Gemeente Sittard-Geleen

Casusregisseur Jeugd

Solliciteer uiterlijk maandag 8 augustus 2022
 • Sittard
 • 32 - 36 uur
 • 3090 - 4671

Vacature

Ben jij die ervaren jeugdprofessional die zich wil inzetten voor onze gezinnen?

De functie

De casusregisseur Jeugd heeft primair het volgende doel: komen tot een zo optimaal mogelijke ondersteuning en hulpverlening voor het kind en het gezinssysteem, waardoor een veilige en opvoedkundig verantwoorde omgeving voor het kind gewaarborgd is. De casusregisseur Jeugd werkt samen en in overleg met ouders, kinderen en netwerk. De casusregisseur Jeugd is gericht op een integrale aanpak op alle leefgebieden, voor het kind én het gezinssysteem. De  casusregisseur Jeugd is daarbij verantwoordelijk voor inhoudelijke besluitvorming en advies ten behoeve van de inzet van jeugdhulp en het leiden naar de juiste hulp voor het gezin op alle leefgebieden.

Kernbegrippen: regie, veiligheid, integrale aanpak

Als casusregisseur Jeugd verricht je de volgende taken:

 • het verkrijgen van inzicht in de hulpvraag en problematiek van de jeugdige en het gezin;
 • het onderzoeken of zorg- en hulpverlening in het gezin aanwezig is, zorgen voor verbinding en draagt oplossingen aan bij gesignaleerde knelpunten in zorg- en hulpverlening;
 • in samenwerking met de ouders, jeugdige en netwerk bepaal je welke hulpverlening noodzakelijk is, aanvullend op de eigen kracht en eigen mogelijkheden;
 • het voeren van casusregie bij complexe problematiek waarbij alle aspecten binnen het huishouden aan bod komen. Denk hierbij aan zorg, welzijn, inkomen, wonen, veiligheid (integrale benadering);
 • de casusregisseur is geen uitvoerend hulpverlener maar zorgt ervoor dat betrokken hulpverleners (o.a. zorgaanbieders, voorliggend veld en gemeentelijk teams inkomen, participatie, Wmo, etc.) datgene doen waarvoor ze bij het gezin worden betrokken (procesregie);
 • de casusregisseur Jeugd kan specialistische jeugdhulp inzetten (mandaat) en onderbouwt en motiveert de noodzaak hiervan;
 • het opstellen van het hulpverleningsplan of zorgdragen voor het opstellen hiervan conform de methodiek 1G1P1R met een integrale aanpak voor de jeugdige en zijn/of haar ouders;
 • het maken van een veiligheidsinschatting en maakt daarbij gebruik van gevalideerde risico-taxatie-instrumenten;
 • je rapporteert en verwerkt adviezen en registreert dit in geautomatiseerde systemen;
 • je werkt conform de richtlijnen Jeugd;
 • je bevordert de zelfredzaamheid, omgeving en inzet van voorliggende voorzieningen voordat een maatwerkvoorziening aan de orde is;
 • je draagt zorg dat in casussen, waarbij het bieden van hulp in een vrijwillig kader onvoldoende mogelijkheden biedt, deze casussen worden doorgeleid naar de Raad voor de Kinderbescherming en/of rechtbank (beschermtafel/vrijwillig gesloten jeugdzorg);
 • je werkt nauw samen met consulenten, casusregisseurs, medewerkers van andere gemeentelijke teams en ketenpartners en organiseert waar nodig een RTO met ouders, netwerk en hulpverleners;
 • je gaat gezamenlijk met de Crisisdienst Jeugd of VeiligThuis op huisbezoek en zet indien nodig de juiste hulpverlening in gang;
 • je signaleert knelpunten in het beleid en de dienstverlening en denkt mee in de oplossingsrichting;
 • je levert een actieve bijdrage aan de doorontwikkeling van het team Jeugd.


Wij vragen

 • Minimaal een afgeronde maatschappelijke HBO opleiding (HBO werk- en denkniveau)
 • Een geldige BIG of SKJ registratie
 • Ruime kennis van de sociale kaart
 • Ruime kennis van wet- en regelgeving (ook aanpalend aan de Jeugdwet)
 • Je hebt kennis van de regionale inkoopsystematiek en kunt deze toepassen
 • Je bent accuraat, stressbestendig en hebt een resultaatgerichte en klantgerichte instelling
 • Je werkt preventief, proactief, creatief en denkt out-of-the-box om binnen de wettelijke kaders maatwerk te leveren
 • Je communiceert helder, daadkrachtig en sociaal vaardig
 • Je bent een teamspeler en verantwoordelijk voor het managen van de eigen werkzaamheden
 • Je kunt goed netwerken en verbinden en bent goed op de hoogte van het maatschappelijke veld en de daarin opererende organisatie en gemeentelijke beleid


Wij bieden

Een werkomgeving waarin collega’s elkaar waarderen en denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin je samen aan integrale opgaven werkt en eigen verantwoordelijkheid neemt.

Als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Hybride werken maakt een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Gemeente Sittard-Geleen investeert in haar medewerkers door het aanbieden van een uitgebreid opleidingsprogramma.

Afhankelijk van opleiding en ervaring kun je- als beleidsmedewerker Jeugd maximaal €4.671,- bruto per maand verdienen (salarisschaal 10) bij een volledige werkweek van 36 uur. Bovenop je salaris bouw je elke maand 17,05% Individueel Keuzebudget (IKB) op. Als medewerker bepaal je zelf wanneer je dit laat uitbetalen. 

Deze vacature betreft een functie voor 32-36 uur per week. Minder uren behoort niet tot de mogelijkheden. 

De organisatie

Onze organisatie is in beweging. We groeien naar een organisatie die steeds beter de verbinding maakt met haar omgeving. Door een goed samenspel met inwoners, partners en bedrijven in de stad is meer mogelijk. We geven ruimte aan het ondernemerschap van onze medewerkers en waarderen de initiatieven van anderen. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld, maar ook genomen.

Onze organisatie bestaat uit twee managementlagen: een directie en teammanagement. De opgaven waar we als gemeente voor staan, zijn ondergebracht in 24 teams die integraal samenwerken. Er werken zo’n 1000 medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie. 

In deze functie werk je in het team Jeugd.

Team Jeugd

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulp. Het team jeugd is een fris jong team die vol enthousiasme de gemeentelijke taken op het gebied van de toegang tot de jeugdhulp op zich neemt. De samenwerking met ouders, opvoeder(s) en het kind staat hierbij voorop waarbij wij nadrukkelijk uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid en kracht. Met een actieve opstelling wordt ingezet op het organiseren van de juiste zorg en of hulpverlening. Waar de veiligheid van het kind in het geding is, nemen wij nadrukkelijk stelling, anticiperen op de situatie en ondernemen de juiste acties. 

De gemeente Sittard-Geleen wil dat kinderen en jongeren naar vermogen mee kunnen doen, hun talent kunnen ontwikkelen en veilig en gezond opgroeien. Het Team Jeugd levert hieraan een bijdrage. Het team is verantwoordelijk voor de toegang tot de Jeugdzorg en voert casusregie in multi-problem gezinnen. Daarnaast worden de taken leerlingenvervoer en kinderopvang op basis van de sociaal medische indicatie uitgevoerd. 

Het Team Jeugd bestaat uit de Unit Administratie, Unit Toegang en Regie, coördinatoren, kwaliteitsmedewerkers, adviseurs Jeugdhulp, een toezichthouder, beleidsmedewerkers, de gedragswetenschapper en de teammanager. Bij team Jeugd  werken ruim 45 medewerkers.

Contact 

Ben jij enthousiast over deze functie? Solliciteer dan vóór 9 augustus 2022 via de button ‘solliciteren’ en laat ons weten waarom jij de juiste persoon bent die we zoeken.

Medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en de Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Nadine Slieker, Coördinator team Jeugd via 06-15241951.

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Maxime van Hooren, HR-adviseur via 06-15523703.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt níet op prijs gesteld.Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Solliciteren Sittard-Geleen van Sittard-Geleen ( 046-4777439)
Over de organisatie

Sittard-Geleen, een stad waar je met plezier kunt wonen, werken en leven. Een stad waar iedereen kan meedoen. Met ruim 92.500 inwoners is het dé centrumgemeente van de regio en de derde gemeente van de provincie Limburg. Bij de gemeente Sittard-Geleen werken ruim 1000 medewerkers. Alles wat we als gemeente doen, doen we steeds meer samen met onze inwoners. Samen bereik je namelijk meer! Ook jij kunt hieraan bijdragen!

meer over Gemeente Sittard-Geleen >
Adres
Hub Dassenplein 1
6131 LB Sittard

Gerelateerde vacatures