Gemeente Maastricht

Beleidsmedewerker Wonen

Solliciteer uiterlijk zondag 11 september 2022
 • Maastricht
 • 21 - 28 uur
 • 3090 - 4671

Vacature

Wij zoeken jouw talent!

Informatie
Structureel 0,6 - 0,8 fte

Team Wonen en Leefkwaliteit vormt een onderdeel van Beleid en Ontwikkeling en houdt zich bezig met het opstellen van en adviseren over beleid voor de stad Maastricht op het gebied van wonen, milieu en duurzaamheid. Dat gebeurt vanuit twee clusters: Wonen en Duurzaamheid. Voor het cluster Wonen zijn we op zoek naar een beleidsmedewerker Wonen.
Wonen is als maatschappelijk thema de laatste jaren in omvang/breedte, complexiteit en politieke urgentie gegroeid, een ontwikkeling die zich de komende jaren zal doorzetten. Het is een uitdaging om in die dynamiek als beleidsmedewerker wonen voor Maastricht te werken. De rol van de gemeente is primair die van regisseur, de uitvoering van het woonbeleid ligt hoofdzakelijk bij andere partijen. Wij brengen partijen bij elkaar om in onderlinge samenwerking te komen tot de oplossing van gemeenschappelijke vraagstukken. De gemeente Maastricht is voor de uitvoering van haar woonbeleid dus sterk afhankelijk van haar (huisvestings)partners.

Dit ga je doen
 • Leveren van bijdragen aan beleidsstukken op het gebied van wonen (zoals woonvisie, woonprogrammering, studentenhuisvesting, betaalbaarheid, opkoopbescherming, zelfbewoningsplicht, splitsen en omzetten van woningen).
 • Binnen uitvoeringskaders en richtlijnen, toetsen van woningbouwinitiatieven en -projecten en zorgdragen voor advisering in het kader van bestemmingsplan(aanpassing), omgevingsplan en omgevingsvergunning.
 • Participeren in regionaal overleg Maastricht-Heuvelland door woningbouwplannen uit Maastricht in te brengen en, evenals woningbouwplannen uit de andere (Heuvelland) gemeenten, samen te bespreken.
 • Bij interne en externe stakeholders (woningcorporaties, marktpartijen, bewonersorganisaties) vinger aan de pols houden over (de uitvoering van) het woonbeleid in de praktijk, bijvoorbeeld door bijeenkomsten te organiseren en te faciliteren.
 • Zorgdragen voor het secretariaat van het Bestuurlijk Overleg Wonen en Wijken (BOWW) dat bestaat uit wethouder(s), corporatiebestuurders en huurdersbelangenverenigingen.
 • Adviseren van collega (senior) beleidsmedewerkers wonen, management en bestuur over woningbouwprojecten en -initiatieven.
 • Opstellen van collegenota's, raadsnota's, notities voor wethouder(s), raadsinformatiebrieven en beantwoording van schriftelijke vragen van raadsleden.
 • Actief en collegiaal mee (samen)werken in het cluster wonen, denk aan onderlinge vervangbaarheid en het participeren in het wekelijks werkoverleg wonen.

Dit breng jij mee
 • HBO werk- en denkniveau.
 • Aantoonbare ervaring met ruimtelijke (woningbouw) plannen en software Squit.
 • Bij voorkeur enige ervaring met beleidswerk op het gebied van wonen/ volkshuisvesting.
 • Kunde om binnen uitvoeringskaders en richtlijnen concrete adviezen op te stellen.
 • Kennis van de Omgevingswet en kunde om in overleg gericht op integrale oplossingen (Omgevingstafel) te participeren.
 • Bekend zijn met het werken in of met een (gemeentelijke) overheidsorganisatie.
Dit ben jij

Je beschikt over de competenties: samenwerken, klantgericht werken, integriteit, gevoel voor bestuurlijke verhouding, werken in netwerken, visie ontwikkelen, resultaatgerichtheid.

Dit bieden wij jou

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 0,6 - 0,8 fte. Het salaris wordt ingepast in schaal 10 (€3090- €4671) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten.

Ben je enthousiast?

Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Marcel van Dijk, teammanager Wonen en Leefkwaliteit tel. 06-21884100 of e-mail marcel.van.dijk@maastricht.nl;
In verband met de zomerperiode wordt deze vacature in afwijking van onze reguliere reactietermijn langer opengesteld, tot en met 11 september 2022.

Op dinsdag 13 september vindt de brievenselectie plaats en worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd. De eerste gespreksronde vindt plaats op vrijdag 16 september.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden bij elkaars organisatie als interne kandidaten.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Beleid en Ontwikkeling
In Maastricht werken 1.700 collega’s, 121.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van ‘leven en laten leven’, maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen. De gemeente Maastricht streeft ernaar een opgavegerichte en resultaatgerichte or-ganisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoef-ten, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrek-kelijk werkklimaat biedt voor iedereen.
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Afdeling recruitment van Beleid en Ontwikkeling ( )
Over de organisatie

Maastricht is een Europese stad. Een universiteitsstad. Een 'stadse stad' die ruimte biedt voor spannende ontmoetingen. Zichtbaar creatief, innoverend en ondernemend door veelkleurige bewoners en bedrijven. Een scharnierpunt in een Europese regio. Maar bovenal een stad met een unieke kwaliteit van leven waar iedere Maastrichtenaar meetelt en meedoet. Hier is iedereen een ster.

Bij de gemeente Maastricht werken we aan het Maastricht van morgen. Wij blijven investeren, om het goede te behouden en innovaties te stimuleren. Zowel fysiek, economisch, sociaal-maatschappelijk als in cultuur en kennis. In onze keuzes zijn we helder en betrouwbaar. Wij creëren de randvoorwaarden zodat individuen, groepen en bedrijven kansen krijgen en kunnen benutten.

Wij bieden onze medewerkers alle gelegenheid om zich verder te ontwikkelen en hun talenten en ambities zo veel mogelijk in te zetten op een plek in de organisatie die daarbij past.

meer over Gemeente Maastricht >
Adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

Gerelateerde vacatures