Gemeente Maastricht

Adviseur Milieu

Solliciteer uiterlijk zondag 18 september 2022
 • Maastricht
 • 21 - 28 uur
 • 3090 - 4671

Vacature

Wij zoeken jouw talent!

Informatie
0,8 fte - structureel

Team Wonen en Leefkwaliteit vormt een onderdeel van Beleid en Ontwikkeling en houdt zich bezig met het opstellen van en adviseren over beleid voor de stad Maastricht op het gebied van wonen, milieu en duurzaamheid. Dat gebeurt vanuit twee clusters: Wonen en Duurzaamheid. Voor het cluster Duurzaamheid zijn we op zoek naar een Adviseur Milieu.

We zoeken een enthousiaste collega om in de dynamiek van stedelijke ontwikkeling te adviseren over integrale oplossingen in relatie tot verschillende milieuaspecten (met name voor de thema's geluid, lucht en externe veiligheid). Je kunt projecten zowel in teamverband als zelfstandig uitvoeren, begeleidt ze en weet de gegevens te interpreteren en te rapporteren. Je ziet samenhang en verbanden tussen gegevens, dit stelt jou in staat om logische conclusies te trekken. Je houdt je niet persé vast aan geijkte paden als je denkt dat een nieuwe of andere werkwijze of oplossing beter is.

Dit ga je doen
 • Adviseren over milieu-aspecten (met name geluid, lucht en externe veiligheid) in relatie tot ruimtelijke plannen, bouwplannen en projecten, binnen kaders van de omgevingsvisie en geformuleerd milieubeleid.
 • Beoordelen van (externe) rapportages, zoals akoestische rapporten, externe veiligheidsrapportages en ruimtelijke onderbouwingen van bouw- en bestemmingsplannen.
 • Meedenken over en bijdragen aan de actualisatie van lokaal milieubeleid en de integratie van dat beleid in de Maastrichtse omgevingsvisie en het omgevingsplan.
 • Projectvoering van geluidsisolatieprojecten, geluidschermprojecten en begeleiding van milieueffectrapportages.
 • Toepassen van ondersteunende software en instrumenten zoals Squit, verkeersmilieusysteem Incinity en rekenprogramma's Geomilieu en SRMI.
 • Opstellen van (college)nota's, beantwoorden van schriftelijke vragen van raadsleden, verstrekken van opdrachten aan externe adviseurs, samenwerken met betrokken partijen (zoals de Regionale Uitvoerings Dienst), zorgdragen voor klachtenafhandeling (backoffice) en geven van voorlichting aan particulieren.
Dit breng je mee
 • HBO werk- en denkniveau.
 • Aantoonbare ervaring binnen het vakgebied milieu (bij voorkeur geluid, lucht en/of externe veiligheid) in relatie tot ruimtelijke (bouw)plannen.
 • Affiniteit met bouwkunde, stedenbouw en gebiedsgericht milieu-advies in stedelijke dynamiek.
 • Kunde om binnen uitvoeringskaders en richtlijnen concrete adviezen op te stellen.
 • Kennis van de Omgevingswet en kunde om in overleg gericht op integrale oplossingen (Omgevingstafel) te participeren.
 • Bekend met het werken in of met een (gemeentelijke) overheidsorganisatie.
Dit ben jij

Je beschikt over de competenties: samenwerken, klantgericht werken, integriteit, gevoel voor bestuurlijke verhouding, werken in netwerken, visie ontwikkelen, resultaatgerichtheid.

Dit bieden wij jou

Bij de gemeente Maastricht vindt je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 0,6 - 0,8 fte. Het salaris wordt ingepast in schaal 10 (€ 3.090 - € 4.671) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering opgenomen.

Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.

Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten.

Ben je enthousiast?

Reageer dan vóór 19 september 2022 via de button en stuur je motivatiebrief en cv.
Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Marcel van Dijk teammanager Wonen en Leefkwaliteit tel. 06-21884100 of e-mail marcel.van.dijk@maastricht.nl;

In verband met de zomerperiode wordt deze vacature in afwijking van onze reguliere reactietermijn langer opengesteld, tot en met 18 september 2022

Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Marcel van Dijk teammanager Wonen en Leefkwaliteit tel. 06-21884100 of e-mail marcel.van.dijk@maastricht.nl;

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden bij elkaars organisatie als interne kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Beleid en Ontwikkeling
In Maastricht werken 1.700 collega’s, 121.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van ‘leven en laten leven’, maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen. De gemeente Maastricht streeft ernaar een opgavegerichte en resultaatgerichte or-ganisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoef-ten, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrek-kelijk werkklimaat biedt voor iedereen.
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Afdeling recruitment van Beleid en Ontwikkeling ( )
Over de organisatie

Maastricht is een Europese stad. Een universiteitsstad. Een 'stadse stad' die ruimte biedt voor spannende ontmoetingen. Zichtbaar creatief, innoverend en ondernemend door veelkleurige bewoners en bedrijven. Een scharnierpunt in een Europese regio. Maar bovenal een stad met een unieke kwaliteit van leven waar iedere Maastrichtenaar meetelt en meedoet. Hier is iedereen een ster.

Bij de gemeente Maastricht werken we aan het Maastricht van morgen. Wij blijven investeren, om het goede te behouden en innovaties te stimuleren. Zowel fysiek, economisch, sociaal-maatschappelijk als in cultuur en kennis. In onze keuzes zijn we helder en betrouwbaar. Wij creëren de randvoorwaarden zodat individuen, groepen en bedrijven kansen krijgen en kunnen benutten.

Wij bieden onze medewerkers alle gelegenheid om zich verder te ontwikkelen en hun talenten en ambities zo veel mogelijk in te zetten op een plek in de organisatie die daarbij past.

meer over Gemeente Maastricht >
Adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

Gerelateerde vacatures