Gemeente Maastricht

Senior beleidsmedewerker Wonen

Solliciteer uiterlijk zondag 11 september 2022
 • Maastricht
 • 21 - 28 uur
 • 4447 - 6103

Vacature

Wij zoeken jouw talent!

Informatie
Structureel 0,6 - 0,8 fte

Team Wonen en Leefkwaliteit vormt een onderdeel van Beleid en Ontwikkeling en houdt zich bezig met het opstellen van en adviseren over beleid voor de stad Maastricht op het gebied van wonen, milieu en duurzaamheid. Dat gebeurt vanuit twee clusters: Wonen en Duurzaamheid. Voor het cluster Wonen zijn we op zoek naar een senior beleidsmedewerker Wonen.

Wonen is als maatschappelijk thema de laatste jaren in omvang/breedte, complexiteit en politieke urgentie gegroeid, een ontwikkeling die zich de komende jaren zal doorzetten. Het is een uitdaging om in die dynamiek beleidsmatig op strategisch niveau te acteren. De rol van een stedelijke gemeente als Maastricht is primair die van regisseur, de uitvoering van het woonbeleid ligt hoofdzakelijk bij andere partijen. Wij brengen partijen bij elkaar om in onderlinge samenwerking te komen tot de oplossing van gemeenschappelijke vraagstukken. De gemeente Maastricht is voor de uitvoering van haar woonbeleid dus sterk afhankelijk van haar (huisvestings)partners.

Dit ga je doen
 • Opstellen, evalueren en bijstellen van uitvoerbaar strategisch woonbeleid (zoals woonvisie, woonprogrammering, studentenhuisvesting, betaalbaarheid, opkoopbescherming, zelfbewoningsplicht, splitsen en omzetten van woningen) en het adviseren daarover aan management en bestuur.
 • Vertalen van bestaand en te actualiseren strategisch woonbeleid in omgevingsvisie en omgevingsplan.
 • Bijdragen aan en adviseren over de regionale samenwerking op het gebied van wonen in (Zuid-) Limburg.
 • Signaleren en vertalen van interne en externe (landelijke) ontwikkelingen op het gebied van wonen naar uitvoerbaar strategisch woonbeleid.
 • Opstellen en actueel houden van uitvoeringskaders en richtlijnen om woningbouwprojecten en initiatieven te kunnen toetsen aan het woonbeleid;
 • Adviseren over en beleidsmatig sturing geven aan gevoelige woondossiers/-projecten.
 • Samenwerken met het beleidsveld Sociaal Domein en externe samenwerkingspartners op het gebied van wonen en zorg.
 • Opstellen van beleidsstukken en begeleidende collegenota's, raadsnota's, notities voor wethouder(s), raadsinformatiebrieven en beantwoording van schriftelijke vragen van raadsleden.
 • Actief en collegiaal mee (samen)werken in het cluster wonen, denk aan onderlinge vervangbaarheid en participeren in het wekelijks werkoverleg wonen.
 • Zorgen voor kennisoverdracht over (onderdelen van) het stedelijke woonbeleid en de regionale samenwerking in (Zuid-)Limburg.

Dit breng je mee
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ervaring met strategische beleidsprocessen en direct inzetbaar op actuele woondossiers.
 • Kennis van de Omgevingswet en haar nieuwe instrumenten (omgevingsvisie, omgevingsplan omgevingsprogramma).
 • Snel en kundig kunnen acteren en adviseren in complexe bestuurlijke processen met meerdere (vaak tegengestelde) belangen.
 • Netwerk, verder uit te bouwen in Maastricht en regio.
 • Flexibel kunnen schakelen tussen zelfstandig zaken oppakken en constructief samenwerken in uiteenlopende groepsverbanden.
 • Bekend zijn met het werken in of met een (gemeentelijke) overheidsorganisatie.

Dit ben jij

Je beschikt over de competenties: visie ontwikkelen, gevoel voor bestuurlijke verhouding, werken in netwerken, samenwerken, klantgericht werken, integriteit, resultaatgerichtheid.

Dit bieden wij jou

Bij de gemeente Maastricht vindt je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 0,6 - 0,8 fte. Het salaris wordt ingepast in schaal 12 (€4447- €6103), op basis van fulltime dienstverband) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering opgenomen.
Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten.

Ben je enthousiast?

Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Marcel van Dijk, teammanager Wonen en Leefkwaliteit tel. 06-21884100 of e-mail marcel.van.dijk@maastricht.nl;
In verband met de zomerperiode wordt deze vacature in afwijking van onze reguliere reactietermijn langer opengesteld, tot en met 11 september 2022.

Op dinsdag 13 september vindt de brievenselectie plaats en worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd. De eerste gespreksronde vindt plaats op vrijdag 16 september.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden bij elkaars organisatie als interne kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Beleid en Ontwikkeling
In Maastricht werken 1.700 collega’s, 121.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van ‘leven en laten leven’, maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen. De gemeente Maastricht streeft ernaar een opgavegerichte en resultaatgerichte or-ganisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoef-ten, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrek-kelijk werkklimaat biedt voor iedereen.
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Afdeling recruitment van Beleid en Ontwikkeling ( )
Over de organisatie

Maastricht is een Europese stad. Een universiteitsstad. Een 'stadse stad' die ruimte biedt voor spannende ontmoetingen. Zichtbaar creatief, innoverend en ondernemend door veelkleurige bewoners en bedrijven. Een scharnierpunt in een Europese regio. Maar bovenal een stad met een unieke kwaliteit van leven waar iedere Maastrichtenaar meetelt en meedoet. Hier is iedereen een ster.

Bij de gemeente Maastricht werken we aan het Maastricht van morgen. Wij blijven investeren, om het goede te behouden en innovaties te stimuleren. Zowel fysiek, economisch, sociaal-maatschappelijk als in cultuur en kennis. In onze keuzes zijn we helder en betrouwbaar. Wij creëren de randvoorwaarden zodat individuen, groepen en bedrijven kansen krijgen en kunnen benutten.

Wij bieden onze medewerkers alle gelegenheid om zich verder te ontwikkelen en hun talenten en ambities zo veel mogelijk in te zetten op een plek in de organisatie die daarbij past.

meer over Gemeente Maastricht >
Adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

Gerelateerde vacatures