Gemeente Maastricht

Criminoloog-Analist

Solliciteer uiterlijk vrijdag 15 juli 2022
 • Maastricht

Vacature

Per direct is het RIEC Limburg op zoek naar een Criminoloog-Analist

Informatie
Het RIEC Limburg is een netwerkorganisatie van samenwerkende overheidspartners in de provincie Limburg. Van het netwerk maken o.a. deel uit de 31 gemeenten, de provincie, politie, Belastingdienst, Openbaar Ministerie, FIOD, UWV, Nederlands Arbeidsinspectie en Koninklijke Marechaussee.

Het samenwerkingsverband richt zich op de bestrijding van de ondermijnende criminaliteit.

Hiertoe heeft het RIEC twee kerntaken:
 1. het bevorderen van de integrale samenwerking tussen de partners en
 2. het ondersteunen van het lokaal/provinciaal bestuur met expertise om hun verantwoordelijkheid in de aanpak van ondermijning inhoud te geven.
Cluster Integrale intelligence en onderzoek

Binnen het RIEC-bureau functioneert het cluster Integrale Intelligence en Onderzoek.

Het cluster bestaat uit informatiemedewerkers, analisten in diverse specialisaties en criminologen.

Wij hebben jou nodig om dit team te versterken.

De criminoloog-analist met:
 • het verzamelen en interpreteren van signalen van ondermijning;
 • het uitvoeren van - en trekken van conclusies uit - analyses op signalen en data;
 • het vertalen van analyses en conclusies naar relevante informatie en adviezen over een effectieve en efficiënte aanpak van ondermijning;
 • verdergaand gespecialiseerd onderzoek of eigen (deel-) onderzoeken;
 • het zelfstandig opstellen en presenteren van resultaten en eindrapportages;
 • vanuit de eigen deskundigheid actief bijdragen aan de (door)ontwikkeling en toepassing van de (integrale) ondermijningsbeelden in Limburg;
 • het signaleren van (nieuwe) fenomenen en ontwikkelingen die zich lenen voor een bestuurlijke, integrale of beleidsmatige aanpak;
 • het actief adviseren vanuit eigen professie en functie;
  • inhoudelijke coördinatie, planning en kwaliteitsbewaking van eigen projecten;
  • relevante operationele ondersteuning en begeleiding van andere onderzoeksmedewerkers op het gebied van de (integrale) ondermijningsbeelden in Limburg.
We verwachten de volgende resultaten:
 • specialistisch uitgevoerde onderzoeken waarbij keuzes zijn gemaakt uit gangbare technieken, methoden en werkwijzen;
 • dat de voortgang en vorderingen van het onderzoek besproken worden met de projectmedewerkers en betrokken RIEC-partners;
 • dat op basis van de onderzoeksresultaten slimme en efficiënte interventies worden geformuleerd die de RIEC-partners ondersteunen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit;
 • dat nieuwe methoden en technieken ontwikkeld zijn op een breder terrein en in relatie tot andere terreinen;
 • dat rapportages/verslaglegging verzorgd is conform randvoorwaarden en geldende kaders;
 • dat resultaten van de werkzaamheden uitgedragen zijn door middel van presentaties aan de betrokken stakeholders.
De volgende kennis en vaardigheden moeten up to date zijn:
 • brede en/of specialistische theoretische en toepassingsgerichte kennis van onderzoek;
 • inzicht in (organisatorische) samenhangen tussen het eigen onderzoeksterrein en andere onderzoeksterreinen en de daarop van invloed zijnde werkprocessen;
 • vaardigheid in het interpreteren en analyseren van gegevensverzamelingen en resultaten, inclusief het daarover afstemmen met relevante partijen;
 • resultaten uitdragen door middel van het houden van lezingen, voordrachten en presentaties, ook op congressen en/of symposia en door eigen publicaties in vakliteratuur;
 • vaardigheid in het inhoudelijk begeleiden van de werkzaamheden van andere onderzoeksmedewerkers op verschillende onderzoeksterreinen;
 • werken met analysesystemen zoals SPSS;
 • werken met Microsoft Office zoals Word, Excel en PowerPoint.
De kerncompetenties die bij deze rol horen zijn: integriteit, samenwerken, ondernemend en klantgerichtheid.

Verder moet je een analytische instelling en vermogen hebben, voldoende overtuigingskracht hebben; je werk zelfstandig kunnen uitvoeren; stressbestendig en resultaatgericht zijn. Verder vereist dit werk dat je sociaalvaardig bent; je werk goed kan plannen en organiseren en dat je over goede communicatieve eigenschappen, zowel verbaal als schriftelijk, beschikt. Je moet kunnen opereren in een netwerkorganisatie en gevoelig zijn voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Werk en denk niveau

WO werk en denkniveau dient aangetoond te worden, waarbij de voorwaarde ligt op een afgeronde opleiding criminologie of een aanverwante opleiding met affiniteit voor criminologische vraagstukken. Ervaring met meerdere onderzoekstrajecten en meerdere onderzoeksfases is een eis. Verder moet je ervaring hebben met bestrijding van criminaliteit en moet je inzicht hebben in het werkveld van de RIEC partners, vooral in de werkprocessen van het Bestuur, de Politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst.

Waar ga je werken?

Je komt te werken bij het RIEC Limburg te Maastricht.

Wij bieden:
 • Een uitdagende baan in een boeiend team met een groot netwerk in een integere omgeving binnen een spannend taakveld;
 • een detacheringcontract van meerdere jaren, waarbij de termijn in gezamenlijk overleg wordt vastgesteld;
 • een bruto maandsalaris van maximaal schaal 11 CAO gemeente (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring).
Openstelling vacature

De functie van criminoloog-analist bij RIEC Limburg wordt opengesteld bij zowel de deelnemende convenantpartners van het RIEC Limburg, als bij niet deelnemende partijen.
Kandidaten van de deelnemende convenantpartners hebben voorrang op kandidaten buiten die organisaties. De uitlenende organisatie dient echter wel in te stemmen met detachering bij het RIEC en blijft verantwoordelijk voor de betaling aan de gedetacheerde van salaris en overige vergoedingen en toelagen. Alle kosten worden periodiek door de uitlenende organisatie gedeclareerd bij de inlenende organisatie, in dit geval de beheergemeente Maastricht.

Geïnteresseerd?

Bij vragen over de selectieprocedure kun je contact opnemen met:

Hans Geerkens, manager bedrijfsvoering RIEC-Limburg
Email: hans.geerkens@politie.nl
Telefoon: 06 52 57 14 22

De selectiegesprekken staan gepland op 29 juli 2022.

Geïnteresseerd?

Solliciteer dan uiterlijk op 15 juli 2022 via www.werkenvoorlimburg.nl

Alleen via deze site kun je solliciteren naar deze functie.

Meer weten over het RIEC? Kijk op www.riec.nl

Over RIEC
Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit

Criminelen handelen vaak vanuit een organisatie. Zij werken samen, verdelen taken en maken gebruik van allerlei diensten en producten die hun activiteiten ondersteunen. Elke overheidspartner afzonderlijk overziet slechts een deel. Het kan gebeuren dat de overheid bij gebrek aan informatie illegale praktijken faciliteert. Bijvoorbeeld door een vergunning te verlenen aan een bedrijf dat als dekmantel dient om crimineel geld wit te wassen.

Samenwerking tussen overheidsorganisaties, door informatie te delen, zorgt voor een completer beeld van de omvang, werkwijze en 'leden' van criminele organisaties en leidt daarmee tot een betere aanpak.

De Regionale Informatie en Expertise Centra (RIECs) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) versterken de bestuurlijke aanpak en ondersteunen de integrale aanpak. De RIECs en het LIEC ondersteunen het openbaar bestuur in heel Nederland door middel van:
 • Het vergroten van de bestuurlijke bekendheid met de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit;
 • Het vergroten van kennis en kunde over het bestuurlijk aanpakken van criminaliteit;
 • Het ondersteunen van gemeenten en provincies bij de inrichting en implementatie van beleid rondom de bestuurlijke aanpak, de verbetering van de informatiepositie en ondersteuning bij het versterken van de regionale samenwerking.
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Afdeling recruitment van RIEC ( )
Over de organisatie

Maastricht is een Europese stad. Een universiteitsstad. Een 'stadse stad' die ruimte biedt voor spannende ontmoetingen. Zichtbaar creatief, innoverend en ondernemend door veelkleurige bewoners en bedrijven. Een scharnierpunt in een Europese regio. Maar bovenal een stad met een unieke kwaliteit van leven waar iedere Maastrichtenaar meetelt en meedoet. Hier is iedereen een ster.

Bij de gemeente Maastricht werken we aan het Maastricht van morgen. Wij blijven investeren, om het goede te behouden en innovaties te stimuleren. Zowel fysiek, economisch, sociaal-maatschappelijk als in cultuur en kennis. In onze keuzes zijn we helder en betrouwbaar. Wij creëren de randvoorwaarden zodat individuen, groepen en bedrijven kansen krijgen en kunnen benutten.

Wij bieden onze medewerkers alle gelegenheid om zich verder te ontwikkelen en hun talenten en ambities zo veel mogelijk in te zetten op een plek in de organisatie die daarbij past.

meer over Gemeente Maastricht >
Adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

Gerelateerde vacatures