Gemeente Maastricht

Projectleider SZMH (Projectleider D)

Solliciteer uiterlijk donderdag 11 augustus 2022
 • Maastricht
 • 36 uur
 • 3090 - 4671

Vacature

Team Organisatie en Ondersteuning (O&O)

Team O&O bestaat uit 2 teams. Deze teams zijn verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke ontwikkeling van de dienstverlening van SZMH, de ondersteuning van de uitvoerende teams en de bedrijfsvoering van SZMH op de volgende taakvelden: Jeugd en Onderwijs, Participatiewet, Wmo, P&C, Financiën en Methoden en Systemen en Opleiden en Trainen.

Projectleider SZMH (Projectleider D)

1 fte, structureel

Wij zoeken jouw talent!

In Maastricht werken 1700 collega's, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.

Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van 'leven en laten leven', maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.

De gemeente Maastricht streeft ernaar een wendbare, integraal werkende en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland

Een dienstverlening die in samenhang, nabij en op maat is en waarbij (de situatie van) de burger centraal staat. We zijn samen op weg om daar werkelijkheid van te maken. Onze droom vraagt om een andere manier van werken, denken en doen. Om een andere benadering van de burger en een andere vorm van samenwerken. Zowel binnen Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) als met onze netwerkpartners.

Een organisatie waar mensen met veel passie en enthousiasme werken. In een open omgeving waar zij het beste uit zichzelf halen, initiatief tonen en elkaar actief opzoeken om, samen met de burger, te werken aan creatieve oplossingen voor zijn hulpvraag.

Werken vanuit het perspectief van de burger vraagt onder andere lef, innovatie, eigenaarschap en creativiteit. We zien deze eigenschappen dan ook graag terug bij de medewerkers van SZMH. We streven ernaar medewerkers binnen onze organisatie ruimte te bieden om verder door te ontwikkelen, om zo in te kunnen spelen op de continue veranderingen in onze (werk)omgeving.

Team Organisatie en Ondersteuning (O&O)

Team O&O bestaat uit 2 teams. Deze teams zijn verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke ontwikkeling van de dienstverlening van SZMH, de ondersteuning van de uitvoerende teams en de bedrijfsvoering van SZMH op de volgende taakvelden: Jeugd en Onderwijs, Participatiewet, Wmo, P&C, Financiën en Methoden en Systemen en Opleiden en Trainen.

Dit ga je doen

De projectleider richt zich, in afstemming met de teammanager en/of opdrachtnemer, op het leiden van een project binnen SZMH. Deze projecten hebben een beperkte complexiteit, omvang en afbreukrisico.

 • Je werkt projectopdrachten en projectplannen uit.
 • Je begeleidt de opstart van een project (project start-up).
 • Je ontwikkelt draagvlak en commitment voor het project.
 • Je communiceert met interne en externe partijen.
 • Je adviseert over het verlenen van deelopdrachten aan externen.
 • Je leidt een samengesteld projectteam.
 • Je draagt zorg voor de planning en beheersing van tijd, budget, informatie, kwaliteit en organisatie.
 • Je coördineert inhoudelijk en bewaakt de projectvoortgang.
 • Je stemt tussentijds af met de teammanager en/of opdrachtnemer over afwijkingen en bijzonderheden.
 • Je draagt zorg voor de afstemming met de betrokken gremia en overbrugt waar mogelijk tegenstellingen tussen belangen.
 • Je draagt zorg voor een goede documentatie tijdens de uitvoering en voor de overdracht van relevante gegevens naar betrokken partijen.
 • Je legt verantwoording af door middel van periodieke rapportages en bij oplevering.
Dit breng jij mee

 • Je bent zeer flexibel en vindt het leuk om steeds nieuwe (tijdelijke) projecten te starten.
 • Je kan mensen enthousiasmeren en je weet draagvlak te creëren.
 • Je bent een voorbeeld voor anderen.
 • Je werkt geordend en stelselmatig.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en hebt overtuigingskracht.
 • Je werkt vanuit wederzijds begrip, toegankelijkheid, vertrouwen, lef en betrokkenheid.
 • Je durft out of the box te werken en toont nieuwsgierigheid.
 • Je hebt de basistraining projectmatig werken "de Maastrichtse aanpak" gevolgd of bent bereid om deze methode op korte termijn aan te leren.
 • Je beschikt over een afgeronde relevante hbo-opleiding en aantoonbare projectervaring in het Sociaal Domein.
Dit ben jij

 • Samenwerken
 • Klantgericht werken
 • Integriteit
 • Presentatie
 • Motiveren
 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Lerend vermogen
Dit bieden wij jou!

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie voor 1 fte.

Het salaris wordt, cf. CAO Gemeenten en afhankelijk van jouw opleiding en ervaring, ingepast in schaal 10 (minimaal bruto € 3090 en maximaal bruto € 4671 bij een fulltime dienstverband). Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.

Ben je enthousiast?
Reageer dan z.s.m., ofwel uiterlijk vóór 12 augustus en stuur je motivatiebrief en cv. Eerst meer weten? Neem dan contact met; De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 15 augustus 2022.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Meerssen, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Mocht je geen e-mail van ons ontvangen, controleer dan de ongewenste mailbox/spambox. Mogelijk is onze e-mail daar in terecht gekomen. Is dit niet het geval neem dan contact op met ons via; vacaturebox.p&o@maastricht.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
De gemeente Maastricht heeft de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning ondergebracht bij Sociale Zaken. Dat geldt ook voor de uitvoering van de taken die voortkomen uit de Participatiewet en de onderwijswetten. Sinds januari 2016 werkt de organisatie onder de naam Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH).
SZMH werkt voor de gemeenten Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul. Vanuit de vestiging in Randwyck wordt de Participatiewet uitgevoerd voor alle gemeenten. Ook Team Onderwijs werkt voor de hele regio. De ondersteuning vanuit Wmo en voor Jeugd voeren medewerkers van dit onderdeel uit voor de gemeenten Maastricht en Valkenburg aan de Geul.

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland profileert zich als een professionele, slagvaardige en betrouwbare organisatie waarbij de burger centraal staat. Samenwerking met derden staat hoog in het vaandel en initiatieven vanuit de samenleving worden ondersteund om burgers dienstverlening in samenhang, nabij en op maat te bieden. De komende jaren transformeert SZMH naar een creatieve, flexibele en innovatieve organisatie die acteert als onderdeel van een netwerk.
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Afdeling recruitment van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland ( )
Over de organisatie

Maastricht is een Europese stad. Een universiteitsstad. Een 'stadse stad' die ruimte biedt voor spannende ontmoetingen. Zichtbaar creatief, innoverend en ondernemend door veelkleurige bewoners en bedrijven. Een scharnierpunt in een Europese regio. Maar bovenal een stad met een unieke kwaliteit van leven waar iedere Maastrichtenaar meetelt en meedoet. Hier is iedereen een ster.

Bij de gemeente Maastricht werken we aan het Maastricht van morgen. Wij blijven investeren, om het goede te behouden en innovaties te stimuleren. Zowel fysiek, economisch, sociaal-maatschappelijk als in cultuur en kennis. In onze keuzes zijn we helder en betrouwbaar. Wij creëren de randvoorwaarden zodat individuen, groepen en bedrijven kansen krijgen en kunnen benutten.

Wij bieden onze medewerkers alle gelegenheid om zich verder te ontwikkelen en hun talenten en ambities zo veel mogelijk in te zetten op een plek in de organisatie die daarbij past.

meer over Gemeente Maastricht >
Adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

Gerelateerde vacatures