hier is iedereen een ster.

Bij de gemeente Maastricht werken we aan het Maastricht van morgen. Wij blijven investeren, om het goede te behouden en innovaties te stimuleren. Zowel fysiek, economisch, sociaal-maatschappelijk als in cultuur en kennis. In onze keuzes zijn we helder en betrouwbaar. Wij creëren de randvoorwaarden zodat individuen, groepen en bedrijven kansen krijgen en kunnen benutten.

Wij bieden onze medewerkers alle gelegenheid om zich verder te ontwikkelen en hun talenten en ambities zo veel mogelijk in te zetten op een plek in de organisatie die daarbij past.

meer over Gemeente Maastricht >
Adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht