Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente MaastrichtLid Welstands-/Monumentencommissie

Lid Welstands-/Monumentencommissie

Lid Welstands-/Monumentencommissie

Werken aan de stad samen met de mensen van de stad. Mensen Maken Maastricht, dat is ons motto en daarvoor zoeken we mensen die zich thuis voelen in een omgeving waarin samenwerking een belangrijk uitgangspunt is. Wij vinden dat daar een goed ontwikkeld gevoel voor communicatie en een brede, vakoverschrijdende blik bij passen.

Wij zoeken

EEN REGIONAAL ERVAREN ARCHITECT (M/V) MET RESTAURATIE-ERVARING EN KENNIS VAN MAASTRICHT OM VANAF 1 FEBRUARI 2020 ALS DESKUNDIG LID DEEL UIT TE MAKEN VAN DE WELSTANDS-/MONUMENTENCOMMISSIE (WMC)

De Welstands-/Monumentencommissie is een onafhankelijke commissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert over welstands- en monumentenaspecten bij bouwinitiatieven en aanvragen voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, het veranderen van monumenten en sloopactiviteiten.

Deze taak vloeit voort uit Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO), de Woningwet (WW), de bouwverordening Maastricht 1999, de Monumentenwet 1988, de Erfgoedverordening 2009 gemeente Maastricht, de Verordening op de Welstands-/Monumentencommissie en de APV. Maastricht heeft een eigen Welstandsnota 2018 "kwaliteit in maatwerk".

De commissie vergadert in het openbaar op dinsdag in de even weken. Daarnaast is het commissielid belast met de wekelijkse toetsing van de mandaatplannen, het voeren van vooroverleg in het wekelijkse spreekuur (woensdagochtend) en moet hij op afroep snel beschikbaar zijn.

Benoeming en zittingstermijn
De gemeenteraad benoemt de leden voor een termijn van maximaal drie jaar. Uw benoeming gaat in op 1 februari 2020. De leden kunnen eenmaal worden herbenoemd voor eenzelfde termijn.

Vereisten
 • U bent in theorie en praktijk bekend met de grondslag van architectonisch en stedenbouwkundig ontwerpen en kent de geschiedenis van de architectuur, monumentenzorg, welstandszorg en stedenbouwkunde. Specifiek op het gebied van bouwhistorie, architectuurgeschiedenis en monumentenzorg;
 • U hebt professionele ervaring op het vakgebied van de architectuur, monumentenzorg en welstandszorg, met een breed zicht op de stedenbouw, landschapsarchitectuur en ruimtelijke ordening;
 • U heeft praktijkervaring met het verbouwen en restaureren van monumentale panden;U bent in staat verbouwings- en restauratieplannen voor monumenten te analyseren en te beoordelen op bouwhistorische aspecten en/of aspecten van monumentenzorg;
 • U hebt een HBO+/WO achtergrond en een open denkhouding over maatschappelijke ontwikkelingen;
 • U hebt kennis van openbaar bestuur, de wet- en regelgeving over de omgevingswet en bent vertrouwd met ambtelijke beleidsvoorbereiding, politieke besluitvorming en participatieprocessen;
 • U kunt in begrijpelijke taal over bouwplannen communiceren, ook met niet-deskundige;
 • U kent de stad Maastricht: de stedenbouwkundige en architectonische opbouw van de stad en de buurten;
 • Woonachtig in of nabij de stad Maastricht strekt tot aanbeveling
Ons aanbod
 • Werken in een ambitieus team van deskundige en betrokken specialisten.
 • Verruiming van uw kennis en ervaring van het vak.
 • Een vergoeding voor besteedde uren, gebaseerd op de richtlijnen van de BNA, en een reiskostenvergoeding.
Inlichtingen
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de teammanager Vergunnen WABO, dhr. R. Huntjens roger.huntjens@maastricht.nl, 043 350 6019 of met de adjunct secretaris van de Welstands-/Monumentencommissie E. Snoeck, ellen.snoeck@maastricht.nl, 043 350 5046.

Interesse?
Solliciteer dan vóór 15 september 2019 via www.werkenvoorlimburg.nl

Sollicitatiegesprekken

Het sollicitatiegesprek zal plaatsvinden op 14 of 15 oktober 2019.

Meer informatie over Welstand en Monumentenzorg: http://www.gemeentemaastricht.nl/welstand

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Over Veiligheid en Leefbaarheid
Wij zoeken jouw talent!
Bij de gemeente Maastricht werk je samen met ongeveer 1.600 collega's aan het Maastricht van morgen. Geen dag bij ons is hetzelfde. Ons werkveld bijvoorbeeld is gigantisch: het beslaat de hele stad, de regio en we zetten zelfs internationale stappen. En het bestaat uit zoveel verschillende taken: sociale-maatschappelijke -het ervoor zorgen dat mensen met een beperking kunnen blijven meedoen-, culturele taken -om de stad bruisend en aantrekkelijk te houden voor bewoners en bezoekers- en puur fysieke taken op het gebied van leefkwaliteit en bereikbaarheid.

Gevonden: een uitdaging…
Onze missie? Maastricht is een sociale en saamhorige stad die zich steeds nadrukkelijker ontwikkelt en profileert als een internationale universiteitsstad met een top leef-, werk- en verblijfsklimaat voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Aan jou om samen met ons die missie waar te maken. Een hands-on mentaliteit, betrokken, samenwerken, resultaatgericht, integer, vooruit willen en enthousiasme zijn daarbij onmisbare eigenschappen.

… en ruimte
Wat wij te bieden hebben? Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. En er is ruimte: om werk en zorg te combineren. Om je werkplek te kiezen: binnen en buiten het kantoor. Maar vooral om je ideeën tot uitvoer te laten komen.

Wij weten wat we willen: een stad die klaar is voor de toekomst, een stad waar het goed toeven is. Aan jou de keuze of jij daaraan je steentje bijdraagt. Kortom: let's match! Kijk voor meer informatie ook op www.gemeentemaastricht.nl.

Het organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid (VenL) ontleent haar naam aan haar doel: een zo veilig en leefbaar mogelijke stad. Om dat doel te bereiken zijn er regels, afspraken en richtlijnen. Sommige zijn landelijk vastgesteld, andere bepalen we zelf. Het leeuwendeel van het werk bestaat uit het opstellen van, toezien op naleving en het handhaven van de regels, afspraken en richtlijnen. Verder hebben we een aantal specifieke (beleidsmatige) taken rondom het thema veiligheid (Veiligheidshuis en Integrale Veiligheid).
building

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Vacaturebox van Gemeente Maastricht ()

Over de Gemeente Maastricht

Maastricht is een Europese stad. Een universiteitsstad. Een 'stadse stad' die ruimte biedt voor spannende ontmoetingen. Zichtbaar creatief, innoverend en ondernemend door veelkleurige bewoners en bedrijven. Een scharnierpunt in een Europese regio. Maar bovenal een stad met een unieke kwaliteit van leven waar iedere Maastrichtenaar meetelt en meedoet. Hier is iedereen een ster.

Bij de gemeente Maastricht werken we aan het Maastricht van morgen. Wij blijven investeren, om het goede te behouden en innovaties te stimuleren. Zowel fysiek, economisch, sociaal-maatschappelijk als in cultuur en kennis. In onze keuzes zijn we helder en betrouwbaar. Wij creëren de randvoorwaarden zodat individuen, groepen en bedrijven kansen krijgen en kunnen benutten.

Wij bieden onze medewerkers alle gelegenheid om zich verder te ontwikkelen en hun talenten en ambities zo veel mogelijk in te zetten op een plek in de organisatie die daarbij past.

meer over Gemeente Maastricht

Adres

Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

14 043